A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2015. (V. 27.) Korm. rendelet

a Néprajzi Múzeumról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Néprajzi Múzeum jogállása

1. § A Néprajzi Múzeum a kultúráért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § A Néprajzi Múzeumot főigazgató vezeti.

3. § A Néprajzi Múzeum gazdasági szervezettel rendelkezik.

2. A Néprajzi Múzeum feladatai

4. § A Néprajzi Múzeum a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben rögzített muzeális intézményi feladatokat látja el.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A Néprajzi Múzeum alapító okiratának e rendelet alapján szükséges módosítása 2015. április 1-jétől alkalmazandó.

7. § A Néprajzi Múzeum gazdasági szervezete által, 2015. április 1-je és e rendelet hatálybalépése között ellátott feladatok tekintetében a Néprajzi Múzeum gazdasági szervezetét 2015. április 1-jén kormányrendelet alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági szervezetének kell tekinteni.


  Vissza az oldal tetejére