A jogszabály mai napon ( 2019.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/50. számában

A Belügyminisztérium személyügyi hírei 2014. június-július-augusztus hónapban

Kinevezés (június)

A közigazgatási államtitkár

Halmai Krisztinát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

dr. Náczán Jánost a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

Takács-Pokrócz Krisztinát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek

kinevezte.

Kinevezés (július)

A belügyminiszter

dr. Dukai Miklóst a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

az önkormányzati államtitkár

Kardos Tímeát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

a közigazgatási államtitkár

Kivés Zoltánt a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek

kinevezte.

Kinevezés (augusztus)

A közigazgatási államtitkár

Bancsics Ferencet a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

Gaul Rékát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

dr. Horváth Valéria Esztert a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

Kallós Attilát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

László Gabriellát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek,

Miklánné Szávai Kittit a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek

kinevezte.

Vezetői kinevezés

A belügyminiszter

dr. Dukai Miklós kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek,

a közigazgatási államtitkár

Bartók Péter kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek,

dr. Bognár László kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek,

dr. Gergyeni Zoltán kormánytisztviselőt főosztályvezető-helyettesnek,

Hevér Rudolf kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek,

dr. Nagy Attila kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek

kinevezte.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

Bajkai Szilvia kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói,

dr. Szaló Péter kormánytisztviselőnek közigazgatási főtanácsadói

címet adományozott.

Vezénylés

A belügyminiszter

Buzás Károly Zoltán rendőr főtörzszászlóst a Belügyminisztérium állományába,

Laczó Gyula rendőr alezredest a Belügyminisztérium állományába,

Pach Dániel rendőr törzszászlóst a Belügyminisztérium állományába,

Szabó Tamás rendőr századost a Belügyminisztérium állományába,

dr. Torma Albert bv. orvos ezredest a Belügyminisztérium állományába

vezényelte.

Vezénylése megszűnt

A belügyminiszter

Alföldy Csilla rendőr őrnagy vezénylését megszüntette.

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

határozott idő lejártával

Kapitány Anita kormánytisztviselőnek;

közös megegyezéssel

Dóczi Zoltán kormánytisztviselőnek,

Hók Gerda kormánytisztviselőnek,

Nagyné Szalai Zsuzsanna kormánytisztviselőnek;

felmentéssel

Kunné Virág Mária kormánytisztviselőnek,

Lapos Lászlóné kormánytisztviselőnek,

Majorné Zakar Zsuzsanna Éva kormánytisztviselőnek;

öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével

Sükösd István kormánytisztviselőnek;

áthelyezéssel

dr. Farkas Zsolt kormánytisztviselőnek,

Frics-Baráth Erika kormánytisztviselőnek,

Füleky Zsolt kormánytisztviselőnek,

Mester Dávid kormánytisztviselőnek,

dr. Pusztai Adél kormánytisztviselőnek,

dr. Takács-Sós Inez kormánytisztviselőnek,

Tarné Sárközi Mária kormánytisztviselőnek;

jogutódlással (más miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörváltozás miatt)

