A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „I. Lajos aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - az I. Lajos által kibocsátott aranyforint emlékére - „I. Lajos aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. augusztus 17.

2. § (1) Az emlékérme az „I. Lajos aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 14/2013. (VIII. 14.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén, köriratban a „MAGYARORSZÁG” és - két oldalt ponttal elválasztva - a „2013” felirat olvasható. A középmezőben - hatkaréjos, gótikus díszű keretben - egy rutapajzs ábrázolása látható, rajta egymás alatti vízszintes sorokban az „50 000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. A karéjokban és a rutapajzs felső sarkában az Anjou-ház jelképét, az Anjou-liliomot ábrázoló egy-egy díszítő motívum látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „I. LAJOS 1342-1382” felirat, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen virágot ábrázoló díszítő motívum, jobb oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye választja el. A középmezőben az I. Lajos által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén a „+LODOVICI ∙ DEI ∙ GRATIA ∙ REGIS ∙ UNGARIAE” szélfelirat olvasható.

3. § Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2013. augusztus 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelethez

2. melléklet a 15/2013. (VIII. 14.) MNB rendelethez


  Vissza az oldal tetejére