A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

65/2013. (XII. 4.) BM rendelet

a Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára a Csongrád Megyei Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a Csongrád Megyei Építész Kamara és a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szervek kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. §-a szerinti ügyek iratait, az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a Csongrád Megyei Építész Kamara dönt a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára által ideiglenes névjegyzékbe vett személyek kamarai tagságáról.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére