A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi XXV. törvény

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről * 

Az Országgyűlés az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható és hatékony működésének feltételei megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1-3. § * 

4. § (1)-(4) * 

(5) *  Az e törvény szerint az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az ÁEEK gyakorolja.

(6)-(7) * 

5-8. § * 

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 2013. augusztus 31-én hatályát veszti.

10. § * 

1. melléklet a 2013. évi XXV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére