A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2015. (X. 13.) MNB rendelet

a „Róth Miksa” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Magyar Nemzeti Bank épülete átadásának 110. évfordulója és Róth Miksa születésének 150. évfordulója alkalmából - „Róth Miksa” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 15.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, jobb oldalon a Magyar Nemzeti Bank épületrészletének egy különleges perspektívájú ábrázolása látható. Az épületrészlet ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban, középen a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Róth Miksa portréjának ábrázolása látható, háttérben egy általa készített, a Magyar Nemzeti Bank épületében található üvegablakkal. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban a „RÓTH MIKSA” és az „1865-1944” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2015. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 42/2015. (X. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 42/2015. (X. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére