A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5-7. § tekintetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti minősítési eljárásért a kérelmező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) A díj mértéke

a) kamarai tag könyvvizsgáló esetén 25 ezer forint,

b) könyvvizsgáló cég esetén 50 ezer forint.

(3) *  A díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell teljesíteni készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással.

(4) * 

2. § (1) *  A díj a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok ellátását szolgálja és a Pénzügyminisztérium működési bevételét képezi.

(2) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a díj visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és 2. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4-7. § * 


  Vissza az oldal tetejére