A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca - Pereces patak által körülhatárolt földrészleteken - kivéve a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet -, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással, valamint

b) a Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep - a Diósgyőri Stadion rekonstrukció során kiváltásra kerülő „Napos oldali lelátó”, pályavilágítás, illetve egyéb berendezések újrahasznosításával történő - fejlesztésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. § *  E rendeletnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez * 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A B C D
1. *  Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Eljáró hatóság
2. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében - a Miskolc közigazgatási területén fekvő, az Miskolc 21688, 21688/A, 21687, 21680, 21716, 21685, 21686/1, 21702/1, 21700, 21703, 21704, általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
3. Andrássy utca - Kilencedik utca - Tizenegyedik utca - Pereces patak által körülhatárolt - kivéve 21705, 21706, 21699, 21698, 21707, 21708, 21701, 21697, 21729, 21710, 21711, 21712, 21713, 21714, 21715, környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
4. a 21686/4 helyrajzi számú földrészletet - földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből 21691, 21692, 21693, 21694, 21695, 21696, 21699/2, 21690, 21681/3, 33939/1, 33947, 33937/2, útügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
5. telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken - megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és 33937/3, 33936/2, 33935/6, 33935/1, 33934, 5080/3 hely-
rajzi számú földrészle-
tek, illetve az ezekből a földrészletből telekalakítási eljárások
műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
6. kiszolgáló létesítmények megvalósítására, továbbá a létesítmény jogerős befejezését követően kialakított földrészletek. vízjogi hatósági eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
7. megközelítését a Lorántffy utca irányába szolgáló déli hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
8. átkötés megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás, továbbá a földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
9. Miskolc 5080/3 helyrajzi számú földrészleten található MVSC Sporttelep fejlesztése. talajvédelmi hatósági eljárások Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére