A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a 7. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Azokat a munkaköröket, amelyeket az ellátandó feladatok szolgálati jellegére tekintettel kizárólag pénzügyőr tölthet be, az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Vezetői munkakör betöltéséhez a pénzügyőrnek rendészeti szakvizsgával kell rendelkeznie.

3. § (1) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyam végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti,

b) a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán megszerzett és

c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében az a) és b) pontban foglaltakon túl a jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon megszerzett

szakképzettséget.

(2) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában az alapfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni a Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskolája által lebonyolított alapfokú szaktanfolyami végzettséget.

(3) *  A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni

a) a vámigazgatási szakon, illetve szakirányon, a jövedéki- és vámigazgatási szakirányon, a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon,

b) a pénzügynyomozói szakirányon,

c) a bűnügyi munkakörcsoport munkaköreiben foglalkoztatottak esetében a bűnügyi igazgatási szak és a rendészeti igazgatási szak bármely szakirányán (kivéve biztonsági és katasztrófavédelmi szakirány), a jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon

megszerzett szakképzettséget.

(4) A NAV tv. 17/A. § (1a) bekezdése alkalmazásában a középfokú szaktanfolyami végzettséggel egyenértékűnek kell tekinteni a Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskolája által lebonyolított középfokú szaktanfolyami végzettséget.

4. § *  Nem áll fenn az alapfokú, illetve a középfokú szaktanfolyam elvégzésének kötelezettsége az alábbi munkakörök tekintetében:

a) beosztott zenész, zenész, kiemelt zenész, szólamvezető zenész, kiemelt szólamvezető zenész, valamint karmester munkakörben,

b) a Pénzügyőr Zenekar osztályvezető munkakörében,

c) segédnyomozó gyakornok, segédnyomozó, kiemelt segédnyomozó, szak segédnyomozó, nyomozó gyakornok, nyomozó, főnyomozó, kiemelt főnyomozó, valamint szakértő főnyomozó munkakörben, illetve vezetői munkakörben, amíg az érintett a munkaköri leírása alapján ezen munkakörökben bűnügyi támogató feladatkört ténylegesen ellát.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

6. § * 

1. melléklet a 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelethez * 

Kizárólag pénzügyőr által betölthető munkakörök

A B
1. munkakör megnevezése besorolási osztály
2. rendészeti szakreferens I.
3. szakoktató* I.
4. rendészeti kiemelt szakreferens I.
5. rendészeti szakértő referens I.
6. kiemelt szakoktató* I.
7. vám- és pénzügyőri referens I.
8. mobil-ellenőrzési referens I.
9. zenész I.
10. vám- és pénzügyőri kiemelt referens I.
11. mobil-ellenőrzési kiemelt referens I.
12. kiemelt zenész I.
13. vám- és pénzügyőri főreferens I.
14. mobil-ellenőrzési főreferens I.
15. nyomozó gyakornok** I.
16. nyomozó** I.
17. főnyomozó** I.
18. kiemelt főnyomozó** I.
19. szakértő főnyomozó** I.
20. bűnjelkezelő gyakornok I.
21. bűnjelkezelő I.
22. bűnjelkezelő szakreferens I.
23. bűnjelkezelő kiemelt szakreferens I.
24. bűnjelkezelő szakértő referens I.
25. szólamvezető zenész I.
26. oktató* I.
27. vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens I.
28. mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens I.
29. kiemelt szólamvezető zenész I.
30. főoktató* I.
31. karmester I.
32. kiemelt főoktató* I.
33. vám- és pénzügyőri ügyintéző II.
34. járőrtárs II.
35. őrzésvédelmi ügyintéző II.
36. vám- és pénzügyőri szakügyintéző II.
37. járőr II.
38. őrzésvédelmi szakügyintéző II.
39. vám- és pénzügyőri előadó II.
40. járőrvezető II.
41. őrzésvédelmi előadó II.
42. speciális bevetési járőr II.
43. vám- és pénzügyőri főelőadó II.
44. speciális bevetési járőrvezető II.
45. segédnyomozó gyakornok** II.
46. segédnyomozó** II.
47. kiemelt segédnyomozó** II.
48. szak segédnyomozó** II.
49. bűnügyi gyakornok II.
50. bűnügyi szakügyintéző II.
51. bűnügyi előadó II.
52. bűnügyi főelőadó II.
53. beosztott zenész II.
54. kiképző II.

* Ha vám- és pénzügyőri, bűnügyi vagy intézkedés-taktikai tantárgyakat oktat.

** A 15-19. és a 45-48. sorokban felsorolt munkakörök a NAV tv. 17. § (2a) bekezdése alapján kormánytisztviselő pénzügyi nyomozóként csak kivételesen indokolt esetben - az állami adó- és vámhatóság vezetője által adott engedély alapján - foglalkoztatható.


  Vissza az oldal tetejére