A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.

 

2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

Makovecz Imre életművének gondozásáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Makovecz Imre életműve olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, amelynek megóvása, gondozása kiemelten fontos, ennek érdekében Makovecz Imre születésének 80. évfordulójára (2015. november 20.) tekintettel kiemelt feladatként kezeli a Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodást, életművének a jövő nemzedékkel való megismertetését;

2. egyetért a 1125 Budapest, Városkúti út 2. szám alatti műteremház Makovecz Imre Emlékközponttá alakításával, és ezzel összefüggésben felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) a nemzeti fejlesztési miniszter és a Magyar Művészeti Akadémia elnökének bevonásával vizsgálja meg az épület tulajdonjoga megszerzésének feltételeit, valamint

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával tekintse át a Makovecz Imre Alapítvány működésében való állami szerepvállalás lehetőségét;

Felelős: az a) pont tekintetében:

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

a b) pont tekintetében:

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

3. *  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy támogassa a Makovecz Imre alkotásairól korábban megrendezett kiállítások egységes katalógus kiadványban történő összefoglalását, valamint a Makovecz Imre munkásságát, teljes életművét bemutató reprezentatív kiállítás létrehozását;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a kiállítás támogatására: 2022. december 31.

a kiadvány megjelentetésére: 2022. december 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Makovecz-életmű a Magyar Értéktárba felvételre kerüljön;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. március 31.

5. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve dolgozza át a Makovecz Imre munkásságának megörökítésére összeállított ötéves feladattervet és tegye meg az annak végrehajtásához szükséges intézkedéseket;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatosan

6. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket Makovecz Imre egyes alkotásainak műemlékké nyilvánítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. március 31.

7. *  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Makovecz Imre településfejlesztési-épülettervezési modelljének minél szélesebb körű alkalmazása érdekében támogassa a közművelődési szakember képzés keretében alkalmazható oktatási segédanyag elkészítését, továbbá az abban foglaltak gyakorlati elsajátítását biztosító szakmai gyakorlat rendszerének működtetését;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az oktatási segédanyag elkészítése: 2018. június 30.

a szakmai gyakorlat rendszerének működtetése: folyamatos

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködve a Makovecz Imre életművét képező egyes ingatlanokkal kapcsolatban az épületek funkcionális felhasználásának felmérése érdekében gondoskodjon megelőző vizsgálat elvégzéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel közösen

Határidő: 2016. május 31.

9. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 8. pontban foglaltak teljesítését követően dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az épületek felújításával, megvalósításával kapcsolatos intézkedések ütemtervét, továbbá tegyen javaslatot a nem vagy funkcionálisan nem megvalósítható művek 3D-ben való fotorealisztikus digitális feldolgozására, terjesztésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel közösen

Határidő: 2016. november 30.

10. *  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel közös munkacsoportot alakítson a Makovecz Imre Alap elindítása érdekében annak vizsgálatára, hogy melyek azok a Makovecz Imre életművébe tartozó projektek, amelyek megvalósítása a hazai költségvetés, illetve európai uniós forrás terhére megvalósuló programok keretében lehetséges, valamint dolgozza ki ezen források bevonásának egyes lépéseit;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a munkacsoport megalakítására: 2016. január 31.

a Makovecz Imre Alap elindítására: 2016. november 30.

11. felkéri a Makovecz-életmű méltó megőrzésében kiemelkedő szerepet betöltő alábbi szervezeteket, hogy a feladatok végrehajtása érdekében működjenek együtt a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével:

a) a 2., 3., 9. és 10. pontokban meghatározott feladatok kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát és a Makovecz Imre Alapítványt,

b) *  a 7. pontban meghatározott feladat kapcsán az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Kós Károly Egyesülést, az Ars Topia Alapítványt, a Közösségfejlesztők Egyesületét, a Falufejlesztési Társaságot, a Magyar Tájépítészek Szövetségét, a Makovecz Imre Alapítványt és a Magyar Természetjáró Szövetséget,

c) *  a 8. pontban meghatározott feladat kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát, a Makovecz Imre Alapítványt, a Kós Károly Egyesülést, a Magyar Természetjáró Szövetséget, a Magyar Urbanisztikai Társaságot, a Falufejlesztési Társaságot, a Magyar Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, a Hetednapi Adventista Egyházat, a Magyarországi Unitárius Egyházat, a Gyulafehérvári Érsekséget, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, az Erdélyi Református Egyházkerületet, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsát, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét, a Megyei Jogú Városok Szövetségét, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét, a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségét, a Magyar Faluszövetséget, a Magyar Tájépítészek Szövetségét és a Magyar Építőművészek Szövetségét;

12. *  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, bevonásával

a) a 3. pontban rögzített feladat előkészítésére a 2018. évben legfeljebb 15,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb 25,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 40,0 millió forint,

b) az 5. pontban rögzített ötéves feladatterv végrehajtásához a 2016. évben legfeljebb 42,0 millió forint, a 2017. évben legfeljebb 82,0 millió forint, 2018. évben legfeljebb 63,0 millió forint, a 2019. évben legfeljebb 95,0 millió forint, a 2020. évben legfeljebb 109,0 millió forint,

c) a 2017. évben a 7. pontban rögzített oktatási segédanyag elkészítésére legfeljebb 10,0 millió forint, a 2018-2020. évek között a 7. pontban rögzített gyakorlati rendszer kialakítására, működtetésének megalapozására évente legfeljebb 30,0 millió forint összegben biztosítson forrást a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára,

d) a 10. pontban rögzített, az egyes projektek lehetséges forrásainak meghatározását követően, a fejlesztések támogatása érdekében gondoskodjon a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímen belül a 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport megnyitásáról, továbbá annak javára a 2016. évben 7000,0 millió forint, a 2017-2020. évek között évente legfeljebb 1400,0 millió forint összegben biztosítson forrást a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, valamint,

e) az 5. pontban rögzített ötéves feladatterv szerint Makovecz Imre Emlékközpont kialakítására, működtetésére a 2017. évben legfeljebb 141,0 millió forint, valamint a 2018. évtől kezdődően tartós jelleggel legfeljebb 106,0 millió forint összegben biztosítson forrást a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Magyar Művészeti Akadémia elnökének felkérésével

Határidő: a felmerülés ütemében

13. visszavonja a Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1724/2013. (X. 11.) Korm. határozatot.


  Vissza az oldal tetejére