A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (6) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s), u) és y) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kulturális javak a védetté nyilvánítás szempontjából lehetnek:

a) egyedi tárgyak,

b) tárgyegyüttesek, valamint

c) gyűjtemények.

(2) A védetté nyilvánítási eljárásban a kulturális javak közül pótolhatatlannak és kiemelkedő jelentőségűnek minősülnek különösen:

a) kiemelkedő alkotóművész életművének vagy alkotói korszakainak meghatározó alkotásai,

b) olyan kulturális javak, amelyek jellemzően képviselik az adott korszak, esemény, szervezet, személyiség vagy hely jelentőségét,

c) azon kulturális javak, amelyek egy-egy kulturális területnek egy-egy ágát, illetve korszakát képviselik, és amelyekből kevés példány ismert,

d) azon kulturális javak, amelyek jelentőségét egy meghatározott környezethez fűződő kapcsolatuk adja (pl. műemlékek ingó tartozékai, természettudományi anyag),

e) azok a nem könyvtárban őrzött kulturális javak, amelyek könyvtárban való őrzésük esetén muzeális dokumentumnak minősülhetnek és a magyarországi könyvtárakban a fennmaradáshoz szükséges legfeljebb három példányban találhatók meg, vagy

f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti maradandó értékű iratok, irategyüttesek.

2. § (1) A kulturális javak védetté nyilvánítására irányuló eljárásban az 1. mellékletben meghatározott szervezetek szakértőként működnek közre. Szakértői közreműködésnek minősül a gyűjtőkör szerint illetékes közgyűjtemény védetté nyilvánítást kezdeményező javaslata, ha az megfelel a 3. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek.

(2) Azoknál a kulturális javaknál, amelyek az 1. mellékletben felsorolt közgyűjtemények egyikének gyűjtőkörébe sem tartoznak, a hatóság - szükség esetén - szakértő bevonásával dönt a védetté nyilvánításról.

3. § A kulturális javak védetté nyilvánításával kapcsolatos szakvélemény tartalmazza:

a) a kulturális javak állapotára vonatkozó megállapításokat, az azonosítására alkalmas tudományos meghatározását, leírását, adatait és képi ábrázolását, továbbá gyűjtemény- és tárgy-(irat)együttes esetén a tárgy(irat)jegyzéket,

b) az 1. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a nyilvános könyvtárban őrzött példányok számát,

c) indokolással ellátott javaslatot a kulturális javak védetté nyilvánítására, vagy annak mellőzésére, és

d) védetté nyilvánításra irányuló javaslat esetén a kulturális javak őrzésére, kezelésére és az örökségvédelmi bírságolási kategória szerinti besorolására vonatkozó javaslatot.

4. § A védetté nyilvánított kulturális javak védettségének megszüntetésére a védetté nyilvánítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

6-7. § * 

1. melléklet az 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelethez

A kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásában szakértőként közreműködő intézmények

A B C
1. Magyarországi eredetű képzőművészeti alkotás (festmény, szobor, grafika, plakett, dombormű stb.) Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
2. Külföldi eredetű képzőművészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontban foglaltak Szépművészeti Múzeum 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
3. Iparművészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetű műtárgy Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
4. Népművészeti és néprajzi alkotás, tárgy Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
5. A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minősülő pénzérmék és egyéb numizmatikai tárgyak Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
6. Könyvek, antikváriák, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.
7. Ásványtani, őslénytani és egyéb természettudományi leletek Magyar Természettudományi
Múzeum
1088 Budapest, Baross u. 13.
8. Irodalmi emlékek Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
9. Színháztörténeti emlékek Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
1013 Budapest, Krisztina krt. 57.
10. Műszaki és technikatörténeti emlékek Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
11. Zenetörténeti emlékek Zenetörténeti Múzeum 1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.
12. Hadtörténeti emlékek Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
13. Sporttörténeti emlékek Magyar Sportmúzeum 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
14. Mezőgazdaság-történeti emlékek Magyar Mezőgazdasági
Múzeum
1146 Budapest, Vajdahunyad vár
15. Közlekedéstörténeti emlékek Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1146 Budapest, Városligeti krt. 11.
16. Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és leletek Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2.
17. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, Korona tér 1.
18. Orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékek Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum, Könyvtár és Levéltár
1013 Budapest, Apród u. 1-3.
19. Rendőrség- és bűnözéstörténeti tárgyi emlékek Rendőrmúzeum 1087 Budapest, Mosonyi u. 5.
20. Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
21. A tűzkárok és a katasztrófák elleni küzdelem, a tűzvédelem és a polgári védelem tárgyi emlékei Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 1105 Budapest, Martinovics tér 12.
22. Bélyegek, filatélia Bélyegmúzeum 1074 Budapest, Hársfa u. 47.
23. Iratok, irategyüttesek Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
24. Építészettörténeti emlékek Magyar Építészeti Múzeum 1036 Budapest, Mókus u. 20.
25. Népi építészeti emlékek Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2001 Szentendre, Sztaravodai út
26. Vízügytörténeti és környezetvédelmi emlékek Magyar Környezetvédelmi és
Vízügyi Múzeum
2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.
27. *  Mozgófilmek, videofelvételek Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
28. Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, műalkotások A tárgy jellegének megfelelő fenti közgyűjtemények,
az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ
Evangélikus Országos Múzeum Országos Református Gyűjteményi Központ MAZSIHISZ - Magyar Zsidó Múzeum
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
1052 Budapest, Deák tér 4.
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
1077 Budapest, Dohány u. 2.

  Vissza az oldal tetejére