A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Az Oroszországi Föderáció egészségügyért felelős minisztereként van szerencsém Önt tájékoztatni arról, hogy egyetértek azzal, hogy az egészségügyi ellátások nyújtásáért felelős szervek, így az Oroszországi Föderáció részéről az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma, Magyarország részéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár együttműködhetnek a saját nemzeti jogszabályaik értelmében egészségügyi ellátásra jogosult személyeknek a másik állam területén nyújtott egészségügyi ellátása érdekében, és ezeket az együttműködéseket támogatom.

Az 1962. december 20-án kötött, a Szovjet Szocialista Köztársaságok és a Magyar Népköztársaság közötti Egyezmény 8. § (2) bekezdése szerint az egyik Szerződő Fél állampolgárainak a másik állam egészségügyi intézményeibe kezelésre történő beutalásának feltételeit külön egyezmények szabályozzák.

A fenti rendelkezés alapján ez a levél együttesen az Ön levelével, az Oroszországi Föderáció és Magyarország illetékes hatóságai közötti, az egészségügyi ellátásra jogosult személyek egészségügyi ellátásáról szóló egyezménynek minősül, amely 2014. december 22-én lép hatályba.

Ennek keretében az érintett szervek az esetileg meghatározott és a két fél által előzetesen egyeztetett rendben és módon - ideértve a pénzügyi feltételek meghatározását - a tervezett egészségügyi ellátás igénybevételében, egészségügyi kezelés nyújtásában - ideértve a várólistához kötött ellátásokat - megállapodhatnak és együttműködhetnek.

Ez az egyezmény a kölcsönösség elvén alapul és ideiglenes jellegű, amely az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti egészségügyi együttműködésről szóló megállapodás megkötéséig hatályban marad.

Magyarország egészségügyért felelős minisztereként van szerencsém Önt tájékoztatni arról, hogy egyetértek azzal, hogy az egészségügyi ellátások nyújtásáért felelős szervek, így Magyarország részéről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Oroszországi Föderáció részéről az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma együttműködhetnek a saját nemzeti jogszabályaik értelmében egészségügyi ellátásra jogosult személyeknek a másik állam területén nyújtott egészségügyi ellátása érdekében, és ezeket az együttműködéseket támogatom.

Az 1962. december 20-án kötött, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok közötti Egyezmény 8. § (2) bekezdése szerint az egyik Szerződő Fél állampolgárainak a másik állam egészségügyi intézményeibe kezelésre történő beutalásának feltételeit külön egyezmények szabályozzák.

A fenti rendelkezés alapján ez a levél együttesen az Ön levelével, Magyarország és az Oroszországi Föderáció illetékes hatóságai közötti, az egészségügyi ellátásra jogosult személyek egészségügyi ellátásáról szóló egyezménynek minősül, amely 2014. december 22-én lép hatályba.

Ennek keretében az érintett szervek az esetileg meghatározott és a két fél által előzetesen egyeztetett rendben és módon - ideértve a pénzügyi feltételek meghatározását - a tervezett egészségügyi ellátás igénybevételében, egészségügyi kezelés nyújtásában - ideértve a várólistához kötött ellátásokat - megállapodhatnak és együttműködhetnek.

Ez az egyezmény a kölcsönösség elvén alapul és ideiglenes jellegű, amely Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Egészségügyi Minisztériuma közötti egészségügyi együttműködésről szóló megállapodás megkötéséig hatályban marad.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § 2014. december 22-én lép hatályba.

(3) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére