A jogszabály mai napon ( 2020.12.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2013. (XI. 7.) MNB rendelet

a „Wigner Jenő” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - annak alkalmából, hogy Wigner Jenő 50 éve kapott Nobel-díjat - „Wigner Jenő” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. november 11.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30×25 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, alsó köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A bal oldali mezőben, három egymás alatti vízszintes sorban a „3000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és a „2013” verési évszám olvasható. A jobb oldali mezőben az atomszerkezet stilizált ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, alsó köriratban a „NOBEL-DÍJ 1963 WIGNER JENŐ” felirat olvasható. A jobb oldali mezőben Wigner Jenő mellképének ábrázolása látható. A mellképtől balra, két egymás alatti vízszintes sorban a Wigner-Eckart-tétel képlete olvasható. A mellképtől jobbra, az emlékérme szélén Vékony Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2013. november 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 24/2013. (XI. 7.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére