A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet

a „Weöres Sándor születésének 100. évfordulója” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából - „Weöres Sándor születésének 100. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. június 20.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 20 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső körirat alatt, bal oldalon a „2013” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel olvasható. A középmezőben Weöres Sándor nevének betűiből álló kompozíció látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén a „WEÖRES SÁNDOR” alsó körirat olvasható. A középmezőben Weöres Sándor öltönyös, mezítlábas alakjának ábrázolása látható, egy négyzet alakú keret alsó vonalára ültetve. A négyzet alakú kerettől balra az „1913”, jobbra az „1989” évszám olvasható. A négyzet alakú keret alatt, Weöres Sándor ábrázolásától balra az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel, jobbra Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2013. június 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2013. (VI. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2013. (VI. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére