A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2014. (III. 18.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „Mária aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Mária királynő által kibocsátott aranyforint emlékére - „Mária aranyforintja” megnevezéssel 50 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2014. március 20.

2. § (1) Az emlékérme a „Mária aranyforintja” emlékérme kibocsátásáról szóló 4/2014. (III. 18.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG”, alsó köriratban - egymástól ponttal elválasztva - az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen a „2014” verési évszám, jobb oldalon, középen a „BP.” verdejel választja el. A középmezőben - hatkaréjos, gótikus díszű keretben - a Mária királynő által kibocsátott aranyforint előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban - egymástól ponttal elválasztva - a „MÁRIA” és az „1382-1395”, alsó köriratban az „ARANYFORINTJA” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon, középen Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye, jobb oldalon, középen egy pont választja el. A középmezőben a Mária királynő által kibocsátott aranyforint hátlapjának ábrázolása látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén a „+ MARIA • DEI • GRATIA • REGINA • VNGARIE” szélfelirat olvasható.

3. § Az emlékérméből 500 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2014. március 20-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2014. (III. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére