A jogszabály mai napon ( 2019.04.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

136/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján - a miniszterelnök előterjesztésére -

az új teológus- és lelkésznemzedék képzését szolgáló, kimagasló oktatói-nevelői tevékenysége, valamint az intertestamentális kor XXI. századi értelmezése területén végzett kutatói munkája elismeréseként

dr. Adorjáni Zoltán, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánja, egyetemi docens, református lelkipásztor részére,

a magyar társadalom demokratikus újjászervezése idején általa alapított, és azóta is számtalan rászorulónak segítséget nyújtó szervezet élén végzett sokrétű szociális és karitatív tevékenysége elismeréseként

Christa Gebel, a Haar-i Magánkezdeményezés Magyarország Megsegítésére szervezet elnöke részére,

a magyar nyelv és kultúra fenntartása és tanítása érdekében végzett több évtizedes önzetlen tevékenysége, valamint kiemelkedő tudományos pályája elismeréseként

dr. Diósady Levente László, a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány alapítója és alelnöke, a Torontói Egyetem Vegyészmérnöki és Alkalmazott Kémia Kara Élemiszeripari Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

az egyetemes magyar irodalmat gazdagító, jelentős prózaírói életműve elismeréseként

Duba Gyula József Attila-díjas író, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

a magyar-ecuadori kapcsolatok ápolása, valamint az Ecuadorban bajba jutott magyar állampolgárok konzuli védelme érdekében két évtizede végzett áldozatos munkája elismeréseként

Francisco Salvador Moral, Magyarország quitói tiszteletbeli főkonzulja részére,

a magyar-amerikai politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepe, valamint egy pozitív Magyarország-kép kialakítása és fenntartása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként

Gaál-Schott Anikó, az A. Gaal&Associates elnöke részére,

jelentős tudományos életműve, valamint kiemelkedő egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként

dr. Gyéresi Árpád, a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi professzora, tanszékvezetője részére,

a nagyenergiás magfizikai kutatásokban elért világhírű eredményei, illetve a magyar-amerikai magfizikai együttműködés megerősítése, valamint a magyar kutatók nemzetközi elismerésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Gyulassy Miklós fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora részére,

a dániai magyar közösség, a magyar-dán gazdasági és kulturális együttműködés érdekében végzett munkája, valamint a regionális és testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként

Heine Sveistrup Jensen, Magyarország aarhusi tiszteletbeli főkonzulja, az ENQUA Kft. igazgatója részére,

a magyar-tunéziai gazdasági és civil szférára kiterjedő együttműködés fejlesztése érdekében több évtizede végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként

Khaled Ben Jemaa, Magyarország tunéziai tiszteletbeli konzulja, a Tunéziai-Magyar Üzleti Tanács alapítója és alelnöke, a SAM Cégcsoport elnök-vezérigazgatója részére,

a Magyarország és Málta közötti politikai, gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítése, valamint a magyar állampolgárok példaértékű érdekképviselete terén elért eredményei elismeréseként

Michael George Soler, Magyarország máltai tiszteletbeli főkonzulja, a Daystar Cégcsoport elnök-vezérigazgatója részére,

a magyar-izraeli kulturális kapcsolatok elmélyítése, valamint az izraeli magyarok és Magyarország közötti kapcsolatok megerősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Miron Eszter nyugalmazott levéltáros, a Történelmi Magyarországról Bevándoroltak Szövetségének elnöke részére,

a Magyarország és Szicília közötti sokoldalú kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája, valamint a magyar kultúra értékeinek magas szintű bemutatását és az Olaszországban élő magyarok közösségének építését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Santamarináné Sótyi Adelaide, Magyarország palermói tiszteletbeli konzulja részére,

a bácsfalusi evangélikus gyülekezet és a barcasági csángók magyarságtudatának erősítését szolgáló tevékenysége, valamint kiemelkedő iskola- és közösségszervező munkája elismeréseként

Simon András nyugalmazott tanár, a Barcasági Csángó Alapítvány alapítója és első elnöke részére,

az erdélyi magyar közösség kiemelkedő személyiségeként az erdélyi levéltárak szakszerű megőrzéséhez való hozzájárulása, valamint az erdélyi magyar könyvtáros-levéltáros utánpótlás képzésében végzett meghatározó munkája elismeréseként

dr. Sipos Gábor, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának egyetemi docense, az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárának levéltárosa, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

polgári tagozata;

a magyar-kaliforniai politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése, valamint a sacramentói magyarság érdekében végzett önzetlen és kitartó munkája elismeréseként

