A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2015. (VI. 19.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 9356/1976. számú határozatával védetté nyilvánított, Budapest III. kerület 17824/9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére - megszüntetem.

2. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Budapest XII. kerület 7805/1 helyrajzi számú földrészleten álló, egykori Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyütteséből az egykori Machlup Adolf üdülőház és az egykori kazánház műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Budapest XII. kerület 7805/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a földrészleten megtalálható egykori Erzsébet Kórház pavilonos, eklektikus épületegyüttese további épületei fennállására tekintettel - fenntartom.

3. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelettel védetté nyilvánított Budapest XIII. kerület, a telekalakításokat követően a 25896/1 helyrajzi számú földrészleten álló rézműves-műhely műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Budapest XIII. kerület 25896/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a földrészleten megtalálható Eisele-gépgyár eredeti épületegyüttese további épületei fennállására tekintettel - fenntartom.

4. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 21/1997. (VII. 29.) KTM-MKM együttes rendelettel (a továbbiakban: R2.) védetté nyilvánított Budapest XIV. kerület 29753 helyrajzi számú földrészleten álló Barlangvasút és Céllövölde hátfala műemléki védettségét - tekintettel, hogy a műemlékké nyilvánítás céljának nem felelnek meg - megszüntetem.

(2) A Budapest XIV. kerület 29753 helyrajzi számú földrészleten nyilvántartott Dodgem, Hullámvasút és Mesecsónak együttese, Körhinta építményei és a hozzájuk tartozó technikai berendezések műemléki védettségét fenntartom.

5. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Budapest XIV. kerület 31566/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (ház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

6. § A Budapest XXI. kerület 210012/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (volt távíróállomás) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

7. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 10155/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Abasár (Heves megye) 756 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

8. § Az Ajka (Veszprém megye) 4665 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

9. § Az Ajka (Veszprém megye) 4695 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

10. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/35/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2482/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

11. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/88/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2034/3 helyrajzi számú ingatlan (présház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

12. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/92/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2554 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

13. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/10/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonberény (Somogy megye), a telekalakítást követően a 2392/2, 2392/3, 2392/4 és 2392/5 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

14. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/49/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2100 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

15. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/28/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye), a telekalakítást követően a 2042/1 és 2042/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

16. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/108/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2284 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

17. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/109/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2285 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

18. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/111/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonberény (Somogy megye) 2171 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

19. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatongyörök (Zala megye) 086/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (Rhédey-féle népi présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

20. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Balatonkenese (Veszprém megye) 1227 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

21. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/112/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonkeresztúr (Somogy megye), a telekalakítást követően a 1402/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

22. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/9/1990. számú határozatával védetté nyilvánított Balatonkeresztúr (Somogy megye) 1394 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

23. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/84/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr (Somogy megye), a telekalakításokat követően az 1399/1, 1399/2, 1399/3, 1399/4 és 1399/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

24. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/96/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr (Somogy megye) 1305 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

25. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5261/74/1990. számú határozatával védetté nyilvánított, Balatonkeresztúr (Somogy megye) 1443/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

26. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 561/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Békéscsaba (Békés megye) 4291 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

27. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 819/1979. számú határozatával védetté nyilvánított Bugac (Bács-Kiskun megye), a telekalakítást követően a 0395/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (tanya) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

28. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 13740/1983. számú határozatával védetté nyilvánított, Dég (Fejér megye) 39 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten állt magtár műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Dég 39 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a földrészleten megtalálható borpince fennállására tekintettel.

29. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12313/1977. számú határozatával védetté nyilvánított, Emőd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), a telekalakításokat követően az 567/2, 567/3 és az 567/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

30. § A Felsőpáhok (Zala megye) 260 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

31. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Felsőszentmárton (Baranya megye) 277 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház és gazdasági épületek) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

32. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 459/1966. számú határozatával védetté nyilvánított, Füzesgyarmat (Békés megye) 1604/1 és 1604/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi gazdaház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

33. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 10. § (1) bekezdésben védetté nyilvánított Jászfelsőszentgyörgy (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 072/23 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (présház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) Műemléki környezetként jelölöm ki a Jászfelsőszentgyörgy 072/23 helyrajzi számú ingatlant.

34. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Karancskeszi (Nógrád megye) 203 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (Haan Júlia sírköve) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

35. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Kémes (Baranya megye) 151 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

36. § (1) Országos Műemléki Felügyelőség 16591-I/1971. számú határozatával védetté nyilvánított Kölesd (Tolna megye), a telekalakítást követően a 090/4 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló volt Jeszenszky-kastélyhoz, illetve a hozzá tartozó egykori majorsági gazdasági épületek műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeiket helyreállíthatatlanul elvesztették - megszüntetem.

(2) A Kölesd 090/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a földrészleten megtalálható volt Jeszenszky-kastély és a hozzá tartozó park, a parkban lévő emlékoszlop és a Nepomuki Szent János kápolna fennállására tekintettel.

37. § A Magyarpolány (Veszprém megye) 411, 412, 413 és 414 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

38. § (1) A Magyarpolány (Veszprém megye) 454, 455, 456 és 457 helyrajzi számú ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Magyarpolány 408, 409, 410, 454, 455, 456, 457 és 463 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 423 helyrajzi számú közterületnek a 454, 462 és a 463 helyrajzi számú ingatlanokkal határos szakaszát a Magyarpolány 462 helyrajzi számú ingatlan műemléki környezeteként jelölöm ki.

39. § A Magyarpolány (Veszprém megye) 425 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

40. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Magyarsarlós (Baranya megye) 172 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

41. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 17003/1981. számú határozatával védetté nyilvánított, Mezőhegyes (Békés megye), a telekalakítást követően a 056/25 és 056/26 helyrajzi számon nyilvántartott, a 28-as majorból áthelyezett fa harangláb műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék elpusztult - megszüntetem.

42. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Mezőkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 4823 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

43. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 12716/1973. számú határozatával védetté nyilvánított, Mindszentgodisa (Baranya megye) 248/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (kovácsműhely) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

44. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 10155/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Nagyréde (Heves megye) 642 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

45. § (1) Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 15/2000. (IX. 15.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (1) bekezdésében védetté nyilvánított Neszmély (Komárom-Esztergom megye) 432 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten álló gazdasági épület és ól műemléki védettségét - a műemléki érték megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Neszmély 432 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettségét továbbra is fenntartom tekintettel a földrészleteken álló lakóház és kukoricagóré műemléki értékeire.

46. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Nézsa (Nógrád megye) 94/1 helyrajzi számon nyilvántartott gótikus mérművek műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

47. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Pamlény (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

48. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pápa (Veszprém megye) 409 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (Vörös híd) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

49. § (1) A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Pápa (Veszprém megye), a telekalakítások után az 57/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Pápa 57/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki jelentőségű terület és műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

50. § A Perkupa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 177 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

51. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 9740/1979. számú határozatával védetté nyilvánított Pécsely (Veszprém megye), a telekalakításokat követően 1082/1 és 1082/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 1082/1 helyrajzi számú ingatlan védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg, mert a földrészleten műemléki érték nem található - megszüntetem.

(2) A Pécsely 1081/7, 1082/1, 1083/1, 1625, 1626, 1628, 1630 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 1060 helyrajzi számú közterületnek a 1083/1, 1081/7 és 1082/2 helyrajzi számú ingatlanokkal határos szakaszát műemléki környezetként jelölöm ki.

(3) A Pécsely 1082/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (présház) műemléki védettsége továbbra is fennáll.

52. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5138/15/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Pula (Veszprém megye) 98/5 helyrajzi számon nyilvántartott pajta műemléki védettségét - megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Pula 98/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan védettsége - a lakóház, gazdasági épület, nyárikonyha vonatkozásában - továbbra is fennáll.

53. § A Rönök (Vas megye), a telekalakítások után az 54/3 és 54/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház és pajta) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

54. § (1) A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Sárszentlőrinc (Tolna megye) 327 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (Hajdúház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Sárszentlőrinc 327 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

55. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Sümeg (Veszprém megye) 7121 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (Bajomy-pince) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

56. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Szászfa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 19 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

57. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 11223/1989. számú határozatával védetté nyilvánított, Szászfa (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 120 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

58. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 7255/1979. számú határozatával védetté nyilvánított, Szeghalom (Békés megye) 511 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

59. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 10093/1970. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron megye) 216 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a földrészleten műemléki érték (Varga Katalin népi lakóháza) nem található, mivel azt szabadtéri néprajzi múzeumba szállították - megszüntetem.

60. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron megye) 341 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

61. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron megye) 343 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

62. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított, Táp (Győr-Moson-Sopron megye) 345 helyrajzi számú ingatlan (népi lakóház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

63. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 7255/1979. számú határozatával védetté nyilvánított, Tunyogmatolcs (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1002 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

64. § (1) Az Országos Műemléki Felügyelőség 5138/12/1984. számú határozatával védetté nyilvánított, Varászló (Somogy megye) 50 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (vízimalom) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Varászló 50 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom, a földrészleten megtalálható molnárlakás fennállására tekintettel.

65. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 5166/1980. számú határozatával védetté nyilvánított, Vászoly (Veszprém megye) 1021 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház-pince) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

66. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 776/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Velem (Vas megye), a telekalakítást követően a 1107/1 és a 1107/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (présház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

67. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 623/1975. számú határozatával védetté nyilvánított Velem (Vas megye) 835 helyrajzi számon nyilvántartott Pieta-szobor műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

68. § (1) A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye) 580 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Veszprém 580 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet és műemléki jelentőségű terület védettsége továbbra is fennáll.

69. § (1) A 1620-111/1951. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást követően 9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (egyemeletes lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) A Veszprém 9 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki környezet védettsége továbbra is fennáll.

70. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást követően az 1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

71. § A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Veszprém (Veszprém megye), a telekalakítást követően a 2544 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

72. § A Veszprém (Veszprém megye) 2800/1 helyrajzi számú ingatlan (lakóház) műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

73. § (1) A 22509/1958. ÉM - 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Vonyarcvashegy (Zala megye), a telekalakítást követően, az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R5.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott 391/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

(2) Az R5. 31. § (3) bekezdésében meghatározott Vonyarcvashegy 391/1 és 391/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok műemléki környezet védettségét megszüntetem.

74. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 2948/1987. számú határozatával védetté nyilvánított, Zádorfalva (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 162 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - a műemléki érték (népi lakóház) megsemmisülésére tekintettel - megszüntetem.

75. § (1) Országos Műemléki Felügyelőség 2362/1987. számú határozatával védetté nyilvánított Zalalövő (Zala megye), a telekalakítást követően a 1307/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a védelem alapját képező értékeit (népi lakóház) helyreállíthatatlanul elvesztette - megszüntetem.

(2) A Zalalövő 1307/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki védettségét fenntartom a földrészleten megtalálható Nepomuki Szent János szobor fennállására tekintettel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott műemlék műemléki környezeteként a Zalalövő 1277, 1278 és a 1307/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, valamint a 1296, a 1276/29 és a 1279/1 helyrajzi számú közterületek ezen ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.

76. § (1) A 863-0246/1952. KM számú miniszteri döntéssel védetté nyilvánított, Zirc (Veszprém megye) 216 helyrajzi számú földrészleten álló Nepomuki Szent János szobor műemléki védettségét - tekintettel arra, hogy a műemlék szakmai ismérveinek nem felel meg - megszüntetem.

(2) A Zirc 216 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan műemléki és műemléki környezet védettségét fenntartom, tekintettel a földrészleteken álló volt ciszterci apátsági épületek (magtár épület és virágház) műemléki értékeire.

Záró rendelkezések

77. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

78-79. § * 


  Vissza az oldal tetejére