A jogszabály mai napon ( 2019.08.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 4. § és a 4. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § (1) A köznevelési közismereti tankönyvek vonatkozásában a köznevelési tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos árkorlátot, mint legmagasabb fogyasztói árat (a továbbiakban: legmagasabb fogyasztói ár) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A tartós tankönyvek, a több évfolyam tananyagát egyben tartalmazó tankönyvek, valamint a speciális tantervű iskolák, osztályok számára készített tankönyvek ára legfeljebb húsz százalékkal meghaladhatja az 1. mellékletben szereplő, kategóriánként meghatározott árat.

2. § A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyveinek legmagasabb fogyasztói árát a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az 1000 példánynál kisebb példányszámban előállított nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek legmagasabb fogyasztói árát a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2000 példánynál kisebb példányszámban előállított szakképzési tankönyvek legmagasabb fogyasztói árát a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A tartós tankönyvek, illetve a több évfolyam tananyagát egyben tartalmazó szakképzési tankönyvek ára legfeljebb húsz százalékkal meghaladhatja a 4. mellékletben szereplő, kategóriánként meghatározott árat.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben a szakképzési tankönyvek tekintetében a köznevelési közismereti tankönyvekre meghatározott legmagasabb fogyasztói ár az irányadó.

5. § A digitális tananyag tankönyvtípusai legmagasabb fogyasztói árát az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2015/2016. tanév tekintetében kell alkalmazni.

7. § * 

1. melléklet a 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez

A B C D
1. A KÖZNEVELÉSI KÖZISMERETI TANKÖNYVEK
LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA

2.

A tankönyv típusa
A tankönyv nyomása, gyártása A tankönyv terjedelme
(nyomtatott tankönyv esetében A/5 ívben)
A tankönyv ára
(ÁFÁ-val együtt)
3. Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés Egyszínnyomás 1-10 ív 745 Ft
4. 10,1-20 ív 1 060 Ft
5. 20,1-30 ív 1 210 Ft
6. 30,1 ívnél több 1 385 Ft
7. Kétszínnyomás 1 1-10 ív 990 Ft
8. 10,1-20 ív 1 300 Ft
9. 20,1-30 ív 1 510 Ft
10. 30,1 ívnél több 1 625 Ft
11. Többszínnyomás 1-10 ív 1 290 Ft
12. 10,1-20 ív 1 500 Ft
13. 20,1-30 ív 1 800 Ft
14. 30,1 ívnél több 2 195 Ft
15. Táblakötés (kemény, illetve flexibilis borító) vagy dosszié, vagy spirálozott kötés, vagy laponként zsugorfóliázva Megfelelő kategória felára 1-20 ív 510 Ft
16. 20,1 ívnél több 510 Ft
17. Kartonált, cérnafűzött kötés, kartonált szálfelsütéses kötés Megfelelő kategória felára 1-20 ív 190 Ft
18. 20,1 ívnél több 190 Ft
19. Speciális kötés (gyűrű) Megfelelő kategória felára Terjedelemtől függetlenül 1 230 Ft
20. Könyv CD/DVD-
melléklettel
Megfelelő kategória felára Terjedelemtől függetlenül 600 Ft
21. Hangkazetta (db) Terjedelemtől függetlenül 400 Ft
22. DVD/Videokazetta
(db)
Terjedelemtől függetlenül 500 Ft
23. CD lemez csak hanganyag 60 percig 400 Ft
24. 60 perc felett 600 Ft
25. multimédia darabonként 600 Ft

2. melléklet a 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez

A B C D E F
1 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK
TANKÖNYVEINEK LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA
2. A tankönyv ára (ÁFÁ-val együtt)
3. A tankönyv típusa A tankönyv nyomása, gyártása A tankönyv terjedelme (A/5 ívben) 1-500 példány 501-1000 példány 1001 példány felett
4. Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés Egyszínnyomás 1-10 ív 1 920 Ft 1 280 Ft 800 Ft
5. 10,1-20 ív 3 090 Ft 1 810 Ft 1 120 Ft
6. 20,1 ív felett 3 300 Ft 2 345 Ft 1 330 Ft
7. Kétszínnyomás 1-10 ív 2 875 Ft 1 810 Ft 1 280 Ft
8. 10,1-20 ív 4 260 Ft 2 450 Ft 1 600 Ft
9. 20,1 ív felett 6 180 Ft 3 620 Ft 2 555 Ft
10. Négyszínnyomás 1-10 ív 5 110 Ft 3 515 Ft 1 915 Ft
11. 10,1-20 ív 9 050 Ft 5 540 Ft 3 090 Ft
12. 20,1 ív felett 10 435 Ft 6 600 Ft 4 050 Ft
13. Táblakötés
(kemény,
illetve flexibilis borító) vagy dosszié, vagy spirálozott kötés, vagy laponként zsugorfóliázva
Megfelelő kategória felára Terjedelemtől
függetlenül
585 Ft
14. Kartonált, cérnafűzött kötés, kartonált szálfelsütéses kötés Megfelelő kategória felára 235 Ft

3. melléklet a 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez

A B C D E F
1. A NEMZETISÉGI TANKÖNYVEK LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA
2. A tankönyv nyomása,
gyártása
A tankönyv terjedelme
(A/5 ívben)

A tankönyv ára (ÁFÁ-val együtt)
3. 1-50 példány 51-200 példány 201-500 példány 501-1000 példány
4. Egyszínnyomás 1-10 ív 11 000 Ft 8 000 Ft 2 810 Ft 1 660 Ft
5. 10,1-20 ív 11 500 Ft 9 000 Ft 4 755 Ft 2 660 Ft
6. 20,1-30 ív 15 000 Ft 10 000 Ft 6 340 Ft 3 790 Ft
7. 30,1-50 ív 16 000 Ft 13 000 Ft 8 060 Ft 5 210 Ft
8. Kétszínnyomás 1-10 ív 11 000 Ft 9 000 Ft 3 690 Ft 2 225 Ft
9. 10,1-20 ív 11 500 Ft 11 000 Ft 5 975 Ft 3 520 Ft
10. 20,1-30 ív 16 500 Ft 14 000 Ft 8 155 Ft 4 800 Ft
11. 30,1-50 ív 20 700 Ft 17 000 Ft 10 390 Ft 6 190 Ft
12. Többszínnyomás 1-10 ív 13 000 Ft 10 000 Ft 7 145 Ft 4 375 Ft
13. 10,1-20 ív 17 000 Ft 14 000 Ft 10 515 Ft 6 450 Ft
14. 20,1-30 ív 20 000 Ft 18 000 Ft 14 315 Ft 8 795 Ft
15. 30,1-50 ív 25 000 Ft 21 000 Ft 18 480 Ft 11 005 Ft

4. melléklet a 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez

A B C D E F
1. A SZAKKÉPZÉSI TANKÖNYVEK
LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA
2. A tankönyv típusa A tankönyv nyomása, gyártása A tankönyv terjedelme
A tankönyv ára (ÁFÁ-val együtt)
3. (nyomtatott tankönyv esetében A5 ívben)
1-500 példány

501-1000 példány

1001-2000 példány
4. Kartonált, irkafűzött és ragasztott kötés Egyszínnyomás 1-10 ív 3 500 Ft 2 500 Ft 1 600 Ft
5. 10,1-20 ív 5 500 Ft 3 800 Ft 2 100 Ft
6. 20,1-30 ív 7 000 Ft 4 800 Ft 3 500 Ft
7. 30,1-50 ív 8 310 Ft 6 380 Ft 3 995 Ft
8. 50,1-80 ív 12 900 Ft 7 915 Ft 5 030 Ft
9. 80,1 ív felett 13 900 Ft 9 405 Ft 6 010 Ft
10. Kétszínnyomás 1-10 ív 3 810 Ft 2 500 Ft 1 600 Ft
11. 10,1-20 ív 6 160 Ft 3 800 Ft 2 100 Ft
12. 20,1-30 ív 8 410 Ft 4 800 Ft 3 500 Ft
13. 30,1-50 ív 10 710 Ft 6 380 Ft 3 995 Ft
14. 50,1-80 ív 12 900 Ft 7 915 Ft 5 030 Ft
15. 80,1 ív felett 14 900 Ft 9 405 Ft 6 010 Ft
16. Többszínnyomás 1-10 ív 7 365 Ft 4 515 Ft 3 185 Ft
17. 10,1-20 ív 10 840 Ft 6 650 Ft 3 470 Ft
18. 20,1-30 ív 13 900 Ft 8 500 Ft 4 655 Ft
19. 30,1-50 ív 17 900 Ft 10 900 Ft 5 940 Ft
20. 50,1-80 ív 21 900 Ft 12 900 Ft 7 370 Ft
21. 80,1 ív felett 25 000 Ft 15 900 Ft 8 805 Ft
22. Táblakötés Megfelelő kategóriához többletként Terjedelemtől függetlenül 585 Ft
23. Speciális kötés
(spirál, gyűrű)
Megfelelő kategóriához többletként 1 230 Ft
24. Könyv CD/DVD-
melléklettel
Megfelelő kategóriához többletként 600 Ft

5. melléklet a 14/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez

A B C D E
1. A DIGITÁLIS TANANYAG TANKÖNYVTÍPUSAINAK
LEGMAGASABB FOGYASZTÓI ÁRA
2. A digitális tananyag típusa a felhasználás módja szerint A digitális tananyag altípusa A digitális tananyag fizikai megjelenése A digitális tananyag mennyisége (tanegység*) A digitális tananyag ára (áfával együtt)
3. Tanulók számára készült digitális tananyag, elsősorban egyéni tanulásra, a tanultak követésére, ellenőrzésére Információ-átadó (szöveges, képes, hangos tudástartalmakat bemutató, viszonylag kevés interaktív elemet tartalmazó, ismeretátadó, illetve ismeretbővítő megoldások) adathordozón 6-nál több 1200 Ft/db
4. on-line 6-nál több 640 Ft/egyéni hozzáférés egy évre
32 000 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre
5. Információfeldolgozó (több interaktív elemet tartalmazó, pedagógiai elveken és ezekből eredeztethető módszereken alapuló tudáselsajátítást, kompetenciafejlesztést célzó eszközök) adathordozón 6-nál több 1600 Ft/db
6. on-line 6-nál több 960 Ft/egyéni hozzáférés egy évre
48 000 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre
7. Információalkalmazó (egy tudásanyag elmélyítésére, alkalmazására és ellenőrzésére használható eszközök) adathordozón 6-nál több 1200 Ft/db
8. on-line 6-nál több 640 Ft/egyéni hozzáférés egy évre
32 000 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre
9. Iskolai felhasználásra, tanórai alkalmazásra készült digitális tananyagok Információ-átadó adathordozón 6-nál több 8000 Ft/db
10. on-line 6-nál több 8000 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre
11. Információ-feldolgozó adathordozón 6-nál több 10 400 Ft/db
12. on-line 6-nál több 10 400 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre
13. Információalkalmazó adathordozón 6-nál több 8000 Ft/db
14. on-line 6-nál több 8000 Ft/korlátlan iskolai hozzáférés egy évre

* tanegység = egy tanórát lefedő tananyagtartalom


  Vissza az oldal tetejére