A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A Kormány az Európai Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatósági feladatok ellátására az agrárpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

2. § *  A Kormány az Európai Halászati Alaphoz kapcsolódó ellenőrző hatósági feladatok ellátására az agrárpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

(2) *  A 6. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

4-5. § * 

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére