A jogszabály mai napon ( 2019.10.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet

az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt településeken, valamint a TIOP 3.3.1/A-12/2 azonosító számú pályázatokban és a TIOP 3.2.1.-12/1-2012-0001 azonosító számú projektben szereplő helyszíneken a kormányablakok, illetve az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fizikai kialakítását célzó beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az 1. mellékletben meghatározott hatóságok járnak el.

(3) * 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és a működés megkezdéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott,

1. Békés megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

2. Baranya megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

3. Bács-Kiskun megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

5. Csongrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

6. Fejér megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

7. Győr-Moson-Sopron megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

8. Hajdú-Bihar megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

9. Heves megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

11. Komárom-Esztergom megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

12. Nógrád megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

13. Pest megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,

14. Somogy megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

16. Tolna megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

17. Vas megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

18. Veszprém megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

19. Zala megye területén megvalósuló beruházások tekintetében a Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

20. Budapest területén megvalósuló beruházások tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat

jelöli ki.

3. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság eljárására az ügyintézési határidő 8 nap.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a hatóság eljárására az ügyintézési határidő - az építésügyi hatóság kivételével - 15 nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) ügyekben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(5) * 

(6) *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hirdetményi úton történő közlés esetén a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § *  E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten

1. BÉKÉS MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Battonya, Békés, Békéscsaba, Dévaványa, Elek, Füzesgyarmat, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Gyomaendrőd, Gyula, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Vésztő Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. BARANYA MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Bóly, Harkány, Komló, Mohács, Pécs, Pécsvárad, Sásd, Sellye, Siklós, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Szentlőrinc, Szigetvár, Villány Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági
és építésfelügyeleti
hatósági eljárásai
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Bácsalmás, Baja, Dunavecse, Izsák, Jánoshalma, Kalocsa, Kecel, Kecskemét, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Solt, Soltvadkert, Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
4. Szabadszállás, Tiszakécske, Tompa Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Abaújszántó, Borsodnádasd, Cigánd, Edelény, Emőd, Encs, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Felsőzsolca, Gönc, Kazincbarcika, Krasznokvajda, Mezőcsát, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok, Sajószentpéter, Sárospatak, Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
4. Sátoraljaújhely, Szendrő, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5. CSONGRÁD MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Csongrád, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó, Mindszent, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Mórahalom, Sándorfalva, Szeged, Szentes, Üllés Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6. FEJÉR MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi Aba, Adony, Bicske, Dunaújváros, Enying, Ercsi, Gárdony, Martonvásár, Mór, Polgárdi, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
3. kirendeltségek felújítása Sárbogárd, Székesfehérvár Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Csorna, Fertőd, Győr, Jánossomorja, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Pannonhalma, Sopron, Tét Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó
munkaügyi
Balmazújváros, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Debrecen, Derecske, Hajdúböszörmény, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
3. kirendeltségek felújítása Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Komádi, Létavértes, Nádudvar, Nyíradony, Polgár, Püspökladány, Téglás, Tiszacsege, Vámospércs Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9. HEVES MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Lőrinci, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Pétervására Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Bábolna, Dorog, Esztergom, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Oroszlány, Tata, Tatabánya Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12. NÓGRÁD MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Salgótarján, Szécsény Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
3. kirendeltségek felújítása Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13. PEST MEGYE I.

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Budakeszi, Budaörs, Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, Göd, Gyál, Pilisvörösvár, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Pomáz, Ráckeve, Százhalombatta, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Tahitótfalu, Tárnok, Tököl, Vác, Visegrád Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Budapest Főváros Kormányhivatala
I. Kerületi Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala
XI. Kerületi Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14. PEST MEGYE II.

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Abony, Aszód, Cegléd, Dabas, Gödöllő, Gyömrő, Monor, Nagykáta, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Nagykőrös, Nagymaros, Ócsa, Pécel, Tura, Vecsés, Veresegyház Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Fővárosi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15. SOMOGY MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Barcs, Csurgó, Fonyód, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Nagybajom, Siófok, Tab Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó
munkaügyi
Baktalórántháza, Balkány, Csenger, Demecser, Dombrád, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse, Kisvárda, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
3. kirendeltségek felújítása Máriapócs, Mátészalka, Nagyecsed, Nagyhalász,
Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Nyírlugos, Rakamaz, Tiszalök, Tiszavasvári, Újfehértó,
Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
4. Vásárosnamény, Záhony Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17. TOLNA MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Szekszárd, Tamási, Tolna Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18. VAS MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Celldömölk, Csepreg, Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

19. VESZPRÉM MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó munkaügyi Ajka, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Berhida, Devecser, Herend, Pápa, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
3. kirendeltségek felújítása Sümeg, Tapolca, Várpalota, Veszprém, Zirc Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

20. ZALA MEGYE

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett település A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Pacsa, Zalaegerszeg, Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása Zalakaros, Zalalövő, Zalaszentgrót Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
4. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21. BUDAPEST

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházással érintett fővárosi kerület A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. Integrált Ügyfélszolgálatok Kialakítása Projekt és kapcsolódó I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, V. kerület,
VI. kerület,
Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
3. munkaügyi kirendeltségek felújítása VII. kerület, VIII. kerület, IX. kerület, X. kerület, XI. kerület, XII. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, Örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, műemlékvédelem alatt álló építmények építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásai Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. XIX. kerület, XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület Útügyi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
5. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
6. Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
7. Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8. Tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9. A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére