A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) * 

(3) * 

2. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést, ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

A B C
1. Projekt azonosítószáma Projekt neve Kedvezményezett neve
2. KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
3. KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
4. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
5. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
6. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0001 Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás
7. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program Infrastruktúra Fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás
8. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0002 Hernád Völgye települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

2. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. Környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7. *  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások,

19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.


  Vissza az oldal tetejére