A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) * 

(3) * 

2. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

A B C
1. Projekt neve Kedvezményezett neve Projekt azonosítószáma
2. A Hajdúsági szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0003
3. A települési szilárdhulladék mechanikai-
biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004
4. Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-7.1.1.1/09-2010-0002
5. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002
6. Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002
7. Hernád Völgye települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése
Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás KEOP-7.1.1.1/09-2009-0002
8. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0004
9. Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1.1/09-11-2011-0001
10. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0001
11. * 
12. Miskolc és térsége Települési Szilárdhulladék-
kezelési rendszer továbbfejlesztése
Miskolc és Térsége Konzorcium KEOP-1.1.1/B/10-2011-0001
13. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer Fejlesztése Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007
14. * 
15. Sajó-Bódva Völgye és környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005
16. Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0002
17. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007
18. Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Fejlesztése (Nyugat-Dunántúl) Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
19. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése (Budapest) Budapest Főváros Önkormányzata KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002

2. melléklet a 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. továbbá az 1-17. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére