A jogszabály mai napon ( 2021.10.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet

a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A díjat a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

2. § Ha az ügyfél az előírt díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

3. § A megfizetett díj az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal bevétele.

4. § A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és b) pontját és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása, 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon az eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, illetéken a díjat kell érteni.

5. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2013. július 1-jétől e rendelet hatálybalépésének napját megelőző napig benyújtott kérelmek esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettségét az e rendelet hatálybalépésének napját követő második napig kell teljesíteni.

1. melléklet a 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelethez

A B
1. Fővárosi és megyei kormányhivatal Számlaszám
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
3. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
6. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00299592-00000000
7. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
8. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001 -00299633-00000000
10. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
11. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
13. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
14. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
15. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000
16. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
18. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
19. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
20. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
21. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

  Vissza az oldal tetejére