A jogszabály mai napon ( 2019.11.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. * 

1-17. § * 

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) A pénztáraknak az e rendelet 2. §-ának előírásaiból következő alapszabály módosítási kötelezettségnek 2016. május 31-ig kell megfelelniük azzal, hogy az önkéntes pénztár befektetési politikáját a saját honlapon a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a pénztári tagság számára elérhetővé kell tenni.

(3) A pénztáraknak az e rendelet 4. § és 9. §-aiban meghatározott előírásoknak a pénztáraknak a rendelet hatálybalépéstől számított 30 napon belül kell eleget tenniük.

1-3. melléklet a 470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére