A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § A Kormány jóváhagyja a Megállapodásnak a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 4. § a Megállapodás 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(6) A Megállapodásnak a 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Megállapodással, valamint a 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt szövegének a Nemzeti Jogszabálytárban történő, a Megállapodás hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére