A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § b), d), g)-h), j)-l), n), q) és t)-v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el.

1. § (1) *  Az 1. melléklet tartalmazza a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) *  A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) *  A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2.2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2.2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. § * 

1. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez * 

A belügyminiszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések

A B C

1.
Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakmacsoport megnevezése
2. 1. 55 861 01 Baleseti helyszínelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
3. 2. 52 861 01 Biztonságszervező Rendészet, honvédelem és közszolgálat
4. 3. 53 861 01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
5. 4. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
6. 5. 53 861 02 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
7. 6. 53 861 03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
8. 7. 53 861 04 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
9. 8. 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
10. 9. 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
11. 10. 55 861 02 Bűnügyi technikus Rendészet, honvédelem és közszolgálat
12. 11. 51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs Rendészet, honvédelem és közszolgálat
13. 12. 51 853 03 Csatornamű-kezelő Vízügy
14. 13. 35 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Egyéb szolgáltatások
15. 14. 53 861 05 Fegyveres biztonsági őr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
16. 15. 55 861 03 Fő határrendész Rendészet, honvédelem és közszolgálat
17. 16. 51 853 02 Fürdőüzemi gépész Vízügy
18. 17. 31 853 04 Gát- és csatornaőr Vízügy
19. 18. 51 861 02 Járőr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
20. 19. 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
21. 20. 53 861 06 Katasztrófavédelmi főelőadó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
22. 21. 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
23. 22. 53 861 07 Katasztrófavédelmi referens Rendészet, honvédelem és közszolgálat
24. 23. 32 853 02 Kéményseprő Gépészet
25. 24. 55 861 04 Körzeti megbízott Rendészet, honvédelem és közszolgálat
26. 25. 52 861 05 Közterület-felügyelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
27. 26. 52 345 01 Közszolgálati ügyintéző Rendészet, honvédelem és közszolgálat
28. 27. 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő Rendészet, honvédelem és közszolgálat
29. 28. 55 861 05 Kutyavezető-rendőr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
30. 29. 33 861 01 Kutyavezető-vagyonőr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
31. 30. 52 861 06 Magánnyomozó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
32. 31. 35 861 02 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő Egyéb szolgáltatások
33. 32. 52 347 07 Migrációs ügyintéző Rendészet, honvédelem és közszolgálat
34. 33. 55 861 06 Okmányvizsgáló Rendészet, honvédelem és közszolgálat
35. 34. 51 861 03 Őr-járőrtárs Rendészet, honvédelem és közszolgálat
36. 35. 34 861 01 Rendészeti őr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
37. 36. 52 861 11 Rendészeti ügyintéző Rendészet, honvédelem és közszolgálat
38. 37. 62 861 01 Rendészeti szervező
(a szakmairány megjelölésével)
Rendészet, honvédelem és közszolgálat
- Bűnügyi szervező
- Közlekedési és közrendvédelmi
szervező
- Határrendészeti szervező
- Katasztrófavédelmi szervező
- Tűzvédelmi szervező
- Iparbiztonsági szervező
- Büntetés-végrehajtási szervező
39. 38. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
Rendészet, honvédelem és közszolgálat
- Bűnügyi rendőr
- Közlekedési rendőr
- Közrendvédelmi rendőr
- Határrendészeti rendőr
40. 39. 55 861 07 Rendőr zászlós Rendészet, honvédelem és közszolgálat
41. 40. 32 861 01 Személy- és vagyonőr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
42. 41. 51 853 04 Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész Vízügy
43. 42. 52 853 01 Temetkezési szolgáltató Egyéb szolgáltatások
44. 43. 33 861 02 Testőr Rendészet, honvédelem és közszolgálat
45. 44. 52 861 08 Tűzoltó I. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
46. 45. 31 861 03 Tűzoltó II. Rendészet, honvédelem és közszolgálat
47. 46. 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok Rendészet, honvédelem és közszolgálat
48. 47. 53 861 09 Tűzoltósági referens Rendészet, honvédelem és közszolgálat
49. 48. 52 861 10 Tűzvédelmi előadó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
50. 49. 53 861 10 Tűzvédelmi főelőadó Rendészet, honvédelem és közszolgálat
51. 50. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus Vízügy
52. 51. 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus Vízügy
53. 52. 54 853 03 Vízgépészeti technikus Vízügy
54. 53. 54 853 04 Víziközmű technikus Vízügy
55. 54. 31 853 03 Vízkárelhárító Vízügy
56. 55. 31 853 07 Vízminőség vizsgáló Vízügy
57. 56. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus Vízügy
58. 57. 51 853 05 Vízműkezelő Vízügy
59. 58. 51 853 06 Vízrajzi állomás üzemeltető Vízügy
60. 59. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás Vízügy
61. 60. 52 853 03 Vízügyi ügyintéző Vízügy
62. *  61. 52 582 03 Vízkútfúró Vízügy

2. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez * 

AZ 1. SORSZÁMÚ BALESETI HELYSZÍNELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Baleseti helyszínelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Baleseti helyszínelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Baleseteket kivizsgál, helyszínt és nyomokat biztosít, tanúkat kihallgat, feljegyzéseket és jegyzeteket összeállít, bizonyítékokat szolgáltat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elsődleges hatáskör alapján elvégezni a személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos intézkedést

- közlekedés körében elkövetett bűncselekmény, személyi sérüléssel járó és rendkívüli halált okozó baleset esetén helyszíni szemlét végrehajtani

- alkalmazni a balesethelyszínelés végrehajtásához szükséges technikai-, és egyéb eszközöket

- intézkedni meghatározott személyeket, külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél

- végrehajtani a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket

- közúti közlekedési balesetek esetén járművekkel, személyekkel, úttal kapcsolatos, a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket rögzíteni, elemezni, értékelni

- egyéb speciális adatokat rögzíteni

- dokumentálni a baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket, és részt venni a szemlebizottság munkájában

- végrehajtani az elsődleges intézkedési feladatokat, speciális kötelezettségeket vízi, légi vasúti balesetek esetén, és szükség esetén értesíteni a társhatóságokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10405-12 Baleseti helyszínelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10405-12 Baleseti helyszínelő feladatai írásbeli, szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy beállított helyszín komplett dokumentációjának részfeladatát végzi el.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő írásbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy vizsgafeladat lap kitöltésének elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő szóbeli vizsgafeladatok (jogi és kriminalisztikai ismeretek)

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tanterem (oktatástechnikai eszközökkel)
6.3. Számítástechnikai szakkabinet
6.4. Szolgálati járművek
6.5. Digitális tükörreflexes fényképezőgépek
6.6. Videokamerák
6.7. Mérőeszközök
6.8. Forgalom (el)terelő eszközök
6.9. Speciális világító eszközök
6.10. Speciális csomagoló- és hitelesítő-anyagok
6.11. Speciális nyomtatványok
6.12. Eszközök számára táskák

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 01 Baleseti helyszínelő Országos Rendőr-főkapitányság

A 2. SORSZÁMÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-450

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr, Biztonsági őr,
Munkahelyi biztonsági felügyelő,
Repülőtéri biztonsági őr
3.1.3. 5259 Személy és vagyonvédelmi foglalkozású Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
3.1.4. 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású Munkavédelmi előadó,
Munkavédelmi megbízott,
Tűzbiztonsági előadó,
Tűzvédelmi referens,
Tűzvédelmi ügyintéző,
Üzembiztonsági megbízott
3.1.5. 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása,
Múzeumi teremőr
3.1.6. 9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Biztonságszervező a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Biztonságszervező a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet

- elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot

- elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait

- kialakítani a védelmi koncepciót

- felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat

- intézkedni rendkívüli eseményeknél

- elkészíteni az objektum tűzriadó tervét

- tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani

- ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat

- ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

- elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

- ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

- ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - - -

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
4.5. 10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai
4.6. 10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosítója megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok szóbeli
5.2.5. 10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai szóbeli, gyakorlati
5.2.6. 10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) Vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A záró dolgozat tárgya a szakmai irányultságnak megfelelő komplex feladat kidolgozása ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). A záró dolgozatot csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani.

A záró dolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a választott témáról, de terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat megoldását.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc (A komplex szakmai vizsga megkezdése előtt elkészített és értékelt)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) Vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett írásbeli feladatot old meg biztonságszervező szakfeladatok témakörben: rendészet-vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem, illetve üzemeltetés, az általa megismert szakanyagok felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat bemutatása

A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az 5.3.1. A) vizsgafeladat érdemi előkészítéseként a képző intézmény a záró dolgozatot a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 25 nappal a vizsgabizottság elnökének, legalább 10 nappal a vizsgabizottság további tagjainak a rendelkezésére kell bocsátania - az előzetes formai és szakmai bírálattal együtt.

Az 5.3.1. B) feladat végrehajtása során saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket (szabályzatokat, nemzeti szabványokat) használhatja a vizsgázó.

Az 5.3.1. B) gyakorlati, de írásban teljesítendő vizsgafeladat teljesítését önálló vizsganapon kell megszervezni.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás-elhárítás eszközei
6.3. Számítógép szoftverekkel
6.4. Szkenner
6.5. Nyomtató
6.6. CD-jogtár, OTSZ
6.7. Internet hozzáférés
6.8. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.9. Iroda felszerelés
6.10. Telefon, fax

7. Egyebek

7.1. Validáció: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1. A 0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodullal.

7.1.2. A 0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 01 Biztonságszervező Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 3. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI EGÉSZSÉGÜGYI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szakterületi szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi főfelügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a büntetés-végrehajtási szervezeten belül az egészségügyi ellátásban megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban egészségügyi szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező irányítása és felügyelete alatt közreműködni

- alapszintű elsősegélynyújtást biztosítani

- a szükséges intézkedéseket meghozni

- a beteg alapvető szükségleteit feltárni, ápolási diagnózis felállításában közreműködni

- betartani az etikai normákat és a betegek és ellátottak jogaira vonatkozó rendelkezéseket

- betartani a betegbiztonságra vonatkozó előírásokat

- a beteg és környezetének higiéniáját biztosítani az alapvető szükségletekhez kapcsolódóan

- ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

- elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

- ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

- ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10359-12 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10359-12 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták
6.18. Betegellátás (Büntetés-végrehajtás szervezetéhez szükséges) eszközei
6.19. Elsősegélynyújtás (Büntetésvégrehajtás-szervezetéhez szükséges) eszközei
6.20. AMBU - baba eszköz nélküli újraélesztéshez

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A 4. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási őr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

- ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

- betartatni a büntetés-végrehajtási szerv házirendjét

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

- végrehajtani a fogvatartottak előállítását

- megtartani a fogvatartottak számára szükséges eligazítást

- ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

- látogatás biztosításában részt venni

- biztonsági ellenőrzést végrehajtani

- mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

- végrehajtani a zárkába helyezést

- közreműködni a fogvatartottak nevelésében, kapcsolatot tartani a nevelővel

- végrehajtani a fogvatartottak körletről történő kiadását

- elrendelni és végrehajtatni a díjazás nélküli munkavégzést

- fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

- fogvatartottakat munkáltatni

- szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítés
3.3.4. 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részszakképesítés
3.3.5. 53 861 02 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 53 861 01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 53 861 03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 53 861 04 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő szakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai
4.6. 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai írásbeli
5.2.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai írásbeli
5.2.6. 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a büntetés-végrehajtási felügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12

Büntetés-végrehajtási őr feladatai, az 1035412 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő és az 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási felügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

7.3. *  A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 5. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-1000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet főfelügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az alárendeltségébe tartozó büntetés-végrehajtási felügyelők eligazítását végrehajtani

- a házi-, illetve a napirendben meghatározott feladatokat végrehajtatni

- a büntetés-végrehajtási felügyelők napi szolgálati tevékenységét irányítani, ellenőrizni

- a fogvatartottak személymotozását a meghatározott módon végrehajtatni, a végrehajtást ellenőrizni

- a napi biztonsági ellenőrzések végrehajtását irányítani, ellenőrizni

- a biztonsági vizsgálatban, valamint a biztonsági szemlében közreműködni

- a fogvatartottak elkülönítését irányítani, valamint a végrehajtását ellenőrizni

- a fogvatartottak elhelyezési körletén rendszeresített okmányok vezetését ellenőrizni

- az elhelyezési körlet tisztántartásához szükséges anyagokat megigényelni

- a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésére, megszakítására intézkedni, a szükséges jelentéseket megtenni

- a nevelői állománnyal együttműködni

- a fogvatartottak előállításával, szállításával, mozgatásával kapcsolatos feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10358-12 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10358-12 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 02 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A 6. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI GAZDÁLKODÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni

- a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni

- raktárosi feladatokat ellátni

- az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni

- a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni

- a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani

- a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni

- a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítés

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10357-12 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10357-12 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A 7. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet igazgatási főfelügyelő szakterületének állományában:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a fogvatartottak befogadásához kapcsolódó feladatokat végrehajtani

- a fogvatartottak élő és archív büntetés-végrehajtási iratanyagát kezelni

- a szabadság-elvonással járó büntetések kezdő és utolsó napját megállapítani

- a feladatköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végrehajtani

- jogszabályban előírt adatrögzítéseket, adatkezelést végrehajtani

- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási ügyeinek intézésében közreműködni

- a fogvatartottak előállítását, szállítását szervezni

- a fogvatartottak ideiglenes eltávozásával kapcsolatos feladatokat ügyintézni

- a fogvatartottak szabadítási eljárásában közreműködni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10356-12 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10356-12 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

- A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 04 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

A 8. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási őr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga:

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási őr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

− büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

− büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

− büntetés-végrehajtási szakmairányú tevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

- ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

- ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

- látogatás biztosításában részt venni

- szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, büntetés-végrehajtási őr feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai két modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A részszakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

7.3. *  A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 9. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SEGÉDFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5253 Büntetés-végrehajtási felügyelő Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:

− büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

− büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

− büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

− ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

− intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

− intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést

− ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

− látogatás biztosításában részt venni

− biztonsági ellenőrzést végrehajtani

− mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

− fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

− fogvatartottakat munkáltatni

− szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai írásbeli
5.2.5. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok.

A vizsgafeladat ismertetése: A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő szolgálattal összefüggő gyakorlati feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai és a 10354-12

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Mozgást korlátozó eszközök
6.7. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8. Szolgálati járművek
6.9. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10. Híradástechnikai eszközök
6.11. Világító berendezés
6.12. Videokamera
6.13. Fényképezőgép
6.14. Nyomtató
6.15. Telefon, fax
6.16. Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A részszakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

7.3. Előképzettségnek tekinthető:

− eredményes modulzáró vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben, amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzésben,

− eredményes komplex vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben

7.4. *  A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 10. SORSZÁMÚ BŰNÜGYI TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Bűnügyi technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése a szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5321 Rendőr Bűnügyi technikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: Bűnügyi technikusi feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- bűncselekmények, vagy egyéb esemény helyszínén, eljárási cselekményeknél bűnügyi technikai tevékenységet végezni, dokumentációs tevékenységet végrehajtani

- speciális büntetőeljárás-jogi és közigazgatás-jogi szabályokat alkalmazni

- védőfelszereléseket használni

- fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmazni

- fotó- és videotechnikai dokumentációt készítni

- fotó- és videotechnikai programokat felhasználni az informatikai archiválás során

- helyszínvázlatot, helyszínrajzot készíteni szoftveres támogatással

- nyomokat, anyagmaradványokat biztosítani, rögzíteni

- speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmazni

- fizikai, fizikai-kémiai és vegyszeres nyomkutatást végrehajtani

- tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerűen kezelni

- a helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékelni, ezekből következtetéseket levonni

- a rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértői vizsgálatra biztosítani

- nyilvántartásba vételi tevékenységet végrehajtani

- szolgálata ellátása során szükség esetén lőfegyvert használni

- eljárása során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10406-12 Bűnügyi technikusi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a képzés során készített fényképmellékletek, munkadossziék legalább megfelelő minősítése

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10406-12 Bűnügyi technikusi feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy beállított gyakorló helyszínről a fotódokumentáció, helyszínvázlat, helyszínrajz elkészítése, a helyszínen telepített nyomok, anyagmaradványok felkutatása, rögzítése, csomagolása

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi feladatok, jogi és kriminalisztikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tanterem
6.3. Vegyi labor
6.4. Számítástechnikai szakkabinet
6.5. Szituációs helyiségek berendezési tárgyakkal
6.6. Szolgálati járművek
6.7. Digitális fényképezőgépek
6.8. Videokamerák
6.9. Mérőeszközök
6.10. Forgalom elterelő eszközök
6.11. Speciális világító eszközök
6.12. Speciális nyomkutató, előhívó anyagok, eszközök, csomagolóanyagok
6.13. Speciális nyomtatványok
6.14. Hitelesítő anyagok
6.15. Eszközök számára táskák

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 02 Bűnügyi technikus Országos Rendőr-főkapitányság

A 11. SORSZÁMÚ CSAPATSZOLGÁLATI JÁRŐRTÁRS MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1000-1500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Rendőr járőr
3.1.3. 5251 Rendőr Objektumőr és kísérő
3.1.4. 5251 Rendőr Fogdaőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, határrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet, az államhatár rendjét, részt vesz menekültügyi feladatok ellátásában.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− általános szolgálati feladatokat teljesíteni

− szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

− őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

− személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket végrehajtani, kényszerítő eszközöket alkalmazni

− csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

− tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

− közrendvédelmi feladatokat ellátni

− az államhatár rendjét védeni

− menekültügyi feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-
rendőr)
szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.5. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültség, kommunikációja és eszközhasználati készség. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, csapatszolgálati feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7. Szolgálati járművek
6.8. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9. Híradástechnikai eszközök
6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő

- a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 03 azonosítószámú Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítéssel.

- a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő részszakképesítés akkor tekinthető egyenértékűnek jelen részszakképesítéssel, ha az Objektumőr-kísérő részszakképesítés megszerzését követően öt éven belül a Készenléti rendőrség vagy az Országos- rendőrfőkapitányság által kiállított Tanúsítvány igazolja, hogy a személy 160 órás Csapatszolgálati felkészítésben eredményesen részt vett.

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr- főkapitányság látja el.

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A részszakképesítés megnevezése
A részszakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs Országos Rendőr-főkapitányság

A 12. SORSZÁMÚ CSATORNAMŰ-KEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csatornamű-kezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300 óra

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelő Víz- és szennyvízcsőfektető
3.1.3. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornaműgép-kezelő
3.1.4. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornaüzemi gép kezelője
3.1.5. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szennyvíztelep-kezelő
3.1.6. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szennyvíztelepi gépkezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A csatornamű-kezelő a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási feladatait elvégezni

− a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait megoldani

− a gravitációs csatornahálózat tisztítási, javítási feladatait elvégezni

− kényszer-áramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

− a szennyvíz útjának nyomon követésével, csatornahálózatot ellenőrizni, a tisztítótelep műtárgyainak, berendezéseit üzemeltetni, karbantartani, javítási feladatokat elvégezni

− nyomás, illetve vákuum alatt üzemelő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani, javítani, sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,

− fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni

− kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni

- szippantott szennyvíz kiemelését, szállítását és előkezelését megoldani

− mechanikus, pneumatikus, robbanó-motoros valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni

− hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni

− hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni

− hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni

− ügyfélszolgálati tevékenységeket ellátni

− mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni

− munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, és betartatni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 853 02 Fürdőüzemi gépész részszakképesítés
3.3.4. 51 853 05 Vízműkezelő részszakképesítés
3.3.5. 54 853 04 Víziközmű technikus szakképesítés
3.3.6. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus szakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11550-16 Csatornamű-kezelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11550-16 Csatornamű-kezelő feladatai gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Csatornamű-kezelő gépészeti, üzemeltetési feladatok a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése:

Csatornák és csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése műhelykörülmények között. Valamely csatornamű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése. Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése. Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Csatornaműkezelő szakmai ismeretek, munkaügy, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Különféle tisztítófejek
6.3. Szerelhető szivattyú
6.4. Szerelhető tolózár, szelep
6.5. Szerelhető csövek és szerelvények, idomok
6.6. Mosópisztoly, sugárfej
6.7. Mechanikus és elektromos kéziszerszámok
6.8. Csőszerelés szerszámai
6.9. Mérőeszközök: szintező műszerek, hosszúság, tömeg
6.10. Szintjelző műszerek
6.11. Fertőtlenítő berendezés
6.12. Hordozható laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
6.13. Munkavédelmi felszerelések, eszközök

7. Egyebek

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 34 522 03 Elektronikai műszerész

- 34 522 01 Elektromechanikai műszerész

- 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

- 34 522 04 Villanyszerelő

- 54 523 01 Automatikai technikus

- 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

- 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész

- 54 523 02 Elektronikai technikus

- 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

- 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

- 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó

- 32 521 04 Órás

- 51 523 01 PLC programozó

- 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

- 54 523 05 Távközlési technikus

- 51 523 02 Távközlési üzemeltető

- 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

- 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

- 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető

szakképesítés.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Az Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve az Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felvenni a megrendelést

- a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni

- vázlatot, ajánlatot készíteni

- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni

- informatikai, munkaszervezési, technológiai munkákat tervezni

- a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni

- a bel- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani

- beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani

- behatolás jelző-, videó- és megfigyelőrendszert telepíteni, karbantartani és javítani

- a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni

- elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni

- elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni

- elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni

- elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni

- számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit

- a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni

- a kezelő személyzetet oktatni

- munkafolyamatokat lezárni

3.3. *  Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképesítés
3.3.4. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10360-12 Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10360-12 Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelői és életmentési tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt elektronikai jellegű védelmi eszköz, berendezés telepítési vázlatának és energiaszükséglet számításának elkészítése, a munka beindítása, a szükséges eszközök és részegységek kiválasztása, egy részének telepítése, a rendszer beüzemelése, programozása, valamint életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások

A vizsgafeladat ismertetése: Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos szabályok, előírások, tudnivalók.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Szabályozási és szakmai rendszerismeretek.

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadáselhárítás eszközei
6.3. Számítógép, szoftver és intranet hozzáférés (távoli is)
6.4. Csavarhúzó, fogó és más kéziszerszám
6.5. Hőlégfúvó
6.6. Egyéni védőeszközök
6.7. Mérőműszerek
6.8. Kábelek, vezetékek, csatlakozóelemek, csatlakoztatás eszközei
6.9. Különféle biztonságtechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1. A 0714-06 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok, a 0716-06

Biztonsági alapfeladatok II., a 0718-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen megfelelnek a 10360-12 számú Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői teendők megnevezésű modulnak.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 35 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 14. SORSZÁMÚ FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltétele: a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör-(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr Fegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés birtokában, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el.

Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el, melyhez hozzátartozik speciális, kettős - rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver - fegyverzete is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− fegyveresen szolgálatot ellátni

− őrzés-védelmi feladatot ellátni

− járőrtevékenységet végezni, több fős járőrt irányítani

− személyeket őrizni, kísérni

− be- és kiléptetést végrehajtani

− jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

− biztonságtechnikai rendszert kezelni

− biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

− szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

− igazoltatni

− elfogni

− visszatartást végrehajtani

− személyt hatóság elé állítani

− kényszerítő eszközöket használni

− lőfegyvert használni

− objektum őrzési tervét elkészíteni

− őrségek szolgálatát megszervezni

− az őrök képzését megtervezni, helyszíni felkészítésüket végrehajtani

− az őrök szolgálatát irányítani az őrzött javakat, vagy személyeket ért támadás során

− az őrök munkáját ellenőrizni, minősíteni

− fejlesztési terveket készíteni, megvalósításukat menedzselni

− biztonsági helyzetet értékelő értékeléseket, jelentéseket készíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-, tárolás-, karbantartás
4.4. 10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
4.5. 10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10412-12 Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-, tárolás-, karbantartás gyakorlati
5.2.4. 10413-12 Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok írásbeli
5.2.5. 10414-12 Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őri gyakorlati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Pisztoly szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal). Gépkarabély szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal). Konfliktuskezelés és kényszerítőeszköz használat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal).

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őrségekre vonatkozó jogszabályok

A vizsgafeladat ismertetése: Jogi és szakmai ismeretek felelet kiválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses feladatokkal (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal) központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A fegyveres biztonsági őr szolgálati tevékenységével összefüggő komplex szóbeli kérdés megválaszolása.

A vizsgafeladat ismertetése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs probléma megoldása a központilag összeállított és kiadott tételsorból húzott szóbeli vizsgakérdés alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

Vizsgát kizárólag a képzést felügyelő minisztérium által akkreditált vizsgaszervező szervezhet. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgához központi vizsgalapokat kell használni.

A gyakorlati lövészeti vizsga lőtéren kerül végrehajtásra, a vizsgafeladathoz szükséges mennyiségű lőszer-javadalmazással. A lőfegyvert, lőszert és a gyakorlati vizsgán az eszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai szabályzattól eltérő szempontjai: A komplex szakmai vizsga írásbeli, valamint szóbeli vizsgatevékenysége csak a sikeresen végrehajtott lőgyakorlatot követően kezdhető meg.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, Fax
6.3. Híradástechnikai eszközök
6.4. Rendőrbot
6.5. Bilincs
6.6. Könnyfakasztó spray
6.7. Rövid lőfegyver (félautomata pisztoly)
6.8. Hosszú lőfegyver gépkarabély/géppisztoly)
6.9. Elemlámpa
6.10. Jegyzettömb
6.11. Toll
6.12. Okmányminták
6.13. Szolgálati jelvény (kitűző)
6.14. Szolgálati igazolvány (imitált)

7. Egyebek

7.1. Validáció: a 2.2. pont tekintetében az alábbi szakmák - illetve végzettségek - fogadhatók el a ráépülés-képzés megkezdéséhez, mint alapképesítés

A B C
7.1.1 Megnevezés OKJ szám OKJ szám
7.1.2. Személy- és vagyonőr 33 8919 01 31 861 01 1000
7.1.3. Biztonságszervező I. 54 8919 01 54 861 01 0000 00 00
7.1.4. Biztonságszervező II. 34 8919 01 54 861 01 0100 33 01
7.1.5. Magánnyomozó 52 8919 01 52 861 04 0000 00 00
7.1.6. Rendőr 52 8912 02 52 861 06 0000 00 00
7.1.7. Rendőrszervező 71 8912 01 61 861 01 0010 61 03
7.1.8. Büntetés-végrehajtási felügyelő 51 8912 01 52 861 01 0000 00 00
7.1.9. Honvéd tiszthelyettes I. 52 8917 12 52 863 01 1000 00 00
7.1.10. Honvéd tiszthelyettes II. 32 8917 01 31 863 02 0000 00 00
7.1.11. Honvéd zászlós 54 8917 04 54 863 01 0000 00 00
7.1.12. Kormányőr - 52 861 06 0100 52 01
7.1.13. Közterület felügyelő 52 8919 04 52 861 03 0000 00 00
7.1.14. Határrendész 52 8919 01 52 861 06 0010 52 01
7.1.15. Határrendész-szervező 71 8912 02 61 861 01 0010 61 01

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 05 Fegyveres biztonsági őr Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete

7.3. Gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak tartalmi és sikerességi követelményei

− Pisztoly lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20 mp alatt egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

A pisztoly lőgyakorlat végrehajtása akkor sikeres, ha a vizsgázó legalább egy alkalommal eltalálja bármely anatómiai célt.

− Gépkarabély lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt egy 50 méterre lévő anatómiai szembefutó, egy 30 méterre és egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra - két tárba tárazott 5-5 lőszerrel - 10 egyes lövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

A gépkarabély lőgyakorlat végrehajtása akkor sikeres, ha a vizsgázó az 50 méterre lévő célt legalább egyszer, és a 30 méterre lévő célt legalább kétszer, és a 20 méterre lévő célt legalább kétszer eltalálja.

− Intézkedéstaktikai és kényszerítőeszköz használati, illetve alkalmazási ismeretek: 3 gyakorlat - egy pusztakezes és egy eszközös támadás - elhárítása testi kényszerrel, vagy kényszerítő eszközzel, bilincselés valamely módozatának bemutatása passzív ellenszegülővel szemben, vagy testi kényszerrel passzívan ellenszegülő személy elvezetése - bemutatása.

7.4. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet ismeretére, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény különös részi rendelkezéseire, a tűzvédelemre, munkavédelemre, helyszínbiztosításra, rendkívüli esemény protokollok ismeretére vonatkozó kérdéssorok.

Tartalmilag a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 73. §-ában meghatározott ismeretek ellenőrzésére szolgál, központilag kiadott vizsgalapok alapján.

7.5. A fegyveres biztonsági őr korábbi érvényes vizsgakövetelményei

Fegyveres biztonsági őr szakképesítésnek felel meg e rendelet hatálybalépését megelőzően, a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet szerint az ágazati minisztériumok és továbbképző intézmények által a polgári fegyveres őrség (fegyveres biztonsági őrség) részére szervezett éves és kétéves tanfolyamokon szerzett képesítés.

Az 1997. CLIX. törvény végrehajtási utasításaként kiadott a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet Mellékletének 73-74. §-ában meghatározott elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgát tett személyek, akik 2015. december 31-ig érvényes hatósági vizsgát tettek.

A 15. SORSZÁMÚ FŐ HATÁRRENDÉSZ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fő határrendész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év szakterületi gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Szolgálatparancsnok
3.1.3. 5251 Rendőr Kiemelt főhatárrendész
3.1.4. 5251 Rendőr Főhatárrendész
3.1.5. 5251 Rendőr Határrendészeti szakértő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Határrendészeti, ügyeleti, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat szakszerűen lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− határrendészeti jellegű feladatokat teljes körűen önállóan végezni

− ügyeleti, menekültügyi feladatokat ellátni

− helyi szintű szervező, irányító és ellenőrző szolgálatot ellátni

− nemzeti és nemzetközi együttműködésben részt venni

− kockázatelemzést végezni

− kötelékben végrehajtott határrendészeti tevékenységeket (üldözés, zárás, kutatás, ellenőrző átengedő pont működtetés) irányítani

− menekültügyi eljárásban a határrendészek szolgálati tevékenységét megszervezni, irányítani

− közreműködni a határrendészek helyi szintű felkészítésében, továbbképzésében

− határvédelmi tevékenység során kiskötelékek (raj, szakasz, csoport) harcát megszervezni és vezetni

− műszaki-technikai és figyelő eszközöket telepíteni, üzemeltetni

− számítástechnikai eszközöket alkalmazni, valamint munkája során a határrendészetet támogató informatikai rendszerek szolgáltatásait igénybe venni

− a határhelyzet alakulásával összefüggő elemzéseket végezni, írásos jelentéseket készíteni, szóbeli tájékoztatást tenni

− idegenek számára a határrendészeti és menekültügyi eljárásokról idegen nyelvű tájékoztatást adni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10407-12 Fő határrendész feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10407-12 Fő határrendész feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti intézkedés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a tétel szerinti szituációban, fő határrendészként (járőrvezető/ügyeletes) intézkedik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fő határrendészi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10407-12 Fő határrendész feladatai követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fő határrendészeti szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Szolgálati járművek
6.7. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.8. Híradástechnikai eszközök
6.9. Világító berendezés
6.10. Nyomtató
6.11. Telefon, fax
6.12. Járőr-, őr felszerelés
6.13. Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.14. Okmányminták
6.15. Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: A határrendészeti rendőr szakirányú szakképesítésen túl a fő határrendészi ráépülés képzést megkezdheti az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendészeti rendőr, vagy 52 8912 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendész szakképesítésű hivatásos állományú személy is.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 03 Fő határrendész Országos Rendőr-főkapitányság

A 16. SORSZÁMÚ FÜRDŐÜZEMI GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fürdőüzemi gépész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb Adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Hidrofor kezelő
3.1.3. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szelepkezelő vízműgépházi gépész
3.1.4. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízforgató-gépész
3.1.5. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízműszivattyú-kezelő
3.1.6. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Vízvisszaforgató-berendezés kezelő gépész

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A fürdőüzemi gépész szakmunkás a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− közfürdők (tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák), hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− gondoskodni a kútüzem megfelelő működéséről

− vendégtéri medencéket és berendezéseiket, hidroélményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni

− vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni

− egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni

− a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− hideg- és forróvizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzési, karbantartási, és javítási feladatait megoldani

− a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani

− nyomás alatt üzemelő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani, javítani

− hőcserélő, és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

− használt víz és szennyvíz elvezetésére, tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezéseket kezelni, karbantartani

− gravitációs csatornahálózatot tisztítani, javítani kényszer-áramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

− sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

− vízfertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani

− mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni

− ellenőrizni, beállítani a víz paramétereit

− hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni

− kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni

− hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni

− hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni

− hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni

− mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni

− munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani és betartatni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 853 03 Csatornamű-kezelő részszakképesítés
3.3.4. 51 853 05 Vízműkezelő részszakképesítés
3.3.5. 54 853 04 Víziközmű technikus szakképesítés
3.3.6. 55 853 01 Vízépítő szaktechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus szakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10881-16 Fürdőüzemi gépész feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10881-16 Fürdőüzemi gépész feladatai gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdők, uszodák gépészetének és vendégtéri berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése: Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, módosítása, kiiktatás) elvégzése, vízminőségi követelmények ismertetése, automata vízelemző-adagoló rendszer üzemének ellenőrzése, hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemi gépész szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szintjelző műszerek
6.3. Vezérlő és regisztráló berendezések
6.4. Fürdőüzemi kisegítő berendezések
6.5. Mérőeszközök
6.6. Mosópisztoly
6.7. Szerelhető szivattyú
6.8. Szerelhető tolózár
6.9. Szerelhető csövek és szerelvények
6.10. Csőszerelés szerszámai
6.11. Mechanikus és elektromos kézi szerszámok
6.12. Anyagmozgató eszközök
6.13. Hordozható laboratóriumi mérőműszerek
6.14. Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.15. Vezérlő és regisztráló berendezések
6.16. Számítógép, adatrögzítő és üzemirányító szoftver
6.17. Kommunikációs eszközök

7. Egyebek

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

- Magyar Fürdőszövetség, 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Tel: +36(1)220-2282

A 17. SORSZÁMÚ GÁT- ÉS CSATORNAŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gát- és csatornaőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7919 Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Gátőr
3.1.3. 7919 Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Csatornaőr
3.1.4. 7919 Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Mederőr
3.1.5. 7919 Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Segéd-gátőr
3.1.6. 7919 Egyéb máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Tározóőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Gát- és csatornaőr a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a foglalkoztató szervezet belső szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− figyelőszolgálatot ellátni

− területének helyi nyilvántartásait vezetni

− vízállást észlelni, jelenteni

− hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni

− hidrometriai mérésekben közreműködni

− karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken

− árvízvédelmi töltéseket és védősávjukat karbantartani

− biztosítani a meder zavartalan vízlevezető képességét

− műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani

− közreműködni az árvízvédekezés munkálatainál

− közreműködni a belvízvédekezés munkálatainál

− közreműködni a vízminőségi kárelhárítás munkálatainál

− közreműködni a helyi vízkárelhárítás munkálatainál

− vízminőséget ellenőrizni; gyors teszteket végezni

− elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket

− munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartani

− környezetvédelmi tevékenységet végezni

3.3. *  Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11653-16 Gát- és csatornaőr ismeretek

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11653-16 Gát- és csatornaőr ismeretek gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gát- és csatornaőr gyakorlati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

- ideiglenes védmű építése

- vízminőségi kárelhárítás

- vízállás és hidrometeorológiai észlelés

- vízmintavétel élővízből, felszíni vizek minőségi vizsgálata gyorstesztekkel

- mobil szivattyú telepítése, beüzemelése

- vízkivételi és vízkormányzó műtárgyak üzemeltetése, karbantartása

- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gát- és csatornaőr ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Árvízvédelmi anyagok, eszközök
6.3. Vízminőségi kárelhárítás anyagai, eszközei
6.4. Telekommunikációs eszközök
6.5. Kéziszerszámok
6.6. Számítógép, szoftver, nyomtató
6.7. Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.8. Terepi mintavevő eszközök
6.9. Hordozható vízvizsgáló műszerek, gyorstesztek
6.10. Mobil szivattyú szerelvényekkel
6.11. Vízmércék
6.12. Hidrometeorológiai mérőállomás

7. Egyebek

7.1. A szakmai tevékenység ellátása során alkalmazott gépek kezelésének feltétele a Gát- és csatornaőr részszakképesítés esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány.

A 18. SORSZÁMÚ JÁRŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Járőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1 800-2 300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Rendőr járőr
3.1.3. 5251 Rendőr Objektumőr és kísérő
3.1.4. 5251 Rendőr Fogdaőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

− általános szolgálati feladatokat teljesíteni

− szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

− őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

− járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani

− személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

− csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

− tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

− közrendvédelmi feladatokat ellátni

− határrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni

− idegen nyelven kommunikálni

− jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
4.5. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
4.6. 10372-12 Járőri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.1.2. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.3. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
5.2.6. 10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőri szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Csapatszolgálati, közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7. Szolgálati járművek
6.8. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9. Híradástechnikai eszközök
6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 04 azonosítószámú Járőr részszakképesítéssel.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A részszakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 51 861 02 Járőr Országos Rendőr-főkapitányság

A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi előadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-450

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. *  5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Önkormányzatok, polgári szervek, szervezetek, gazdálkodó szervezetek védelmi ügyintézői

3.2. *  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi előadó feladata: szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a polgári védelmi feladatok előkészítése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes

a) veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni,

b) terveket készíteni,

c) polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni,

d) részt venni a szakmai területének szabályozásában,

e) védelemszervezői tevékenységet végezni,

f) veszélykezelésben részt venni,

g) kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel,

h) részt venni a logisztikai biztosítás megszervezésében,

i) védelmi létesítményeket kezelni,

j) megalakított szervezeteket oktatni, felkészíteni,

k) szakmailag továbbképezni magát, valamint

l) ellenőrzést végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 53 861 06 Katasztrófavédelmi főelőadó Szakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10385-12 Polgári védelmi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10385-12 Polgári védelmi feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. *  Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés); veszélyhelyzet kezelési feladat megtervezése (riasztás, tájékoztatás, helyi és távolsági védelem végrehajtása).

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A helyi szintű védelmi igazgatás és a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Polgári védelmi szervezetek

A vizsgafeladat ismertetése: A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek, a központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi előadó szakmai ismeretek témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3. Szoftverek
6.4. Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5. Egyéni felszerelés, védőeszközök
6.6. Sugárzásmérő eszközök
6.7. Vegyi felderítő eszközök
6.8. Mintavevő felszerelés
6.9. Meteorológiai felderítő eszközök
6.10. Mentesítő eszközök és anyagok
6.11. Építmény és gépészeti makettek
6.12. Szállítóeszközök
6.13. Oktató falitáblák, segédeszközök
6.14. Infokommunikációs eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.4. Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során műszaki mentő gépek, eszközök illetve vegyi mentő gépek, eszközök taktikai alkalmazásának igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges gépeket, eszközöket.

7.5. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-rápülés azonosító száma: 53 861 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi főelőadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-340

2. Egyéb Adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. *  5259 Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású Önkormányzatok, polgári szervek, szervezetek, gazdálkodó szervezetek védelmi ügyintézői

3.2. *  A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi főelőadó a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi, a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− integrált kockázatértékelést végezni

− terveket készíteni

− koordinálni a szervezetek katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező, szervező tevékenységét

− polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni

− döntés-előkészítést végezni

− részt venni szakmai területének szabályozásában

− védelemszervezői tevékenységet végezni

− veszélykezelésben részt venni

− kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel

− részt venni a készletképzésben és a készletgazdálkodásban

− védelmi létesítményeket kezelni

− megalakított szervezetek felkészítését irányítani

− szakmailag továbbképezni magát

− ellenőrzést végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10386-12 Katasztrófavédelmi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10386-12 Katasztrófavédelmi feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. *  Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés) végrehajtásának koordinálása, irányítása, veszélyhelyzet kezelési feladatterv (riasztás, tájékoztatás, helyi-, távolsági védelem végrehajtása) értékelése, a feladat végrehajtásának irányítása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A katasztrófák elleni védekezés megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése: A védelemigazgatás, a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival, az iparbiztonsági feladatok tervezésével, szervezésével kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Katasztrófák elleni védekezés munkahelyi, települési, területi és központi szinten.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi főelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő:15 perc, válaszadásidő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3. Szoftverek
6.4. Térképészeti szakanyagok, rajz- és íróeszközök
6.5. Szállítóeszközök
6.6. Infokommunikációs eszközök
6.7. Oktatástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 06 Katasztrófavédelmi főelőadó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 21. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi szakelőadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-800

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél hivatásos jogviszonyban betölthető beosztások

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

− irányítás mellett részfeladatokat lát el a katasztrófák megelőzésében, a katasztrófák elhárítására való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és a következményeik felszámolásában

− felügyelet mellett ellenőrzésekben vesz részt

− részt vesz a lakosság polgári védelmi felkészítésében, a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, megalakításában, képzésében és továbbképzésében, mozgósításában és alkalmazásában

A szakképesítéssel rendelkező képes:

− informálódni és kommunikálni

− veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

− terveket készíteni

− szervezeteket létrehozni és működtetni

− döntés előkészítést végezni

− részt venni szakmai területének szabályozásában

− védelemszervezői tevékenységet végezni

− veszélykezelésben részt venni

− kapcsolatot tartani és együttműködni

− részt venni készletképzésben és a készletgazdálkodásban

− védőlétesítményeket kezelni

− oktatni, felkészíteni

− adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

− ellenőrzést végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 53 861 07 Katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10389-12 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10389-12 A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés), veszélyhelyzet kezelés során jelentkező lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló feladat megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatainak rendszere, rendvédelmi alapfeladatok, a szolgálatteljesítésre vonatkozó jogszabályok, előírások ismerete és alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek.