Bartsch Miklós, Magyarország sacramentói tiszteletbeli konzulja, a Bartsch & Associates tulajdonosa és ügyvezetője részére,

a magyar-francia kapcsolatok történelmi dimenzión alapuló ápolása, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharcról való franciaországi megemlékezések hagyományainak fenntartása érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként

Gérard Martin-Chaussade, a Confédération International Charles de Gaulle elnöke részére,

a szlovákiai magyarság megmaradását és összetartozását elősegítő, önzetlen közösségi munkája elismeréseként

Görföl Jenő, a Szlovákiai Magyar Közművelődési Szövetség (CSEMADOK) országos titkára részére,

a muravidéki irodalmi és vallási hagyományok feltárása, valamint a magyar irodalom szlovéniai népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként

dr. Jožef Smej nyugalmazott maribori katolikus püspök részére,

Tőkés László 1989-es temesvári pere kapcsán az erdélyi magyar kisebbségi jogok védelme érdekében végzett ügyvédi munkája elismeréseként

dr. Kincses Előd jogász, jogi szakíró, közíró részére,

a Magyarország és Németország közötti megértés és összetartozás erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Kurt König, Altshausen város volt polgármestere részére,

a felvidéki magyar színjátszásban betöltött meghatározó szerepe, kiemelkedő színészi alakításai elismeréseként

Mokos Attila színművész részére,

az erdélyi, azon belül a kolozsvári magyarság körében végzett közösségépítő munkája, valamint az erdélyi magyar képzőművészet kitartó kutatását és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Németh Júlia újságíró, néprajzkutató, műkritikus, a Barabás Miklós Céh alelnöke részére,

a hit és a magyarságtudat elmélyítése, a magyar római katolikus egyházközségek erősítése, valamint a gyulafehérvári főegyházmegye szervezése érdekében végzett felelősségteljes szolgálata elismeréseként

Potyó Ferenc érseki általános helynök, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Hivatal igazgatója részére,

a kolozsvári iskolákban tanuló beszéd- és tanulászavaros gyermekek integrációját szolgáló, valamint az erdélyi magyar tanintézetekben dolgozó szakemberek munkáját segítő tevékenysége elismeréseként

dr. Ráduly-Zörgő Éva Ilona logopédus, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának megbízott adjunktusa részére,

a fehéregyházi Petőfi-emlékhely ápolását és a szórványmagyarság kultúrájának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként

Szabó József, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, a Petőfi Múzeum gondnoka részére,

a lengyel-magyar orvostudományi és felsőoktatási kapcsolatok kiépítése és fenntartása, valamint a magyar szakorvosjelöltek külföldi továbbképzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

dr. Tomasz Gedrange orvosprofesszor részére,

jelentős irodalmi pályája, valamint a magyar kultúra szlovéniai népszerűsítése és az ott élő magyarok identitásának megőrzése érdekében végzett pedagógiai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Varga József nyelvész, író, költő, a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője, a Magyar Kultúra Lovagja részére,

jelentős művelődés- és helytörténeti munkái, valamint kimagasló oktatói-nevelői és tudományos kutatói tevékenysége elismeréseként

id. dr. Virágh Gábor művelődés- és helytörténész, nyugalmazott egyetemi tanár részére,

kimagasló színvonalú, az operáktól az operetteken át a magyar nótákig terjedő sokoldalú művészi pályafutása, valamint jelentős zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként

Vitkayné Kovács Vera, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház magánénekese, az Újvidéki Művészeti Egyetem rendes tanára részére,

a felvidéki magyar közösség jog- és érdekérvényesítését célzó több évtizedes, odaadó településvezetői munkája elismeréseként

Zachariás István, a Kassai Megyei Önkormányzat alelnöke, Szepsi volt polgármestere részére,

a magyar-tunéziai gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Zoubeir Chaieb, az AE Technologies elnök-vezérigazgatója, a Tunéziai-Magyar Üzleti Tanács alapítója és elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

KEH ügyszám: VIII-1/01378-2/2015.


  Vissza az oldal tetejére