A jogszabály mai napon ( 2022.10.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2015. évi XXV. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Módosító Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosító Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosító Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
Magyarország és a Szlovák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről

Magyarország és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: „Szerződő Felek”)

figyelembe véve, hogy mindkét Szerződő Fél teljes körűen alkalmazza a schengeni vívmányokat,

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra, valamint a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződésre (Prüm, 2005. május 27.),

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: „Egyezmény”) módosításában és kiegészítésében az alábbiak szerint állapodtak meg:

1. cikk

(1) Az Egyezmény 1. cikkének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. bűnüldöző szervek: a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok végzésére feljogosított hatóságok, illetve szervek:

- a magyar Szerződő Fél részéről: a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési vagy rendészeti feladatot ellátó szervei;

- a szlovák Szerződő Fél részéről: a Rendőri Testület szervei, és a bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatot ellátó államigazgatási vámszervek;”

(2) Az Egyezmény 1. cikkének 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6. igazságügyi hatóságok:

- a magyar Szerződő Fél részéről: a bíróságok és az ügyészség;

- a szlovák Szerződő Fél részéről: a bíróságok és az ügyészség;”

(3) Az Egyezmény 1. cikkének 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„7. központi kapcsolattartó szervek:

- a magyar Szerződő Fél részéről: Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ;

- a szlovák Szerződő Fél részéről: Rendőri Testület Elnöksége Nemzetközi Rendőri Együttműködési Hivatal;”

(4) Az Egyezmény 1. cikkének 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„8. határterület:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

- Győr-Moson-Sopron megye területe,

- Komárom-Esztergom megye területe,

- Pest megye területe,

- Nógrád megye területe,

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe,

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe;

- a szlovák Szerződő Fél részéről:

- a bratislavai (pozsonyi) kerület területe,

- a trnavai (nagyszombati) kerület területe,

- a nitrai (nyitrai) kerület területe,

- a banská-bystricai (besztercebányai) kerület területe,

- a kosicei (kassai) kerület területe.”

2. cikk

Az Egyezmény 2. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Felek erősítik együttműködésüket a közrend védelme érdekében mindkét Szerződő Fél belső jogszabályai alapján a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása és felderítése (a továbbiakban: bűnüldözés) területén.”

3. cikk

Az Egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtása során a magyar, a szlovák és az angol nyelvet használják. A bűnüldöző szervek a kapcsolattartás során más nyelv használatában is megállapodhatnak.”

4. cikk

Az Egyezmény 5. cikkének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A jelen cikk alkalmazásában gazdasági titok alatt

- a magyar Szerződő Fél részéről: banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, pénztártitoknak és foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot;

- a szlovák Szerződő Fél részéről: banktitoknak, kereskedelmi titoknak és adótitoknak minősülő adatot kell érteni.”

5. cikk

(1) Az Egyezmény 12. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei a saját államuk területén végzett felderítő tevékenységük során jogosultak a szervezett bűnözői csoportban résztvevő, vagy a legalább egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetve a vele kapcsolatban álló vagy kapcsolatba lépő személy megfigyelését a másik Szerződő Fél területén is folytatni, amennyiben ez utóbbi Szerződő Fél belső jogszabályai szerint erre feljogosított szerv előzetes megkeresés alapján ehhez hozzájárul. A hozzájárulás feltételhez köthető.”

(2) Az Egyezmény 12. cikkének (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Amennyiben a határon átnyúló megfigyelést a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Ellenőrzési és Felügyeleti Szekciója hajtja végre, a megkereséseket közvetlenül küldik meg egymásnak.”

(3) Az Egyezmény 12. cikkének (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A jelen cikk (6) bekezdésének alkalmazásában illetékes bűnüldöző szervek:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

- Készenléti Rendőrség,

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága;

- a szlovák Szerződő Fél részéről:

- Rendőri Testület Elnöksége,

- Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala.”

(4) Az Egyezmény 12. cikke (8) bekezdésében a szlovák nyelvű szövegben „az (5) bekezdés szerinti” szavak helyébe „a (6) bekezdés szerinti” szavak lépnek.

(5) Az Egyezmény 12. cikke (9) bekezdésének b) pontjában a szlovák nyelvű szövegben „az (5) bekezdésben meghatározott” szavak helyébe „a (6) bekezdésben meghatározott” szavak lépnek.

6. cikk

(1) Az Egyezmény 13. cikke az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Megengedett továbbá olyan személy határon átnyúló üldözése, aki kivonja magát az idegenrendészeti, határrendészeti vagy egyéb rendőrségi ellenőrzés alól, amennyiben ennek során figyelmen kívül hagyja a megállásra felszólító egyértelmű jelzéseket vagy utasításokat.”

(2) Az Egyezmény 13. cikke eredeti (2)-(8) bekezdésének számozása (3)-(9) bekezdésekre módosul.

(3) Az Egyezmény 13. cikkének (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott esetben - amint az lehetséges, de legkésőbb az államhatár átlépésekor - a megkeresett Szerződő Fél illetékes bűnüldöző szervét az ügyeleti feladatot ellátó illetékes szervezeti egységén vagy a közös kapcsolattartási szolgálati helyen keresztül haladéktalanul értesíteni kell.”

(4) Az Egyezmény 13. cikkének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott illetékes bűnüldöző szervek a határátlépés helyétől függően:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

- a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,

- a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság,

- a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,

- a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság;

- a szlovák Szerződő Fél részéről:

- a Rendőri Testület Bratislavai (Pozsonyi) Kerületi Igazgatósága,

- a Rendőri Testület Trnavai (Nagyszombati) Kerületi Igazgatósága,

- a Rendőri Testület Nitrai (Nyitrai) Kerületi Igazgatósága,

- a Rendőri Testület Banská Bystricai (Besztercebányai) Kerületi Igazgatósága,

- a Rendőri Testület Kosicei (Kassai) Kerületi Igazgatósága,

- a Szobránci Határ- és Idegenrendészeti Igazgatóság,

- a Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala.”

(5) Az Egyezmény 13. cikke (8) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) az üldözés szárazföldi és vízi úton lehetséges;”

7. cikk

(1) Az Egyezmény 19. cikkének (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Szerződő Felek bűnüldöző szervei a közrend védelme, a bűncselekmények elleni fellépés céljából a közös államhatártól számított húsz (20) kilométeres távolságig közös járőrszolgálatot teljesíthetnek a határmenti térségben, illetve a vonat első vasútállomáson történő megállásáig. A határmenti térséghez tartozónak kell tekinteni a húsz (20) kilométeren belül található települést annak közigazgatási határáig abban az esetben is, ha az meghaladja ezt a távolságot. A közös járőrszolgálatot a határmenti térségen kívül is végre lehet hajtani, ha a jelen cikk (5) bekezdésében meghatározott illetékes szervek erről megállapodnak, és amennyiben ez a közös járőrszolgálat nem állandó jelleggel valósul meg.”

(2) Az Egyezmény 19. cikkének (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A jelen cikk alkalmazásában illetékes bűnüldöző szervek:

- a magyar Szerződő Fél részéről:

- az Országos Rendőr-főkapitányság és a határterületen illetékes megyei rendőr-főkapitányságok,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési vagy rendészeti feladatot ellátó szervei;

- a szlovák Szerződő Fél részéről:

- a Rendőri Testület Elnöksége,

- a Rendőri Testület illetékes kerületi igazgatóságai,

- a Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala.”

8. cikk

Az Egyezmény 24. cikkének (2) bekezdésében az első mondat zárójelben található része törlésre kerül.

9. cikk

Az Egyezmény 34. cikke az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jelen Egyezményben rögzített, területi (regionális) szinten felmerülő konkrét feladatok egyeztetése, összehangolása, továbbá elemzése-értékelése a Vegyes Bizottság ülésein történik.”

10. cikk

(1) Az Egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése törlésre kerül.

(2) Az Egyezmény 38. cikkének (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A (2) bekezdésben meghatározott időponttól kezdődően a jelen Egyezménynek a Szerződő Felek közös államhatárának a határátkelőhelyeken kívüli és a nyitvatartási időn túli - a határon átnyúló megfigyelés keretében történő - átlépésére, és a közös államhatár felügyeletével összefüggő közös járőrszolgálatra vonatkozó rendelkezései kizárólag a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 562/2006/EK rendeletének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 23. cikkében meghatározott intézkedés esetén alkalmazandók.”

11. cikk

(1) A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítésről szóló okmányokat Budapesten cserélik ki. A jelen Egyezmény a megerősítésről szóló okiratok kicserélését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, és a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 5-én, két eredeti példányban magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország
nevében
a Szlovák Köztársaság
nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § a Módosító Egyezmény 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Módosító Egyezmény, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A 2006. évi XCI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezménynek a Módosító Egyezménnyel egységes szerkezetbe foglalt szövege közzétételéről a Módosító Egyezmény hatálybalépését követően haladéktalanul a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére