A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához szükséges, a 2. §-ban meghatározott beszerzések tekintetében megállapítja, hogy a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyeknek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével és olyan nemzetbiztonsági érdekekbe ütköző információk átadását tenné lehetővé, amelynek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.

2. § *  Az 1. § szerinti beszerzésnek minősülnek a Budapest I. kerület, 6461, 6460, 6459, 6458, 6515 és 14363/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) az épületek átépítéséhez és felújításához, valamint az Ingatlanokon új épület létesítéséhez kapcsolódó tervezési munkák ellátására, a tervezési előkészítő munkálatok ellátására, a koncepciótervek, az építési engedélyezési tervek, a kiviteli tervek, a megvalósulási tervek elkészítésére, valamint belsőépítészeti és egyéb meghatározott tervezési feladatok ellátására, kivitelezésre, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó valamennyi előkészítő, mérnök-tanácsadói, mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló, továbbá a kivitelezéssel és a használatba vétellel összefüggésben és a rendeltetésszerű használattal kapcsolatosan felmerülő beszerzések.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére