A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatkörébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok lebonyolításáért felelő szervezet kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az állam felelősségvállalási körén belül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) feladatkörébe, valamint ellátási kötelezettségébe tartozó kármentesítési alprogramok keretében a környezeti kármentesítési feladatok irányítását és lebonyolítását a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Nitrokémia Zrt.) végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához és lebonyolításához szükséges költségvetési forrásokat az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére biztosítja az állam.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kármentesítési feladatok részletes meghatározására az MNV Zrt. éves feladattervet készít, amelyet előzetesen egyeztet az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési alprogramok koordinálásáért felelős miniszterrel.

2. § (1) A megelőző évben elvégzett, valamint a tárgyévben tervezett kármentesítési feladatokról a Nitrokémia Zrt. éves jelentést készít.

(2) A Nitrokémia Zrt. az (1) bekezdés szerinti éves jelentését - az MNV Zrt. jóváhagyását követően - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter küldi meg a környezetvédelemért felelős miniszternek a tárgyévet követő év első negyedévének végéig.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére