A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet

az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. §-ában meghatározott életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése (a továbbiakban: életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése) miatt indult szabálysértési eljárásban a mellékletben meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az ott meghatározott illetékességgel jár el. A járási hivatal az eljárást az erre kijelölt hajléktalanszállón folytatja le.

(2) Ha az eljárás alá vont személyt az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés miatt a járási hivatalhoz azonnali szabálysértési eljárás lefolytatása érdekében előállították, az előállítottal szemben a járási hivatal valamennyi hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt a mellékletben meghatározott illetékességgel jár el, feltéve, ha a feljelentést a járási hivatalnál az előállítással egyidejűleg teszik meg.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 31/2013. (XII. 2.) KIM rendelethez

Járási Hivatal Illetékesség
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal Budapest Főváros területe
Érdi Járási Hivatal Pest megye területe
Megyei kormányhivatal székhelye szerinti járási hivatal Megyei kormányhivatal székhelye szerinti megye területe

  Vissza az oldal tetejére