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi szakelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidő-szakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3. Szoftverek
6.4. Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5. Egyéni védőfelszerelés, szűrő és szigetelő típusú védőeszközök
6.6. Sugárzásmérő eszközök
6.7. Vegyi felderítő eszközök
6.8. Mintavevő felszerelés
6.9. Meteorológiai felderítő eszközök
6.10. Ex-Ox-Tox - mérők
6.11. Mentesítő eszközök és anyagok
6.12. Építmény és gépészeti makettek
6.13. Műszaki mentő gépek, eszközök
6.14. Vegyi mentő gépek, eszközök
6.15. Szállítóeszközök
6.16. Oktató falitáblák, segédeszközök
6.17. Infokommunikációs eszközök
6.18. Oktatástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A 22. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 07

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi referens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél zászlósi rendfokozattal rendszeresített beosztások

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

− önállóan vagy elöljárói felügyelet mellett katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági feladatokat lát el

− közreműködik megelőző tűzvédelmi (oktatási) feladatok megoldásában

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− tájékozódni és kommunikálni

− alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait

− tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni

− kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni

− terveket készíteni

− szervezeteket létrehozni és működtetni

− döntés-előkészítést végezni

− részt venni szakmai területének szabályozásában

− közreműködni hatósági, szakhatósági eljárásban

− védelemszervezői tevékenységet végezni

− veszélykezelésben közreműködni

− kapcsolatot tartani és együttműködni

− logisztikai támogatást tervezni, szervezni

− védőlétesítményeket kezelni

− oktatást, felkészítést tervezni, szervezni és végrehajtani

− adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

− ellenőrizni, értékelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10387-12 A katasztrófavédelmi referens tevékenysége

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10387-12 A katasztrófavédelmi referens tevékenysége írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. *  Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az állami katasztrófavédelem feladatainak megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése: Feltételezett helyzet alapján a katasztrófavédelmi referens tervezési, szervezési feladatainak megoldása a lakosság és anyagi javak védelme érdekében.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A polgári védelmi, az iparbiztonsági és a tűzvédelmi feladatok szervezeti és irányítási rendszere, tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése az illetékességi területen belül.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a katasztrófavédelmi referens szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3. Szoftverek
6.4. Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5. Terület, település, munkahely leírás (gyakorló)
6.6. Katasztrófavédelmi mobil laboratórium
6.7. Építmény és gépészeti makettek
6.8. Műszaki- és vegyimentő szerek, eszközök
6.9. Infokommunikációs eszközök
6.10 Oktatástechnikai eszközök
6.11. Szállítóeszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 53 861 07 Katasztrófavédelmi referens Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kéményseprő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. *  Előírt gyakorlat: -

2.4. *  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2. 7915 Kéményseprő, épületszerkezet tisztító kéményseprő, kéményvizsgáló, tüzelőberendezés tisztító, légcsatorna tisztító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Égéstermék-elvezetők tisztításával, üzembe helyezésével összefüggő feladatokat lát el, tüzelőberendezéseket és légcsatornákat tisztít és tüzelés- és légtechnikai méréseket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

− égéstermék-elvezetőt tisztítani

− égéstermék-elvezetőt ellenőrizni, vizsgálni

− égéstermék-elvezetőn hibákat feltárni

− égéstermék-elvezetővel kapcsolatban szaktanácsot adni

− égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó méréseket végezni

− építész és gépész tervet olvasni

− tüzelőberendezés égéstermék oldalát tisztítani

− tüzeléstechnikai mérést végezni

− légcsatornát tisztítani

− légtechnikai mérést végezni

− munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - - -

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10390-12 Égéstermék elvezetés
4.4. 10391-12 Tüzelés-, és légtechnika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10390-12 Égéstermék elvezetés gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10391-12 Tüzelés-, és légtechnika gyakorlati, írásbeli

A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt vizsgatevékenység legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. *  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: Az égéstermék-elvezető megközelítése, átvizsgálása, kitisztítása, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, a tüzeléstechnikai mérés feltételeinek kialakítása, a tüzeléstechnikai mérés, mérési eredmények rögzítése, az égéstermék-elvezető tömörség vizsgálata, ellenőrzése, a szükséges adminisztráció elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

B) A vizsgafeladat megnevezése: tüzelőberendezés égéstermék oldali tisztítása

A vizsgafeladat ismertetése: A tüzelőberendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

C) A vizsgafeladat megnevezése: légtechnikai berendezés tisztítása, ellenőrzése, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: A légtechnikai berendezés, valamint a levegőellátó rendszerek szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, az eltávolított szennyeződés kezelése, áramló közeg mennyiségének mérése.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Égéstermék-elvezetés, tüzelés- és légtechnikai berendezések ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajz, szakmai számítások, mértékegységek átszámítása, anyagismeret, hő- és áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, munka-, tűz- és környezetvédelem.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések kialakításai, típusai, fajtái, szerkezetük és működésük, tisztítási-, ellenőrzési- és vizsgálati technológiák, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. *  A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: a sikeres vizsgához vizsgatevékenységenként 50% feletti teljesítményt kell elérni. A gyakorlati vizsgatevékenység bármely vizsgafeladatának eredménytelensége esetén a gyakorlati vizsgatevékenység eredménye elégtelen (1). Javítóvizsgát csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.

6. *  Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gumitalpú bakancs
6.3. Kéményseprő alsó és felső munkaruha mint formaruha
6.4. Derékszíj
6.5. Válltáska
6.6. Sapka
6.7. Védőkesztyű
6.8. Védőszemüveg
6.9. Védőálarc
6.10. Porálarc
6.11. Zuhanásgátló
6.12. Munkaöv
6.13. Zseblámpa
6.14. Törpefeszültségű műhelylámpa
6.15. Kéménykulcs
6.16. Kézi kefe
6.17. Kaparóvas
6.18. Koromvonó
6.19. Ipari porszívó
6.20. Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)
6.21. Csőkefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
6.22. Tolókefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
6.23. Pumkefe, különböző anyagú és méretű
6.24. Pumkefeszár, hajlékony vagy merev
6.25. Golyós-kötél kéménycsigával, különböző anyagú és méretű golyókkal
6.26. Rugósaparát, különböző méretekben
6.27. Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer
6.28. Helyiséglevegő CO mérőműszer
6.29. Kéményvizsgáló tükör, páralemez
6.30. Kéménymérce, mérőszalag
6.31. Kéményvizsgáló ipari kamera
6.32. Digitális fényképezőgép
6.33. Füstpatron
6.34. Szivacsdugók füstnyomás próbához, különböző méretben és formában
6.35. Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival
6.36. Koromszám mérő
6.37. Felületi hőmérő
6.38. Tüzeléstechnikai mérőműszer
6.39. Kézi elektromos fúrógép, fémfúró szárakkal
6.40. Elektromos hosszabbító
6.41. Kazántisztító kefeszárak, különböző anyagú és hosszúságú
6.42. Kazántisztító kefefejek, különböző anyagú, méretű és formájú
6.43. Drótkefe
6.44. Áramlási sebességmérő
6.45. Elszívó ventilátor
6.46. Csavarhúzókészlet
6.47. Villáskulcs-, franciakulcs- és imbuszkulcs-készlet
6.48. Svéd-, kombinált-, csípő- és laposfogók
6.49. Tolómérő
6.50. Fázisceruza
6.51. Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 32 853 02 Kéményseprő Belügyminisztérium

7.3. *  Szervezett képzésben való részvétel kötelező. A hiányzás mértéke az órák 15%-át nem haladhatja meg.

7.4. *  A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

7.5. *  A képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszerelést, formaruházatot és az egyéni munkaeszközöket a beiskolázó biztosítja.

7.6. *  A szakmai vizsga 3 napnál hosszabb időtartamra is szervezhető.

7.7. *  A legalább 3 hónap időtartamú, kéményseprő mester felügyeletével végzett, jogszabály által meghatározott égéstermék elvezető tisztítási tevékenység igazolásával, bemeneti előzetes tudásszint felmérés alapján, a szakképzés területi gyakorlati időtartamába beszámítható legfeljebb 160 gyakorlati óra.

A 24. SORSZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTT MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Körzeti megbízott

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év rendőr szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5361 Rendőr Körzeti megbízott

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− végezni a körzeti megbízott általános feladatait

− végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait

− végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait,

− az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését

− együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal

− megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján - szolgálatát

− felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során

− végezni a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységét

− végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait

− végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait

− bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni

− a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

− adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani

− bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni

− büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni

− elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat

− intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során a jogszerűséget betartani

− szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit betartani

− szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10408-12 Körzeti megbízotti feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenységei
5.2.3. 10408-12 Körzeti megbízotti feladatok gyakorlati, szóbeli

5.2.4. A képzés foglalkozásain való részvétel, a gyakorlati feladatok megoldásában való közreműködés, a személyre kiadott feladatok végrehajtása, és a szakmai gyakorlat feladat megoldásainak adott határidőig történő leadása.

5.2.5. A hiányzás mértéke a kontakt foglalkozási órák 20%-át nem haladja meg.

5.2.6. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Körzeti megbízotti gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs gyakorlatok, közlekedési, Neozsaru rendszerben elvégzendő adminisztrációs tevékenység, közrendvédelmi szituáció, illetve különböző bűnügyi helyzetek megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Körzeti megbízotti szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Szolgálati járművek
6.6. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.7. Híradástechnikai eszközök
6.8. Mérőeszközök
6.9. Világító berendezés
6.10. Forgalom elterelő eszközök
6.11. Videokamera
6.12. Fényképezőgép
6.13. Nyomtató
6.14. Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 04 Körzeti megbízott Országos Rendőr-főkapitányság

A 25. SORSZÁMÚ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

2. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2. 5256 Közterület-felügyelő Közterület-felügyelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el

− szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve helyreállítja a közterület eredeti rendjét

A szakképesítéssel rendelkező képes:

− hatósági intézkedést folytatni

− védeni a közterület rendjét és tisztaságát

− alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat

− ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát

− segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait

− közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein

− részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében

− ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

− közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában

− ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő

szervezetekkel

− jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében

− részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani

− részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében

− közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

− részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében

− közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni

− segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegélyellátásban

− kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket

− közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

− jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni

− a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - - -

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10392-12 Közterület-felügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10392-12 Közterület-felügyelő feladatai írásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáróvizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adott szituációs közterület-felügyelői összetett feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása, (térfelügyeleti) megfigyelés, kapcsolódó mérések elvégzése, szabálytalanságok tényének rögzítése és a szükséges intézkedések megtétele, okmányok kitöltése, konfliktuskezelés, az önvédelmi fogások, rendszeresített támadáselhárító és kényszerítő eszközök alkalmazásának bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó szituációs feladatok értelmezése, és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4.

Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. fényképezőgép/videokamera
6.3. rádiótelefon/mobiltelefon
6.4. kerékbilincs
6.5. zseblámpa
6.6. támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök (pl. könnygáz spray, kézbilincs, rendőrbot)
6.7. megkülönböztető formaruha
6.8. gumikesztyű
6.9. láthatósági mellény
6.10. irodatechnikai/számítástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakirány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 05 Közterület-felügyelő Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású
Ügyfélszolgálati ügyintéző
3.1.3. 4136 Iratkezelő, irattáros Ügykezelő, Irattáros
3.1.4. 4112 Általános irodai adminisztrátor Adminisztrációs ügyintéző, Dokumentációs ügyintéző
3.1.5 3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Földhivatali hatósági ügyintéző, hatósági ügyintéző (szociális terület, okmányirodai feladatok)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

− külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni

− számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni

− ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni

− ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani

− irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

− ügyintézői feladatokat ellátni

− ügyfélszolgálati feladatokat ellátni

− leíró feladatokat végezni

− feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni

− döntés-előkészítést végezni

− tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

− iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

− feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni

− ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat

− önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket

− ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni

− végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat

− kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat,

− alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit

− ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. * 
3.3.4. 34 861 01 Rendészeti őr szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. azonosító száma A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezése
4.2. 11555-16 Ügykezelés a közszolgálatban
4.3. 11632-16 Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok
4.4. 11559-16 E-közigazgatási ismeretek
4.5. 11560-16 Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven
4.6. 11385-12 Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés
4.7. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.8. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. - - -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélfogadás

A vizsgafeladat ismertetése: A megadott paraméterek alapján helyzetgyakorlat keretében ügyfél fogadása, kiszolgálása, az ügynek megfelelő adminisztráció meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos levél, dokumentum szerkesztése

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat begépeli; a dokumentumot megszerkeszti a dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. Az elkészült dokumentumot kinyomtatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyiratkezelés

A vizsgafeladat ismertetése: Beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügyintéző szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése. Témakörök: közigazgatási eljárás ismeretek, ügykezelési ismeretek, E-közigazgatási ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. *  Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11555-16, 11632-16, 11559-16, 11560-16 és 11385-12 azonosító számú követelménymodulokat tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szkenner
6.4. Nyomtató
6.5. Fénymásoló
6.6. Telefon
6.7. Fax
6.8. Irodai Szoftverek
6.9. Nyomtatványok
6.10. Iratmegsemmisítő
6.11. Hangrögzítő
6.12. CD-jogtár
6.13. Internet hozzáférés
6.14. Irodaszerek
6.15. Hivatali nyomtatványok (másolatok)
6.16. Szakmai okmányok
6.17. Iktató könyv
6.18. Postakönyv
6.19. Iktató szoftver

7. Egyebek

7.1. Jelen szakképesítés megszerzésével kormányzati ügykezelői munkakörben a résztvevő mentesül az ügykezelői alapvizsga letétele alól.

7.2. Jelen szakképesítés megszerzése Kormányablak ügyintéző munkakör betöltésére jogosít.

7.3. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közszolgálati ügyintéző szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

A B C

7.3.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.3.2. 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző Belügyminisztérium

A 27. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügykezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700-2000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr Személy- és vagyonőr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok
3.1.3. 9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozások
Parkolóőr
3.1.4. 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, Oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
3.1.5. 5256 Közterület-felügyelő Közterület-felügyelő
3.1.6 4114 Adatrögzítő adminisztrátor Adatrögzítő adminisztrátor

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Közszolgálati ügykezelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Közszolgálati ügykezelő a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el. A szakképesítéssel rendelkező képes:

− őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

− ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,

− szállítmánykísérési feladatokat végezni,

− biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén,

− parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,

− intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,

− elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt,

− eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,

− kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,

− alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,

− személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

− a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban

előírtak szerint,

− tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,

− helyszínbiztosítást végezni,

− elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,

− elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,

− szolgálatot felvenni, és átadni,

− együttműködni a feladatvégrehajtásban érintett hatóságokkal,

− konfliktus- és stresszkezelést végezni,

− hatósági intézkedést folytatni,

− védeni a közterület rendjét és tisztaságát,

− alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat,

− ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát;

− segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait,

− közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein,

− részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében,

− ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

− közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában,

− ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel,

− jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében,

− részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvényben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani,

− részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében,

− közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

− részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében,

− közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni,

− segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegélyellátásban,

− kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket,

− közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

− jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni,

− a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni,

− számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni,

− gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni,

− külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni,

− számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni,

− irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

− ügyintézői feladatokat ellátni,

− kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat, iratokat készíteni, kezelni,

− dokumentumszerkesztési feladatokat végezni,

− adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -

4. Szakmai Követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.1.1. azonosító száma megnevezése
4.1.1.2. 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.1.1.3. 11655-16 Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára
4.1.1.4. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.1.1.5. 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.1.1.6. 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.1.1.7. 11658-16 Rendészeti szakmai informatika
4.1.1.8. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika
4.1.1.9. 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok
4.1.1.10. 10067-12 Gépírás, dokumentum készítés iratkezelés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszerű szakképzés esetén: - Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás írásbeli
5.2.4. 11655-16 Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára gyakorlati, szóbeli
5.2.5. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok írásbeli
5.2.6. 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció szóbeli
5.2.7. 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv szóbeli
5.2.8. 11658-16 Rendészeti szakmai informatika gyakorlati
5.2.9. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlati
5.2.10. 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.11. 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat - 150 leütés/perc sebességgel - begépeli. A dokumentumot megszerkeszti a megadott utasítások alapján. Forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben. Számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, adatrögzítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügykezelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: Jogi ismeretek. Általános őr- és járőrtársi feladatok. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása. A közterület-felügyelet szabályozása, az alkalmazási feltételek, a közterület-felügyeleti tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás, a közterület-felügyelői intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. *  Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügykezelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11655-16, 11556-16, 11552-16, 10069-12 és 10067-12 azonosító számú követelménymodulokat tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Híradástechnikai eszközök
6.3. Világító berendezés
6.4. Forgalomelterelő eszközök
6.5. Nyomtató
6.6. Telefon, fax
6.7. Járőr, őr felszerelés
6.8. Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.9. Okmányminták
6.10. Videokamera
6.11. Fényképezőgép/videókamera
6.12. Rendőrbot
6.13. Bilincs
6.14. Könnyfakasztó spray
6.15. Rövid lőfegyver (félautomata pisztoly)
6.16. Hosszú lőfegyver gépkarabély/géppisztoly)
6.17. Jegyzettömb
6.18. Toll
6.19. Okmányminták
6.20. Szolgálati jelvény (kitűző)
6.21. Szolgálati igazolvány (imitált)
6.22. Rádiótelefon/mobiltelefon
6.23. Kerékbilincs
6.24. Támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök
6.25. Megkülönböztető formaruha
6.26. Gumikesztyű
6.27. Láthatósági mellény
6.28. Irodatechnikai/számítástechnikai eszközök
6.29. Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.30. Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.31. Kézi detektor
6.32. Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.33. Számítógép Office-programokkal
6.34. Irodai programcsomag
6.35. Iktatóprogram
6.36. Hálózat
6.37. Internet-hozzáférés
6.38. Nyomtató
6.39. Szkenner
6.40. Telefon
6.41. Fax
6.42. Fénymásoló
6.43. Projektor
6.44. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.45. Irodaszerek
6.46. Nyomtatványok
6.47. Bizonylatok
6.48. Hangrögzítő eszköz
6.49. Szakkönyvek
6.50. CD-jogtár

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

A B C

7.2.1.

azonosító szám

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő Belügyminisztérium

7.3. A megszerzett szakképesítéssel polgárőr tevékenység végezhető.

7.4. A Közszolgálati ügykezelő szakképesítés érettségi végzettséggel szerezhető meg.

7.5. A Közszolgálati ügykezelő szakképesítés birtokában a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés 1,5 év képzési idő alatt szerezhető meg.

A 28. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-RENDŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kutyavezető-rendőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:-

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Kutyavezető-rendőr

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Kutya alkalmazásával járőrszolgálatot, őrző-védő munkát és alapszintű nyomkövetési feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező:

− a kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatokat ellátni

− őrző-védőmunkát végezni szolgálati kutyával

− járőrszolgálatot teljesíteni szolgálati kutyával

− intézkedni bűncselekmény elkövetése esetén, továbbá speciális feladatokat ellátni szolgálati kutyával

− megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján - szolgálatát

− a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

− adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani

− bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni

− büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni

− intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

− intézkedni bűncselekmény elkövetése esetén

− alapszintű nyomkövetési feladatokat (füves területen, földdel borított talajon, erdőben történő nyomkövetés) ellátni a szolgálati kutyával

− a kutya elhelyezésével, tartásával, élelmezésével, ápolásával, gondozásával, egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokat ellátni

− szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai Követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10409-12 Kutyavezető-rendőr feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10409-12 Kutyavezető-rendőr feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kutyavezető-rendőri gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: Kutyakiképzés gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kutyavezető-rendőr feladatai a kutya kiképzésével és tartásával kapcsolatban

A vizsgafeladat ismertetése: A kutya kiképzésére, tartására, elhelyezésére, gondozására, ápolására vonatkozó szabályok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kinológiai alap- és szakmai ismeretek, kutyavezető-rendőr szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.4. Kényszerítő eszközök
6.5. Szolgálati járművek
6.6. Híradástechnikai eszközök
6.7. Világító berendezés
6.8. Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya
6.9. Rövid és hosszúpóráz, nyomkövető hám, szájkosár, rejtett és pengés védőkar, francia bunda, valamint egyéb kutyakiképző eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 05 Kutyavezető-rendőr Országos Rendőr-főkapitányság

A 29. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kutyavezető-vagyonőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. *  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének jogszabályban előírt feltételeivel.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

− 32 861 01 Személy- és vagyonőr,

− 31 861 01 1000 Biztonsági őr,

− 52 861 01 Biztonságszervező,

− 54 861 01 0000 Biztonságszervező I., vagy

− 54 861 01 0100 3301 Biztonságszervező II. megnevezésű szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Közterületen vagy közforgalom számára nyitott magánterületen kutyás őri feladatok ellátása
3.1.3. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok ellátása

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Kutyavezető-vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Kutyavezető-vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− ellátni a kutyás őri szolgálatot közterületen és közforgalom számára nyitott magánterületen

− ellátni a rendezvénybiztosítási feladatokat

− felügyelni a rendelkezésére bocsátott kutyákat

− részt venni a speciális kutyás kiképzésen

− gyakoroltatni a kutyát rendszeresen közterületi és közforgalom számára nyitott magánterületen elvégzendő feladatokra

− közterületen és nyitott magánterületen alkalmazni a kutyát vagyonvédelmi és személyvédelmi feladatok ellátására, járőrszolgálatra és saját vagy társa intézkedésének biztosítására

− gondozni, ellátni a kutyát, folyamatosan betartani az állategészségügyi és higiénés rendszabályokat

− felügyelni a parkolási rendre

− biztosítani a rendezvényt és a rendezvény helyszínének környezetét a részére meghatározott útmutatások alapján

− a munkájával kapcsolatos dokumentációt és okmányokat folyamatosan és naprakészen vezetni

− a rendszeresített eszközeivel az őrzésére bízott területet megvédeni

− vészhelyzetekben szakszerűen eljárni

− szakszerű segítséget és támogatást adni az egészségügyi, katasztrófavédelmi és rendőri szervek intézkedéseinek lefolytatásához

− az előírt együttműködési feladatokat végrehajtani

− felismerni a jogellenes cselekményeket, és azokat minősíti

− szakszerűen és törvényesen fellépni a jogellenes cselekményeket elkövetőkkel szemben

− az arányosság, szükségesség és időszerűség elveit figyelembe véve jogszerűen, szakszerűen és hatékonyan alkalmazni a támadás - elhárítás eszközeit

− a meghatározott módon és formában jelentéseket készíteni

− kezelni a rendszeresített híradástechnikai és biztonságtechnikai eszközöket

− kezelni a szolgálatával összefüggő konfliktus helyzeteket

− a szakma általános és speciális etikai szabályait betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10415-12 Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10415-12 Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Közterületen és nyitott magánterületen kutyával történő intézkedés ismertetése, dokumentálása. A kutya képzésének, ápolásának, gondozásának gyakorlati bemutatása. A gyakorlati feladatellátás során megjelenő szituációs gyakorlatok bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A kutyával történő feladatok végrehajtásának rendje, szabályai, biztonsági-, munkavédelmi- és állategészségügyi rendszabályok ismertetése A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás-elhárítás eszközei
6.3. Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.4. Rövid és futtató póráz
6.5. Kutya-védőfelszerelés eszközei
6.6. Egyéb kutyakiképző eszközök
6.7. Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják.

A 0706-06 számú Közterületi kutyás őri feladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10415-12 számú Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok követelménymodullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet.

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 33 861 01 Kutyavezető-vagyonőr Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 30. SORSZÁMÚ MAGÁNNYOMOZÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 450-650

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének jogszabályban előírt feltételeivel.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Magánnyomozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Magánnyomozó a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Magánnyomozó a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

− a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani

− a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni

− erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni

− adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni

− személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni

− nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni

− bűnmegelőzési felkészítőt tartani

− kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

− munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni

− hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni

− adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni

− elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - -

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10380-12 Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
4.5. 10381-12 Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.

5.1.3. Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek

5.1.4. Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10380-12 Általános magánnyomozói tevékenységek végzése szóbeli, gyakorlati
5.2.5. 10381-12 Magánnyomozói adminisztrációs feladatok írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Konkrét megbízatási és életmentési feladat. A megbízás teljesítésére vonatkozó elképzelés kialakítása, a kockázatelemzés és az ár-, illetve költségajánlat elkészítése, vagy a megrendelés tartalmára vonatkozó munka beindítása, a szükséges információk és megszerzésük módjai közül egynek a kivitelezése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások Magánnyomozói munkavégzésével kapcsolatos legfontosabb jogi normák tartalma, az adatkezelés, valamint adminisztratív jellegű teendők végzésének követelményei, szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Magánnyomozói szakmai szabályok, előírások

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat védése

A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja, megvédi

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás-elhárítás eszközei
6.3. Mobil számítógép és szoftver (Word és Excel)
6.4. Hang és képrögzítő eszközök (fényképezőgép, videó felvevő, diktafon, hordozható kismagnetofon)
6.5. Mobiltelefon és kézi rádió
6.6. Adattároló médium és iratmegsemmisítő
6.7. Intranet hozzáférés (távoli is)
6.8. Irodatechnikai eszközök, nyomtató,- másoló berendezés
6.9. CD jogtár vagy Hatályos jogszabálygyűjtemény
6.10. Támadáselhárító és védő eszközök
6.11. Speciális egyéni felszerelés

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 52 861 06 Magánnyomozó Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 31. SORSZÁMÚ MECHANIKUS VAGYONVÉDELMI SZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-400

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

− 34 521 10 Szerszámkészítő vagy

− 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy

− 34 521 06 Hegesztő megnevezésű szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Mechanikus vagyonvédelmi szerelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Mechanikus vagyonvédelmi szerelő a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− megrendelést felvenni

− helyszíni felmérést, kockázatelemzést végezni

− vázlatot, ajánlatot készíteni

− kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a szükséges anyagot beszerezni, különféle - a védelemre hivatott - anyagot megmunkálni

− díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végezni, befejező munkálatokat, a beépítést elvégezni

− fémelemeket hegeszteni

− karbantartást, felújítást végezni

− munkafolyamatokat lezárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre
3.3.3. 34 521 10 Szerszámkészítő szakképesítés
3.3.4. 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés
3.3.5. 34 521 06 Hegesztő szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4. 10382-12 Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10382-12 Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szak-, és életmentéssel kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt mechanikai jellegű védelmi eszköz vázlatának és a költségajánlatnak elkészítése, a munka beindítása, a szükséges szerszámok kiválasztása, a munkatárgy egy részének elkészítése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A mechanikus védelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos elméleti tudnivalók, szabályok, előírások

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarára és a felügyeleti szervére vonatkozó, illetve a szakmához kapcsolódó előírások, szabályok, valamint ezek érvényesítése.

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadáselhárítás eszközei
6.3. Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.4. Fémet megmunkáló kéziszerszámok, gépi meghajtású kéziszerszámok
6.5. Íróeszköz, rajztábla és rajzlap ceruzával
6.6. Hegesztő készülék
6.7. Segédeszközök, nyersanyagok a megmunkáláshoz
6.8. Mérőeszközök
6.9. Állvány, létra
6.10. Műszaki dokumentáció
6.11. Melegítő égő, szén a melegítéshez
6.12. Eszközök fém festéséhez
6.13. Munkaasztal satuval és köszörűvel
6.14. Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

A 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő), a 0220-06 Gépészeti kötési feladatok, a 0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0719-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen egyenértékűek és megfelelnek a 10382-12 számú Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők megnevezésű modullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 35 861 02 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 07

1.2. Szakképesítés megnevezése: Migrációs ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

- Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.

- Ha a jelentkező nem a munkaadó (hivatal) által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni, továbbá a jelentkező részére a szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző Állampolgársági ügyintéző
3.1.3. 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző Engedélyügyi ügyintéző
3.1.4. 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző Idegenrendészeti ügyintéző
3.1.5. 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző Menekültügyi ügyintéző
3.1.6. 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző Migrációs ügyintéző
3.1.7. 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású Ügyfélszolgálati ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez. Jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

− idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményezni

− jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat lefolytatni

− feladatkörébe tartozó alapeljárást lefolytatni

− feladatkörébe tartozó jogorvoslati eljárást lefolytatni

− feladatkörébe tartozó végrehajtási eljárást lefolytatni

− közreműködni más hatósági és bírósági eljárásokban

− döntés-előkészítést végezni

− tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

− iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

− idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végezni

− állampolgársági ügyekben döntés-előkészítést támogató feladatokat végezni

− ellátni a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat

− önállóan végezni a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat

− okmányokat előkészíteni gyártásra, kezelni az ehhez szükséges eszközöket

− okmányokat előállítani, illetve visszavonni

− ügyfélfogadást végezni

− ellátni a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - - -

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10393-12 Migrációs közszolgálati ismeretek
4.4. 10394-12 Migrációs szakmai ismeretek

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. Szakmai záró dolgozat elkészítése, amelyet a szakmai vizsga megkezdése előtt 15 nappal korábban kell leadni a szakmai vizsgaszervező intézménynek, az előzetes szakmai értékeléssel együtt. (A záró dolgozattal kapcsolatos tudnivalókat bővebben a 7. Egyebek fejezet tartalmazza.)

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10393-12 Migrációs közszolgálati ismeretek írásbeli
5.2.4. 10394-12 Migrációs szakmai ismeretek írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat

A vizsgafeladat ismertetése: A korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozat a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat ismertetése, megvédése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó (jelölt) a korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozatát bemutatja, megvédi a vizsgabizottság előtt, a záró dolgozat témájához kapcsolódó kérdésekre válaszol

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Migrációs ügyintézői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökhöz kapcsolódóan kerülnek kialakítására

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftverek
6.4. Internet hozzáférés
6.5. Irodaszerek
6.6. Hivatali nyomtatványok (másolatok)
6.7. Szakmai okmányok
6.8. Szakmai felkészítési jegyzetek

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. *  52 347 07 Migrációs ügyintéző Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

7.3. Záró dolgozattal kapcsolatos előírások

7.3.1. *  A szakmai záró dolgozat elkészítése a komplex szakmai vizsga integráns része. A szakmai záró dolgozat elkészítése, előírt időben történő beadása majd a szakmai vizsgabizottság előtti megvédése alól felmentés nem adható. A szakmai záró dolgozatokat csak szakmai képző intézmény által javasolt és a szakmai vizsgaszervező intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő legkésőbb 1 évig. A záró dolgozati témaköröket a kamarai feladatokat ellátó szakmai szervezetként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adja ki. A kiadott szakmai témakörök közül a jelöltek húzással választják ki azt a témakört, amelyet a záró dolgozat elkészítése során fel kell dolgozniuk.

7.3.2. A szakmai záró dolgozatnak tükröznie kell a választott témakör összefüggéseit, kapcsolódásait, a hatályos szakmai és jogszabályi környezetét. Lehetőség szerint törekedni kell a témakör hatályos szakmai és jogszabályi környezetének korrekt bemutatására, továbbá az egyes szakmai tevékenységek munkakörének ellátásához szükséges szakmai ismeretek közlésére. A szakmai záró dolgozat formai követelményeit a kamarai feladatokat ellátó szakmai szervezet határozza meg.

A 33. SORSZÁMÚ OKMÁNYVIZSGÁLÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Okmányvizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év határrendészeti rendőr szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Útlevélkezelő
3.1.3. 5251 Rendőr HRK ügyeletes
3.1.4. 5251 Rendőr Okmányszakértő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Személycseréket, tartalmi hamisításokat felfedi, szaktanácsadói véleményt és dokumentációt készít, ismeretlen okmányokat dokumentál, szakmai tapasztalatokat átad, továbbít.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

− dönteni a megvizsgált biztonsági okmányok eredetiségéről, hamis, hamisított, fiktív, biankó voltáról,

− felfedni, dokumentálni a személycseréket

− felfedni, dokumentálni a tartalmi hamisításokat (mechanikai, vegyi törlés, átírás, hozzáírás, fényképcsere, bélyegzőhamisítás, lapcsere, laphiány, vízumhamisítás)

− foglalkozásokat tartani az okmánybiztonsági elemekről, a hamisítások felfedésének lehetőségeiről

− eseti szaktanácsadói véleményt készíteni

− ellenőrizni a dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit

− kezelni az elektronikus okmánynyilvántartó rendszereket (NEKOR; IFADO, PRADO)

− ismeretlen okmány feltűnése esetén dokumentálni annak biztonsági elemeit

− személyazonosítást végezni, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőrizni

− úti okmánynyilvántartásokat teljes körűen ismerni és használni

− adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni

− okmányvizsgálati módszereket alkalmazni

− okmányvizsgálati eszközöket kezelni

− felismerni az eredeti okmányok biztonsági elemeit

− felismerni az okmányhamisítás módszereit

− formailag, tartalmilag megfelelő dokumentációt készíteni és felterjeszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10410-12 Az okmányvizsgáló feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10410-12 Az okmányvizsgáló feladatai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a tételben meghatározott okmányvizsgálói feladatot végzi el

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10410-12 Okmányvizsgálói követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.3. Híradástechnikai eszközök
6.4. Nyomtató
6.5. Okmányminták
6.6. Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések
6.7. Okmányvizsgáló kézi és asztali eszközök, berendezések
6.8 Scanner

7. Egyebek

7.1. Validáció: A határrendészeti rendőr szakirányú szakképesítésen túl az okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés képzést megkezdheti az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendészeti rendőr, vagy 52 8912 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendész szakképesítésű hivatásos állományú személy is.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A szakképesítés-ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 55 861 06 Okmányvizsgáló Országos Rendőr-főkapitányság

A 34. SORSZÁMÚ ŐR-JÁRŐRTÁRS MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

8. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Őr-járőrtárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

9. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

10. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5251 Rendőr Jogszabályban meghatározott, az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A” besorolási osztályba, az alapbeosztásnak nem minősülő „A”-„B” besorolási osztályokba tartozó egyes munkakörök

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni,

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni,

- őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni,

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni,

- kényszerítő eszközöket használni,

- közrendvédelmi feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr) szakképesítés
3.3.4. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr) szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr) szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr) szakképesítés

11. Szakmai követelmények

A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
4.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok

12. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőrtársi szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

13. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Szolgálati járművek
6.7. Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.8. Híradástechnikai eszközök
6.9. Világító berendezés
6.10. Forgalomelterelő eszközök
6.11. Nyomtató
6.12. Telefon, fax
6.13. Járőr-, őr felszerelés
6.14. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.15. Okmányminták

14. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják.

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekinthető a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő részszakképesítéssel és az 52 861 06 0100 52 05 számú Őr-járőrtárs részszakképesítéssel.

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

A B C

7.2.1.

azonosító száma

A részszakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2. 51 861 03 Őr - járőrtárs Országos Rendőr-főkapitányság

A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti őr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. *  Szintvizsga: szükséges

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra.

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Személy- és vagyonőr, Testőr
3.1.3. 9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr
3.1.4. 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
3.1.5 4114 Adatrögzítő, kódoló Számítógépes adatrögzítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Rendészeti őr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti őr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben

- ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

- szállítmánykísérési feladatokat végezni

- biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni

- intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

- elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

- eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

- kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

- alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

- helyszínbiztosítást végezni

- elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni

- elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban

- szolgálatot felvenni, és átadni

- együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

- konfliktus- és stressz-kezelést végezni

- természetes személyek életét és testi épségét védeni

- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani

- a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni

- a megbízási szerződést megkötni

- biztosítási tervet készíteni

- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni

- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani

- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni

- operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni

- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani

- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni

- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani

- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni

- a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni

- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni

- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani

- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani

- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni

- a menekítést végrehajtani

- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani

- a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt

- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni

- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni

- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni

- a saját dokumentációt elkészíteni

- őrzés-védelmi feladatot ellátni

- járőrtevékenységet végezni

- személyeket őrizni, kísérni

- be- és kiléptetést végrehajtani

- jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

- biztonságtechnikai rendszert kezelni

- biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

- szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3-3.3.4. * 
3.3.5. 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző szakképesítés
3.3.6. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.4. 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.5. 11660-16 Magánbiztonság rendészeti őr számára
4.6. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika
4.7. 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.8. 11658-16 Rendészeti szakmai informatika
4.9. 10069-12 Irodai asszisztensi feladatok
4.10. 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.11. 10073-12 Titkári ügyintézés
4.12. *  11497-12 Foglalkoztatás I.
4.13. *  11499-12 Foglalkoztatás II.

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A szakközépiskola utolsó évfolyamának eredményes befejezése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgán gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon az összes modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot végez.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri, valamint a testőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a rendőri intézkedések alapjai.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás elhárítás eszközei
6.3. Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4. Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5. Kézi detektor
6.6. Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7. Számítógép Office-programok
6.8. Internet hozzáférés
6.9. Nyomtató

7. Egyebek

14.1. A szakképesítéssel betölthető személy- és vagyonőr, valamint testőr munkakör ellátásához szükséges vagyonőri igazolvány kiváltására 18 éves kortól nyílik lehetőség.

14.2. A testőr munkakör betöltéséhez szükséges fegyverismereti vizsga és lövészeti gyakorlat végrehajtása 18. életév betöltése után lehetséges.

7.3. A rendészeti őr szakképesítés birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképesítés az érettségit követően egy év alatt teljesíthető.

7.4. A megszerzett szakképesítéssel polgárőr tevékenység végezhető.

7.5. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendészeti őr szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

A B C

7.5.1.

azonosító száma

A szakképesítés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.5.2. 34 861 01 Rendészeti őr Belügyminisztérium

A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 11

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700-2000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a Közszolgálati szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. *  Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. *  Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Személy- és vagyonőr, Testőr, Fegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok
3.1.3. 9238 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások Parkolóőr
3.1.4. 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr
3.1.5. 5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású Magánnyomozó
3.1.6. 5256 Közterület-felügyelő Közterület-felügyelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Rendészeti ügyintéző a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti ügyintéző szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

- ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

- szállítmánykísérési feladatokat végezni

- biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni

- intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

- elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

- eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

- kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

- alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

- helyszínbiztosítást végezni

- elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni

- elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban

- szolgálatot felvenni, és átadni

- együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

- konfliktus- és stressz kezelést végezni

- természetes személyek életét és testi épségét védeni

- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani

- a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni

- a megbízási szerződést megkötni

- biztosítási tervet készíteni

- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni

- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani

- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni

- operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni

- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani

- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni

- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani

- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni

- a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni

- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni

- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani

- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani

- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni

- a menekítést végrehajtani

- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani

- a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt,

- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni

- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni

- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni

- a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni

- a saját dokumentációt elkészíteni

- fegyveresen szolgálatot ellátni

- őrzés-védelmi feladatot ellátni

- járőrtevékenységet végezni

- személyeket őrizni, kísérni

- be- és kiléptetést végrehajtani

- jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

- biztonságtechnikai rendszert kezelni

- biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

- szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

- igazoltatni

- elfogni

- visszatartást végrehajtani

- személyt hatóság elé állítani

- kényszerítő eszközöket használni

- lőfegyvert használni

- hatósági intézkedést folytatni

- védeni a közterület rendjét és tisztaságát

- alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat

- ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát

- segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait

- közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein

- részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében

- ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

- közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában

- ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel

- jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében

- részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani

- részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében

- közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

- részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében

- közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni

- segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban

- kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket

- közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

- jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni

- a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

- a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani,

- a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni

- adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni

- személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni

- nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni

- bűnmegelőzési felkészítőt tartani

- kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

- munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használni

- hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni

- adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni

- elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

- polgárőri feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző szakképesítés
3.3.4. 34 861 01 Rendészeti őr szakképesítés
3.3.5. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés

4. Szakmai követelmények

A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.4. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.5. 11551-16 Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára
4.6. 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.7. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika
4.8. 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.9. 11658-16 Rendészeti szakmai informatika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító
száma
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11654-16 Rendvédelmi jog és közigazgatás írásbeli
5.2.4. 11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok írásbeli
5.2.5. 11551-16 Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára szóbeli, gyakorlati
5.2.6. 11556-16 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció szóbeli
5.2.7. 11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlati
5.2.8. 11657-16 Rendészeti szakmai idegen nyelv szóbeli
5.2.9. 11658-16 Rendészeti szakmai informatika gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. *  Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti- és magánbiztonsági intézkedés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó adott szituációs komplex feladatot végez. A vizsgázó bemutatja az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon a Magánbiztonság rendészeti ügyintézőtől, az Önvédelem és intézkedéstaktika modul tartalmát figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő 15 perc) A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.2. *  Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11551-16, 11556-16, 11552-16 azonosító számú követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri, a testőri, a magánnyomozói, a közterület-felügyelői, valamint a fegyveres biztonsági őri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás. A tevékenységek folytatásának jogi háttere.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai kommunikáció társadalmi ismeretek alkalmazásával

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgakérdések, az alábbi ismeretanyagot foglalják magukba: a kommunikáció speciálisan rendvédelemre vonatkozó szabályainak ismerete és alkalmazása, a konfliktushelyzetek felismerése, kezelése, kommunikációs zavarok megoldására alkalmas módszerek ismerete és alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, feleletadás: 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Támadás-elhárítás eszközei