A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetekre és személyekre terjed ki.

2. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok és az MNB rendeletek előírásainak alkalmazása során

a) a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott nyelv a magyar és az angol,

b) a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelv az angol.

3. § Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-ei, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról 648/2012/EU rendelete alapján végzett tevékenységi engedélyezési eljárás során az ügyfél köteles a Magyar Nemzeti Bank részére - a Magyar Nemzeti Bank külön felhívására - az okiratokat magyar és angol nyelven is benyújtani.

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére