A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Külgazdasági és Külügyminisztérium,

b) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a külgazdasági és külügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (IV. 10.) KKM rendelethez * 

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatali szervezete

1. az I. osztályú vagy a II. osztályú biztonsági területen feladatot végző valamennyi munkakör,

2. külszolgálatra kijelölt, illetve külszolgálatra kihelyezett személy,

3. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre,

4. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre,

5. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,

6. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,

7. miniszteri főtanácsadó, miniszteri tanácsadó,

8. biztonsági vezető, biztonsági referens, biztonsági felelős, biztonságtechnikai felelős,

9. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős vezető és az informatikai szakterületet érintő valamennyi munkakör,

10. rejtjelfelügyelő, a rejtjelzési tevékenységet ellátó valamennyi munkakör,

11. titkos ügykezelő,

12. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör,

13. közbeszerzési, támogatás-koordinációs feladatokat ellátó valamennyi munkakör,

14. EU Országos Központi és Helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,

15. NATO helyi nyilvántartó valamennyi munkaköre,

16. Nemzeti nyilvántartó valamennyi munkaköre,

17. minősített iratok kezelésében, továbbításában közreműködő személy,

18. személyügyi és képzési feladatokat ellátó valamennyi munkakör,

19. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó valamennyi munkakör,

20. diplomáciai és konzuli futárszolgálatot ellátó munkakör,

21. integritás tanácsadó,

22. belső adatvédelmi felelős,

23. belső ellenőr, az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

24. a protokoll feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

25. a sajtóval való kapcsolattartásért felelős szervezeti egység valamennyi munkaköre,

26. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

27. jogi és igazgatási feladatokat ellátó valamennyi munkakör,

28. rendszerbiztonsági felügyelő,

29. rendszeradminisztrátor.

B) Központi hivatalok

1. Nemzeti Befektetési Ügynökség

1.1. főosztályvezető,

1.2. főosztályvezető-helyettes,

1.3. osztályvezető,

1.4. belső ellenőr,

1.5. integritás tanácsadó,

1.6. belső adatvédelmi felelős,

1.7. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy,

1.8. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott.


  Vissza az oldal tetejére