A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2015. (II. 19.) MNB rendelet

a „Csók István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Csók István születésének 150. évfordulója alkalmából - „Csók István” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. február 27.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Csók István: A tavasz ébredése című festménye részletének ábrázolása látható. A festményrészlet ábrázolásától jobbra, fent, három vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés, a „FORINT” és a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén, két vízszintes sorban a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a jobb oldali mezőben Csók István: Műteremsarok című festménye önarckép részletének tükörképként való ábrázolása látható. A bal oldali mezőben, az alapsíkból kiemelkedő sávban, négy vízszintes sorban a „CSÓK”, az „ISTVÁN”, az „1865” és az „1961” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó szélén Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2015. (II. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére