A jogszabály mai napon ( 2022.11.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) * 

(3) * 

2. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn - de legfeljebb 25 napon - belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást 10 napon belül ki kell bocsátani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. § *  E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255-281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

6. § *  E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott 27-46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

7. § *  E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított 284. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel megállapított 47-90. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. § *  E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 285-291. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. § *  E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez * 

A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások

1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek

A B C D
1. A projektben érintett települések
2. Pályázó neve Projekt helye - helység További megvalósítási helyszínek KEOP azonosító*
3. TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tiszalúc - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0001
4. SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Siklós - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0002
5. TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Komoró Tuzsér KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0003
6. TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ, DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN TELEPÜLÉSEK „SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT MEGVELÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Tolna KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0004
7. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gödöllő - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0005
8. * 
9. MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőkövesd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0008
10. GÖNYŰ ÉS NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Gönyű - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0009
11. KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Kunszentmiklós - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0010
12. MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kővágóörs - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0011
13. KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kiskunlacháza - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0012
14. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Paks - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0013
15. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Sziget-
szentmiklós
- KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0014
16. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Isaszeg - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0015
17. ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Nyírtelek Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0016
18. KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kisláng - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0017
19. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Püspökladány - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0018
20. MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Marcali Marcali (Horvátkút) KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0019
21. NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagydorog - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0020
22. BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Bácsalmás - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0021
23. KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Körösladány - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0022
24. SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Sóskút - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0024
25. BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Budakeszi - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025
26. USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS SZENNYVÍZ KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Uszód Dunaszent-
benedek, Géderlak, Kalocsa
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0026
27. SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKROMÁNYZATI TÁRSULÁS Szirák Egyházas-
dengeleg,
Héhalom, Kisbágyon,
Palotás
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0027
28. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Pécel - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0028
29. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tompa - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0029
30. KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Körmend - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0030
31. TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tápiószőlős - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0031
32. CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Cegléd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0032
33. KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Kadarkút Hencse KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0033
34. BŐSÁRKÁNY-CSORNA-FARÁD SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA Bősárkány Csorna KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0034
35. NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nádudvar - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0035
36. PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pilisvörösvár - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0036
37. GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Nagybaracska Gara, Hercegszántó KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0037
38. NAGYATÁDI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Nagyatád Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas,
Lábod, Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály,
Tarany
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0038
39-41. * 
42. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskőrös - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0042
43-44. * 
45. HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hosszúpályi - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0045
46. HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Hodász - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0046
47. BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Baks - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0047
48. FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Ajak Anarcs, Dombrád, Gyulaháza, Nyírkarász KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0048
49. MINDSZENT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Mindszent - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0049
50. VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Vámospércs - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0050
51-52. * 
53. TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tök - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0054
54. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gyomaendrőd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0055
55. NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Bánhorváti Nagybarca KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0001
56. DÁNSZENTM1KLÓS-NYÁREGYHÁZA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÉS CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS Dánszentmiklós Nyáregyháza KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0004
57. OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Okány - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0005
58. SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szécsény - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0007
59. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bucsa - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0009
60. IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Igal - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0017
61. DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dudar - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0018
62. HATVAN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Hatvan Apc, Ecséd, Szűcsi KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0003
63. VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Vésztő - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0006
64. GALGA-MENTI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁST LEBONYOLÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ (ÜZEMELTETŐ) TÁRSULÁS Galgamácsa Váckisújfalu, Vácegres,
Kisnémedi,
Püspökszilágy, Aszód,
Domony, Bag, Iklad, Hévízgyörk, Acsa, Csővár, Galgagyörk,
Püspökhatvan
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0007
65. * 
66. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tatabánya - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0010
67. ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Romhány - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0011
68. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hajdú-
böszörmény
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0012
69. NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nagykőrös - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0015
70. KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kisvárda - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0016
71. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE Veresegyház Erdőkertes, Szada KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0023
72. GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gönc - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0026
73. RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rózsa-
szentmárton
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0027
74. NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyhegyes - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0028
75. HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Hidasnémeti Tornyosnémeti, Hernádszurdok KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0029
76. CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csenger Csenger KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0002
77. LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE Lajoskomárom Dég KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0004
78. NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE Nyírmeggyes Nyírcsaholy KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0008
79. „VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ -VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA” -CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Vácszentlászló Valkó, Zsámbok KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0009
80. SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Sajóecseg Sajókeresztúr KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0010
81. KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS SZENNYVÍZBERUHÁZÓ TÁRSULÁS Kunágota Almáskamarás, Nagykamarás KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0011
82. DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dávod - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0013
83. FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Füzesgyarmat - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0014
84. KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kaba Tetétlen, Báránd KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0015
85. DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Drégelypalánk Hont KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0016
86. DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dombóvár Attala, Kapospula, Kaposszekcső KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0018
87. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kondoros - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0021
88. VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vereb Pázmánd KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0026
89. MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőtúr - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0028
90. JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Jánoshalma - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0029
91. SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szegvár - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0030
92. KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kompolt Aldebrő, Feldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0031
93. VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Vasvár - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0033
94. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szomód Tata KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0034
95. SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Százhalombatta - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0036
96. * 
97. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Úrkút Ajka KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0039
98. MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Mezőfalva Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0042
99. BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bakonysárkány Vérteskethely, Kisbér KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0044
100. TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárkány Csép, Ete KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0047
101. BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bársonyos Kerékteleki, Bakony-
szombathely
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0048
102. RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Réde Bakonybánk KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0049
103. MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Magyarbán-
hegyes
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0050
104. BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Balástya - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0052
105. * 
106. SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-, CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS Sándorfalva Szatymaz KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0055
107. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Gádoros - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0056
108. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskunhalas - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0057
109. * 
110. PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pilisszántó - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0059
111. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ózd - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060
112. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0062
113. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskun-
félegyháza
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0063
114. * 
115. TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tiszakécske - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0065
116. * 
117. KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kelebia - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0068
118. TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszaalpár (Alpár) - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0069
119. OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Orosháza - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0070
120. KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kecel - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0071
121. CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csanádpalota - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0072
122. MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Moson-
magyaróvár
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0073
123. KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kaposszerdahely Sántos, Szentbalázs KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0074
124. TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Tököl Halásztelek, Szigethalom KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0075
125. * 
126. LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Lajosmizse - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077
127. BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Baja Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0078
128. FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fábiánsebestyén - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0079
129. DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Derecske - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0080
130. SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szabadszállás - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0081
131. GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE, KORSZERŰSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Győrszemere Tényő, Tét, Gyömöre KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0082
132. FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Forráskút Bordány, Üllés, Zsombó KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0083
133. SÜMEGI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Sümeg Dabronc, Gógánfa,
Hetyefő, Ukk,
Zalaerdőd,
Zalagyömörő
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0084
134. MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS Mórahalom Zákányszék KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0085
135. TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tótkomlós - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0087
136. * 
137. ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Erdőtelek - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0091
138. TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS Taktaharkány Taktaszada KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0093
139. CSURGÓ REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Csurgó Szenta, Porrog, Porrogszentkirály KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0001
140. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyárlőrinc - KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0002
141. * 
142. NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyszénás - KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0004
143. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA Makó Apátfalva, Földeák,
Kiszombor,
Magyarcsanád,
Maroslele
KEOP-1.2.0/2F-
2008-0001
144. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Békéscsaba - KEOP-1.2.0/2F-
2008-0003
145-146. * 
147. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE (PÁTKA, PÁKOZD, SEREGÉLYES) SZENNYVÍZCSATORNA-
HÁLÓZAT BŐVÍTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Székesfehérvár Pákozd, Pátka, Seregélyes KEOP-1.2.0/2F-
2008-0006
148. DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Domoszló - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0001
149. NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagymágocs - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0003
150. ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ópusztaszer - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0004
151. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Enying - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0006
152. VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Városföld - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0017
153. KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kétegyháza - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0018
154. PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Piliscsaba - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0020
155. IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Nagylózs Nagycenk, Pinnye, Pereszteg,
Sopronkövesd
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0021
156. BRNK TÁRSULÁS Bogád Romonya, Nagykozár, Kozármisleny KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0024
157. ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ádánd - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0025
158. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kunfehértó - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0026
159. SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sarkad - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0027
160. BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Békéssámson - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0028
161. KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Karácsond - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0029
162. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ercsi - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0030
163. TISZASZENTMÁRTON-ZSURK VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Tiszaszentmárton Zsurk, Záhony KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0031
164. POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Pocsaj Esztár KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0033
165. IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iregszemcse - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0034
166. TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tab - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0035
167. SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szarvas - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0036
168. SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szihalom - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0037
169. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Békés - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0040
170. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Hajdúszovát - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0041
171. * 
172. CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cece - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0043
173. KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kisszállás - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0044
174. * 
175. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Bugac - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0046
176. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Simontornya - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0047
177. ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Alsónémedi - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051
178. HUNYADFALVAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hunyadfalva Nagykörű, Tiszasüly, Kőtelek KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0052
179. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sajókaza - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0054
180. KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kemecse - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0055
181. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Putnok - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0058
182. ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zomba - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0060
183. DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS Szentendre Szigetmonostor,
Pócsmegyer,
Tahitótfalu, Leányfalu
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0061
184. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Miskolc - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0062
185. ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Écs Győrasszonyfa,
Győrság, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma,
Pázmándfalu, Pér, Ravazd, Táp,
Tarjánpuszta
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0063
186. KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hernádkak Onga, Ónod, Berzék, Gesztely, Sajóhidvég,
Sajólád, Sajópetri,
Köröm
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0064
187. DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Doboz - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0065
188. KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kaposmérő - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0066
189. PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Füzérradvány - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0067
190. * 
191. SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Segesd - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069
192-193. * 
194. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tamási - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0077
195. EMŐDI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZÍTI TÁRSULÁS Emőd Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0078
196. DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Röszke Domaszék KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0079
197. JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jakabszállás - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0080
198. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szikszó - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0081
199. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Solymár - KEOP-1.2.0/B/10-
2011-0001
200. TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Nagykáta Bénye, Farmos,
Jászfelső-
szentgyörgy,
Káva, Kóka, Mende, Pánd, Sülysáp,
Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószecső,
Tápiószele,
Tápió-
szentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0021
201. ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Érd Diósd, Tárnok KEOP-1.2.0/2F-
2009-0001
202. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kulcs - KEOP-7.1.0/11-
2011-0011
203. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Páty - KEOP-7.1.0/11-
2012-0058
204. PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pincehely Tolnanémedi KEOP-7.1.0/11-
2012-0054
205. * 
206. DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dudar Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakony-
szentkirály,
Csesznek, Nagyesztegár,
Olaszfalu
KEOP-7.1.0/11-
2011-0017
207. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ceglédbercel - KEOP-7.1.0/11-
2012-0026
208. MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőhegyes - KEOP-7.1.0/11-
2012-0032
209. * 
210. TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tapolca - KEOP-7.1.0/11-
2012-0055
211. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Cibakháza - KEOP-7.1.0/11-
2012-0056
212. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Komló - KEOP-7.1.0/11-
2011-0014
213. JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS Jászfényszaru Pusztamonostor KEOP-7.1.0/11-
2012-0034
214. ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Aranyosapáti - KEOP-7.1.0/11-
2012-0039
215. IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Izsák - KEOP-7.1.0/11-
2011-0039
216. DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dunapataj - KEOP-7.1.0/11-
2012-0059
217. OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Okány - KEOP-7.1.0/11-
2011-0005
218. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyrábé - KEOP-7.1.0/11-
2012-0027
219. BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bugyi - KEOP-7.1.0/11-
2012-0053
220. TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tiszadada - KEOP-7.1.0/11-
2011-0013
221. ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Előszállás - KEOP-7.1.0/11-
2011-0001
222. SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szamosszeg - KEOP-7.1.0/11-
2012-0044
223. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Pusztaszabolcs - KEOP-7.1.0/11-
2012-0046
224. * 
225. MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Mikepércs - KEOP-7.1.0/11-
2011-0022
226. VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Verpelét - KEOP-7.1.0/11-
2012-0015
227. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Buják - KEOP-7.1.0/11-
2011-0024
228. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bucsa - KEOP-7.1.0/11-
2011-0004
229. * 
230. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szentes - KEOP-7.1.0/11-
2011-0009
231. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagykovácsi - KEOP-7.1.0/11-
2012-0045
232. PÉTERVÁSÁRA, ERDŐKÖVESD, VÁRASZÓ, ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET, TARNALELESZ SZENTDOMONKOS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Pétervására - KEOP-7.1.0/11-
2012-0041
233. MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mezőtárkány Egerfarmos KEOP-7.1.0/11-
2012-0022
234. SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Szedres - KEOP-7.1.0/11-
2011-0036
235. CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csongrád - KEOP-7.1.0/11-
2011-0008
236. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dunaalmás Almásfüzitő, Neszmély KEOP-7.1.0/11-
2012-0049
237. ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Adony - KEOP-7.1.0/11-
2012-0050
238. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kunmadaras - KEOP-7.1.0/11-
2012-0037
239. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Martonvásár Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas KEOP-7.1.0/11-
2012-0018
240. BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bácsbokod - KEOP-7.1.0/11-
2012-0047
241. MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Méhkerék - KEOP-7.1.0/11-
2012-0035
242. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Földes - KEOP-7.1.0/11-
2011-0114
243. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Csanytelek - KEOP-7.1.0/11-
2011-0027
244. ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS Őcsény - KEOP-7.1.0/11-
2012-0033
245. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyek - KEOP-7.1.0/11-
2011-0028
246. BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Borsodnádasd - KEOP-7.1.0/11-
2011-0010
247. MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Madaras Katymár KEOP-7.1.0/11-
2012-0048
248. BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bagamér - KEOP-7.1.0/11-
2012-0038
249. ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Arló - KEOP-7.1.0/11-
2012-0062
250. KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Konyár - KEOP-7.1.0/11-
2011-0023
251. SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Solt - KEOP-7.1.0/11-
2012-0029
252. * 
253. ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Abony - KEOP-7.1.0/11-
2011-0006
254. BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Biharnagybajom - KEOP-7.1.0/11-
2011-0033
255. *  SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Soltvadkert - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0009
256. * 
257. *  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Hódmező-
vásárhely
- KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0013
258. *  ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kazincbarcika - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0034
259. *  RECSK ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád KEOP-7.1.0/11-
2013-0015
260. *  DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Madocsa - KEOP-7.1.0/11-
2013-0006
261. *  GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gyöngyöspata - KEOP-7.1.0/11-
2013-0007
262. *  FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Füzesabony - KEOP-7.1.0/11-
2013-0008
263. *  SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sátoraljaújhely - KEOP-7.1.0/11-
2013-0011
264. *  POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgár - KEOP-7.1.0/11-
2013-0016
265. *  FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Fehérgyarmat - KEOP-7.1.0/11-
2013-0018
266. *  HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Hajdúnánás Hajdúdorog KEOP-7.1.0/11-
2013-0019
267. *  DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS Dunavarsány - KEOP-7.1.0/11-
2013-0020
268. * 
269. *  GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Görbeháza - KEOP-7.1.0/11-
2013-0022
270. * 
271. *  VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Vásárosnamény - KEOP-7.1.0/11-
2013-0025
272. *  JÁND-VÁSÁROSNAMÉNY-GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Jánd Vásárosnamény KEOP-7.1.0/11-
2013-0026
273. * 
274. *  CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Csömör - KEOP-7.1.0/11-
2013-0028
275. *  TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tokod Tát KEOP-7.1.0/11-
2013-0029
276. *  SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sárospatak - KEOP-7.1.0/11-
2013-0030
277. *  EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Edelény - KEOP-7.1.0/11-
2013-0031
278. *  TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura - KEOP-7.1.0/11-
2013-0032
279. *  BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bonyhád Cikó, Kakasd, Kismányok, Nagymányok KEOP-7.1.0/11-
2013-0033
280. *  DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szentendre - KEOP-7.1.0/11-
2013-0034
281. *  DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Vác - KEOP-7.1.0/11-
2013-0035
282. * 
283. *  SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sopron-Balf - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0026
284. *  NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Nagybajom - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0003
285. *  BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bátaszék Báta KEOP-7.1.0/11-
2012-0064
286. *  BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Böhönye - KEOP-7.1.0/11-
2013-0002
287. *  DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dány - KEOP-7.1.0/11-
2013-0003
288. *  BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Battonya - KEOP-7.1.0/11-
2013-0004
289. *  TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Törökszentmiklós - KEOP-7.1.0/11-
2013-0005
290. *  MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mándok - KEOP-7.1.0/11-
2013-0009
291. *  LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Létavértes - KEOP-7.1.0/11-
2013-0012
* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az előkészítési fázisban levő projektek a megvalósítás szakaszában új azonosítóval rendelkeznek majd.

2. Értékelés alatt álló projektek

A B
1. Pályázó neve KEOP azonosító*
2. BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0056
3. * 
4. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0013
5. * 
6. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0015
7. * 
8. KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0011
9. ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0020
10. GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0022
11. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0023
12. KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0024
13. GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0027
14. MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0021
15. CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0019
16. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0025
17. JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0027
18. FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0029
19. SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0028
20. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0030
21. * 
22. ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0001
23. CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0002
24. BIHARNAGYBAJOM -SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0003
25. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0004
26. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0005
27. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0005
28. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0007
29. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0011
30. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0003
3 * 1. NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0009
32. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0012
33. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0006
34. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0008
35. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0002
36. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0004
37. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0010
38. *  KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0022
39. *  ZALASZENTGRÓT - TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0027
40-41. * 
42. *  HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0032
43. *  ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0037
44. *  JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0038
45. *  SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0040
46. *  PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0043
47. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0013
48. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0014
49. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0015
50. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0016
51. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0017
52. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0018
53. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0019
54. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0020
55. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0021
56. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0022
57. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0023
58. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0024
59. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0025
60. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0026
61. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0027
62. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0028
63. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0029
64. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0030
65. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0031
66. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0032
67. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0033
68. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0034
69. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0035
70. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0036
71. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0037
72. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0038
73. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0039
74. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0040
75. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0041
76. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0042
77. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0043
78. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0044
79. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0046
80. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0047
81. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0048
82. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0049
83. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0050
84. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0051
85. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0052
86. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0053
87. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0054
88. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0055
89. *  NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0056
90. *  BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0064

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. *  víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),

továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások,


  Vissza az oldal tetejére