Arnóth Ádám kormánytisztviselőnek,

Babus Friderika kormánytisztviselőnek,

dr. Babus Júlia kormánytisztviselőnek,

Bátonyi Péter kormánytisztviselőnek,

dr. Bedő Katalin Mária kormánytisztviselőnek,

Bíró László István kormánytisztviselőnek,

Bodnár Tibor kormánytisztviselőnek,

Bognár Gábor kormánytisztviselőnek,

Borzáné Somos Krisztina kormánytisztviselőnek,

dr. Bögner Mária kormánytisztviselőnek,

Cserteg Imre kormánytisztviselőnek,

Dankó Rita kormánytisztviselőnek,

Dobosyné Antal Anna kormánytisztviselőnek,

Dömötör Tamás kormánytisztviselőnek,

Falvainé Dóczi Erika kormánytisztviselőnek,

dr. Fegyverneky Sándor kormánytisztviselőnek,

dr. Fekete Csaba József kormánytisztviselőnek,

Fekete Gábor kormánytisztviselőnek,

Galamb Ferenc Tibor kormánytisztviselőnek,

Hajagos-Tóth Zsóka kormánytisztviselőnek,

dr. Hegedűs Annamária kormánytisztviselőnek,

Horogszegi Tamás Pál kormánytisztviselőnek,

dr. Horváth Ákos kormánytisztviselőnek,

dr. Horváth Ciprián kormánytisztviselőnek,

Horváth Tünde Beatrix kormánytisztviselőnek,

Horváthné Horváth Edina kormánytisztviselőnek,

dr. Iván Andrea kormánytisztviselőnek,

dr. Kapuváry Magdolna kormánytisztviselőnek,

dr. Katona Katalin kormánytisztviselőnek,

Kovács Szabina kormánytisztviselőnek,

Köntzey Mercédes kormánytisztviselőnek,

Krakler Judit kormánytisztviselőnek,

Madaras Attila Albert kormánytisztviselőnek,

Magyar Mária kormánytisztviselőnek,

Monory Éva Kornélia kormánytisztviselőnek,

Nagy Ervin kormánytisztviselőnek,

Németh Matild kormánytisztviselőnek,

Pálfalvi Ferenc kormánytisztviselőnek,

Papp Tímea kormánytisztviselőnek,

dr. Petrus József Csaba kormánytisztviselőnek,

Puskásné Németh Edit kormánytisztviselőnek,

Ráth György kormánytisztviselőnek,

Riedel Miklós Márton kormánytisztviselőnek,

Sarkadi Márton kormánytisztviselőnek,

dr. Siklódi Csilla kormánytisztviselőnek,

Soltész Ilona kormánytisztviselőnek,

Sömjéni Anikó kormánytisztviselőnek,

Szabó Zsuzsanna kormánytisztviselőnek,

Szeibel Károlyné kormánytisztviselőnek,

Szij Zoltán kormánytisztviselőnek,

Szűcs Mihály kormánytisztviselőnek,

Tóth János Attila kormánytisztviselőnek,

Újlaki Zsuzsánna kormánytisztviselőnek,

Varga Gábor kormánytisztviselőnek,

Vargáné Fekete Mónika kormánytisztviselőnek,

Végh Aladárné dr. Kner Márta kormánytisztviselőnek,

Wolford Ágnes Erika kormánytisztviselőnek,

Zambó Terézia kormánytisztviselőnek.

Az Igazságügyi Minisztérium 2014. augusztusi személyügyi hírei

Az Igazságügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései:

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

Az igazságügyi miniszter

Tari Sándort;

az igazságügyi miniszter kabinetfőnöke

dr. F. Tóth Gábort és

Tóthné Balázs Mária Ágnest;

a közigazgatási államtitkár

dr. Győriványi Rékát,

dr. Tete Rosemary Lartebeát,

Pácz Laura Lizát,

Pátkai Nándort,

dr. Mázi András Bélát,

dr. Szigethi Orsolyát,

dr. Ördög Adriennt,

dr. Tarlós Orsolyát,

Kiss Alexandra Olimpiát,

dr. Kalocsai Bernadettet,

Scheiber Zsoltnét,

dr. Izsák-Somogyi Katalint,

dr. Jónás Bélát,

Berkecz Jánosnét,

dr. Juhász Zoltánt,

dr. Kis Norbertet és

Guttman Hanga Lillát

kormánytisztviselőnek kinevezte.

Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

próbaidő alatt azonnali hatállyal

Pácz Laura Lizának;

közös megegyezéssel

dr. Gulyás Dávidnak,

Pintér Klárának és

Bakó Viktóriának;

felmentéssel

Fekete Leticiának,

Kovács Sándornénak és

Huszághné Winkler Mónika Beatrixnek;

végleges közigazgatási áthelyezéssel

dr. Vági Attilának,

Lászlóné Balázs Magdolnának,

Baktay-Magyar Katának,

Piszanics Máriának,

Legárdné Nagy Ildikónak,

dr. Villányi Dóra Zsófiának,

Brand Ildikónak,

Varkoly Tímeának,

Fodor Péter Szilveszternek,

Balázs Katalin Andreának,

Pál Sándornénak,

dr. Ferenczi Laurának,

dr. Polgár Annának,

dr. Bacsó Anitának,

Kenézy Csabának,

Benchea Valentinnak,

dr. Győri József Miklósnak,

Mikó Józsefnének,

dr. Wilhelm Anett Ritának,

dr. Bodnár Évának,

dr. Földházi Juditnak,

dr. Kun Istvánnak,

dr. Zolnai Gábor Lászlónak,

Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriellának,

Eszes Csaba Mátyásnak,

Tóth Imre Leventének,

Honéczy Éva Arankának,

dr. Lacza Krisztiánnak,

Szilvásné dr. Misbrener Nóra Petrának,

Horváthné Reich Andreának,

Márton Ágnesnak,

dr. Molnár Margarétának,

dr. Farkas Dénesnek,

Gombás Adrienne-nek,

Orbán Ferencnének,

Verebélyi Ágnesnek,

dr. Laposa Évának,

Csókás Hildának,

Pongrácz Krisztina Rózsának,

dr. Semperger Imrének,

Gelencsér Zoltánnak,

Kochán Péternének,

Borbola Mónikának,

Medgyesi Juditnak,

Kovács Krisztinának,

Bolláné Sütő Hajnalkának,

Gombás György Attilának,

Simon-Márkus Anettnek,

Megyeriné Béres Beátának,

Boros Renátának,

Törzsök Ágnes Évának,

Németh Veronikának,

Gulyásné Bévárdi Évának,

Sasváriné Petróczi Valériának,

Nagy Ágnes Juditnak,

Batáriné Szántó Anitának,

Fülöpné Ferencsovics Ibolyának,

Horváth Dorottyának,

dr. Gedeon Líviának és

dr. Baltay Tímeának.

Vezetői munkakör adományozása

Az igazságügyi miniszter

dr. Hajas Barnabásnak;

a közigazgatási államtitkár

dr. Szekér Judit Katalinnak,

dr. Szigethi Orsolyának,

Berkecz Jánosnénak,

dr. Baranyi Ildikónak,

dr. Bárány Zoltánnak,

Szendrei Tibor Csabának,

dr. Szalai Gabriellának,

dr. Miskolczi Barnának,

dr. Vida József Gábornak,

dr. Daragóné dr. Szombathelyi Zsófiának,

dr. Arányi Andreának,

dr. Füzesi Flórának,

dr. Nyárádi Gabriellának,

dr. Béndek Juliannának,

dr. Kis Norbertnak

főosztályvezetői munkakört adományozott.

Címadományozás

A közigazgatási államtitkár

Berkecz Jánosnénak

szakmai főtanácsadói;

dr. Mázi András Bélának és

dr. Ardó Máriának

közigazgatási főtanácsadói címet adományozott.


  Vissza az oldal tetejére