A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól (a továbbiakban: KIH) 2014. október 1. napján vagy azt megelőzően hatályba lépett jogszabály alapján átvett vagy átvételre kerülő feladatok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a feladatot átvevő szervek (a továbbiakban: átvevők) a KIH jogutódjai.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony, így különösen

a) a vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,

c) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk,

d) a c) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk

is értendő.

(3) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerülnek átadásra az átvevők részére.

2. § A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a KIH-nek és az átvevőknek átadás-átvételi megállapodást kell kötniük 2014. október 1. napjáig.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére