A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) célkitűzéseinek és feladatkörének megfelelően a közgazdaság és a pénzügyek területén elismert és kiemelkedő szakmai munkát és teljesítményt nyújtó hazai és külföldi szakemberek elismerésének és megbecsülésének kifejezésre juttatására és támogatására az MNB elnöke díjat adományozhat.

(2) *  A díj három fokozatban adható. A díj első fokozata a Lámfalussy Sándor díj, amely nemzetközi díjként nemzetközileg elismert pénzügyi, gazdasági szaktekintélyek, második fokozata a Popovics Sándor díj, amely feltörekvő, reményteli fiatal szakemberek, harmadik fokozata a Scitovsky Tibor Kreativitási díj, amely a közgazdaságtani oktatás megújításában vagy a közgazdaságtan megreformálásában kiemelkedő oktatók számára adományozható.

(3) A díj évente egy alkalommal, legfeljebb egy-egy személy részére adományozható.

(4) A díj ugyanazon személynek ismételten nem adományozható.

2. § (1) A Lámfalussy Sándor díjat annak a személynek lehet odaítélni, aki a közgazdaság és a pénzügyek területén olyan kiemelkedő, nemzetközileg elismert szakmai munkát, tudományos publikációs vagy oktató tevékenységet végzett, amely hosszabb távon jelentős hatással van a magyar és nemzetközi monetáris politika, a közgazdaságtudomány és szakmai közösség fejlődésére.

(2) *  A Popovics Sándor díjat annak a 45 év alatti személynek lehet odaítélni, aki kimagasló színvonalú, előremutató szakmai és tudományos munkájával hozzájárul az MNB feladatai megvalósításához, szakmai tekintélyének és nemzetközi elismertségének megerősítéséhez.

(3) *  A Scitovsky Tibor Kreativitási díj a közgazdaságtani oktatás megújításában vagy a közgazdaságtan megreformálásában kiemelkedő, a Budapesti Corvinus Egyetemen tevékenységet végző oktatónak ítélhető oda.

3. § (1) A díj odaítéléséről az MNB elnökének javaslata alapján szakmai bizottság, a díjjal járó pénzjutalom konkrét összegéről az 5. §-ban meghatározott keretek között az MNB elnöke dönt.

(2) A szakmai bizottság tagjai az MNB elnöke és az MNB alelnökei.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint azoknak az eredményeknek, publikációknak, teljesítménynek az ismertetését, amelyek az adott díj odaítélését megalapozhatják, és megfelelnek a 2. §-ban meghatározott feltételeknek.

(4) Az elismerésre méltatlanná vált személytől az adományozó a díjat - a díjazott írásbeli értesítésével - visszavonhatja. Méltatlanná válik a díjra az, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítéltek, vagy - amennyiben a díjazott az MNB alkalmazottja - akinek a munkaviszonya az MNB-nél a munkáltató által kezdeményezett azonnali hatályú felmondással szűnt meg.

4. § *  Az MNB elnöke a díjat ünnepélyes keretek között adja át.

5. § (1) A Lámfalussy Sándor nemzetközi díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalomnak megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár.

(2) A Lámfalussy Sándor díjjal járó emlékérem 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 100 gramm, átmérője 50 mm, széle sima. Az emlékérem proof kivitelű előlapján az MNB emblémájának - felső köriratban a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat, körívvel lehatárolt mezőben Magyarország tölgyfaággal és babérággal keretezett címere - ábrázolása látható. Az emlékérem előlapjának tervezőművésze Kósa István. Az emlékérem BU kivitelű hátlapján, a baloldali mezőben Lámfalussy Sándor időskori portréjának ábrázolása látható, az emlékérem hátlapját tervező Király Fanni tervezőművész mesterjegyével, a jobb oldali mezőben, egymás alatti vízszintes sorokban a „Lamfalussy”, és az „Award” felirat, valamint a Lámfalussy Sándor díj átadásának évszáma olvasható. Az emlékérem peremén a „BP.” verdejel, a fémjel és a „999” finomságjel olvasható.

(3) A Popovics Sándor junior díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalom negyedének megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár.

(4) A proof kivitelű emlékérem 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 34,91 gramm, átmérője 32 mm, széle sima. Az emlékérem előlapján, a középmezőben Popovics Sándor portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban a „POPOVICS”, a „SÁNDOR” és a „DÍJ” felirat, az emlékérme jobb alsó szélén, félköriratban a „BP.” verdejel és a fémjel olvasható, a portrétól balra Bartos István Péter tervezőművész mesterjegye látható. A Bognár György által tervezett, a 200 forintos címletű ezüstérmék kibocsátásáról szóló 9/1992. (XI. 30.) MNB hirdetmény szerinti ezüstérme hátlapja alapján készült hátlap szélén, felső köriratban a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható, a középmezőben az MNB épületének ábrázolása látható.

(5) *  A Scitovsky Tibor Kreativitási díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalom harmincadának megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár.

(6) *  A Scitovsky Tibor Kreativitási Díjjal járó proof kivitelű emlékérem 999‰ finomságú ezüstből készült, súlya 81,7 gramm, átmérője 50 mm, széle sima. Az emlékérem előlapján, a középmezőben Scitovsky Tibor fiatalkori portréjának ábrázolása látható, jobb oldalon a portré ábrázolásába ágyazva az emlékérmet tervező Pelcz Balázs mesterjegyével. Az emlékérem szélén, felső köriratban a „SCITOVSKY TIBOR KREATIVITÁSI DÍJ” felirat, alsó köriratban a - Scitovsky Tibor munkásságát meghatározó három fogalomból álló - „JÓLÉT ÉS NÖVEKEDÉS □ GAZDASÁGI ELÉGEDETTSÉG □ JÓLLÉT” felirat olvasható. Az emlékérem hátlapján, a bal oldali éremmezőben az MNB épülete Bank utcára néző homlokzatrészletének ábrázolása, a jobb oldali éremmezőben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar épülete Duna-partra néző homlokzatrészletének ábrázolása látható. A két éremmezőt függőleges vonal választja el, a vonal mellett a bal oldali éremmezőben fentről lefelé haladva a „MAGYAR NEMZETI BANK”, a jobb oldali éremmezőben lentről felfelé haladva a „BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM” felirat olvasható.

6. § Az MNB - a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti közzététel mellett - a honlapján nyilvánosságra hozza a díjazottak nevét és a díjazottaknak a díj adományozásának alapjául szolgáló érdemeit.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § * 


  Vissza az oldal tetejére