A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum jogállása

1. § *  A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: Intézet) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § * 

3. § *  (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. Az Intézet főigazgatójának megbízatása 5 évre szól.

(2) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket 5 évre a miniszter nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató-helyettesek felett a főigazgató gyakorolja.

(3) A főigazgatónak a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott garantált illetménynél magasabb összegű illetményt a miniszter állapít meg.

2. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum feladatai

4. § (1) *  Az Intézet a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében a következő feladatokat látja el:

a) feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit;

b) bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát;

c) feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket;

d) elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját;

e) átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra;

f) elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra;

g) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének kutatása körébe tartozó feladatot végez;

h) *  felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó korszakoknak az a)-f) ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak megőrzéséről.

(2) Az Intézet tevékenységét nemzeti működési körben látja el.

(3) Az Intézet főigazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére