A jogszabály mai napon ( 2019.10.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatok

1. § (1) A könyvviteli számlák 2016. évi nyitása során a 2015. december 31-én

a) 367111. Túlfizetés a jövedelemadókban, 367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban és 367113. Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések könyvviteli számlák záró egyenlegét a 36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések könyvviteli számlán,

b) a 3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása könyvviteli számla záró egyenlegét a 36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása könyvviteli számlán,

c) a 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számla záró egyenlegét a 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számlán

kell megnyitni.

(2) A könyvviteli számlák 2016. évi nyitása során az (1) bekezdésben nem nevesített megváltozó elnevezésű könyvviteli számlákat a 2015. december 31-én azonos számmal lezárt könyvviteli számlákon kell megnyitni.

(3) A nyilvántartási számlák 2016. évi nyitása során a 2015. december 31-én

a) a 094082. Követelés kamatbevételekre nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre és a 0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre nyilvántartási számlán,

b) a 094092. Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire és a 0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire nyilvántartási számlán

kell megnyitni.

2. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3-5. § * 

1. melléklet a 34/2015. (XII. 16.) NGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére