A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2015. (III. 30.) MNB rendelet

a „Zsigmondy Richárd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - annak alkalmából, hogy Zsigmondy Richárd 90 éve kapott Nobel-díjat - „Zsigmondy Richárd” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. április 1.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 30×25 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy oldalról érkező fénysugarakat befogadó ultramikroszkóp ábrázolása látható. Az ábrázolás alatt a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, bal oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, a jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali éremmezőben Zsigmondy Richárd portréja látható. A jobb oldali mezőben, egymás alatti vízszintes sorokban a „ZSIGMONDY”, a „RICHÁRD”, az „1865-1929”, a „NOBEL-DÍJ” és az „1925” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, a portré mellett Király Fanni tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2015. (III. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2015. (III. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére