A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2015. (III. 25.) MNB rendelet

a „Tinódi Sebestyén” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Tinódi Sebestyén születésének 500. évfordulója alkalmából - „Tinódi Sebestyén” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. március 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy lant reneszánsz rozettával díszített húrjainak és húrtartójának ábrázolása látható. Az ábrázolástól jobbra a „BP.” verdejel, balra a „2015” verési évszám olvasható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Tinódi Sebestyén címerének ábrázolása látható. A címertől jobbra az „1515K”, balra az „1556” felirat olvasható, alatta Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „TINÓDI SEBESTYÉN”, alsó köriratban az „500 ÉVE SZÜLETETT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2015. március 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 7/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére