A jogszabály mai napon ( 2021.09.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. egyetért a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójával (a továbbiakban: Program), amely szerint a Program

a) építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),

b) Szombathely közigazgatási területén fekvő, 0975/5 és 4066 helyrajzi számú ingatlanokon valósul meg,

c) keretében fejlesztésre kerülő b) pont szerinti ingatlanok - a Szombathely 4066 helyrajzi számú ingatlan esetében az állam tulajdonszerzését követően - az NSK vagyonkezelésébe kerülnek,

d) beruházás-lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója, és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 0975/5 és 4066 helyrajzi számú ingatlanok NSK vagyonkezelésébe kerülése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

2a. *  a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Szombathely megyei jogú város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0975/5 helyrajzi számú földrészletet;

3. *  egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2014. és 2017. években összesen 3071,4 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. évben a felmerülés ütemében, illetve a 2017. évben a központi költségvetés tervezése keretében

4. * 

5. visszavonja a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1100/2014. (III. 4.) Korm. határozat 2. pontját.

1. melléklet az 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások 10,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,7
K3 Dologi kiadások 15,0
K6 Beruházások 107,8
XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -135,5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 135,5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 135,5 135,5
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére