A jogszabály mai napon ( 2022.06.30. ) hatályos állapota.

 

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről * 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 12. pontja nevesíti a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet fogalmát. Ebbe a körbe tartoznak azok a szervezetek, amelyek az Áht. alapján nem részei az államháztartásnak, azonban az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint a kormányzati szektorba tartoznak. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetet több kötelezettség terheli, mivel

a) a központi költségvetésről szóló törvény elkészítéséhez köteles adatszolgáltatást teljesíteni az államháztartásért felelős miniszternek [Áht. 13. § (3) bekezdése],

b) a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kötelezően bemutatandó összeállítások elkészítéséhez adatszolgáltatást kell teljesíteni [Áht. 90. § (3) bekezdése],

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott rendszeres adatszolgáltatásokra köteles [Áht. 107. § (1) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, Ávr. 5. melléklete], és

d) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletet csak az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével köthet érvényesen az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A fentiekre tekintettel, az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megnevezését az alábbiak szerint közzéteszem.

A közlemény I. Részében a közlemény kiadásakor működő, így a fenti előírásokat törvény alapján teljes körűen érvényesíteni köteles kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek találhatók. A közlemény II. Része a 2015-ben megszűnt, illetve kisorolt azon kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket tartalmazza, amelyek tekintetében azok jogutódját, ennek hiányában a számviteli szabályok szerinti beszámolójának elkészítésére kötelezettet a 2015. évi adatokra nézve még utólagos adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet a kormányzati szektort alszektorokra osztja. A közlemény I., II. és III. Része ezért feltünteti, hogy az adott szervezet a kormányzati szektor központi vagy önkormányzati alszektorába tartozik-e.

I. Rész

A) Központi kormányzat alszektorba besorolt szervezetek

1. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. ÁVNY - Állami Vagyonnyilvántartási Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8. Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9. KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság

10. Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

11. MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13. Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság

14. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

15. Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

16. MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

17. ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytárság

18. Nemzeti Eszközgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

19. Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20. Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

21. NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

22. Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

23. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság

24. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

25. Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

26. Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

27. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete

28. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

29. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

30. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

31. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

32. Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány

33. Demokrácia Központ Közalapítvány

34. Hadigondozottak Közalapítványa

35. Hajléktalanokért Közalapítvány

36. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

37. HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

38. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont

39. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

40. Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány

41. Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

42. Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

43. Közszolgálati Közalapítvány

44. Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány

45. Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

46. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

47. Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány

48. Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány

49. Szabadságharcosokért Közalapítvány

50. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány

51. Tempus Közalapítvány

52. Ajkai Szent Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapítvány

53. Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány

54. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

55. Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Alapítvány

56. Neumann Iskola Alapítvány

57. Platán Szociális Alapítvány

58. Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány

59. Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic Development)

60. Alternatív Közgazdasági Gimnázium Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

61. Apertus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

62. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

63. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

64. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

65. Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

66. BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

67. CAT-OTTHON Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

68. Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

69. DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

70. DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

71. DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

72. Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

73. Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

74. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

75. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

76. Egészségügyi Ellátást Szervező és Működtető Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

77. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

78. ERFARET Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

79. ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

80. Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

81. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

82. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

83. Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

84. Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

85. Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

86. Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

87. Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

88. HBMFÜ Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

89. Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

90. HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

91. HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

92. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

93. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

94. Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

95. HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

96. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

97. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

98. Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

99. KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

100. KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

101. Közszolgálati Kulturális Előadó-művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

102. Kreatív Európa Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

103. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

104. Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

105. Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

106. Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

107. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

108. Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

109. Magyar Tranzitgazdasági Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

110. Médiapozitív Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

111. Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

112. Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

113. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

114. „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

115. Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

116. Nemzedékek Tudása Akadémia Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

117. Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

118. Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

119. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

120. Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

121. Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

122. Neumann János Médiaértés Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

123. NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

124. NKE Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

125. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

126. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

127. NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

128. NTTK Neumann Tudásintenzív Technológia Központ Közhasznú Társaság

129. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

130. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

131. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

132. Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

133. Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

134. PRO REGIO Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

135. PRO REKREATIONE Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

136. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

137. RFH Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

138. Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

139. SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

140. Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

141. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

142. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

143. Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

144. Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

B) Helyi önkormányzatok alszektorba tartozó szervezetek

1. „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. „BUDAPEST ESÉLY” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4. „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5. „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6. Cívis Ház Zárkörűen Működő Részvénytársaság

7. „Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8. „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

9. „Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

10. Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

11. Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

12. ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

13. Aranytíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

14. Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

15. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

16. Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

17. Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítvány

18. BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

19. Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

20. Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

21. Bátonyterenyei Tanuszoda Létesítményüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

22. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

23. Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

24. Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

25. Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

26. Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

27. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

28. BŐ-VÍZ Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

29. Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

30. Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

31. Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

32. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

33. Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

34. CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

35. Csepeli Városkép Korlátolt Felelősségű Társaság

36. Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

37. Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

38. Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

39. DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

40. DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

41. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

42. EH Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

43. Ercsi Járóbeteg-Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

44. Erzsébetvárosi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

45. Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

46. Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

47. Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

48. EURÓPA EGÉSZSÉGHÁZ - BAKTALÓRÁNTHÁZA Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

49. FALCO KC Szombathely Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

50. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

51. FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

52. Flesch Károly Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

53. FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

54. Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

55. Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság

56. Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

57. Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”

58. GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

59. Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

60. Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

61. Gyulai Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

62. Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

63. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

64. Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

65. Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

66. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

67. II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

68. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

69. JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

70. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

71. József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

72. Kaposvári Nagypiac Korlátolt Felelősségű Társaság

73. Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

74. Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

75. Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

76. Kecskeméti Televízió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

77. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

78. Kispest Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

79. Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

80. KISVÁROS Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

81. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

82. Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

83. Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

84. Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

85. Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

86. KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

87. Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.

88. KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

89. LÉT.A.MED Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

90. LŐRINC-MED Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

91. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

92. Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

93. Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

94. Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

95. MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

96. Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

97. Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

98. Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

99. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

100. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

101. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

102. MISKOLCI VÁROSGAZDA Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

103. MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

104. MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

105. MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

106. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

107. MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

108. MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit, Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

109. Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

110. Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

111. Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

112. Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

113. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

114. NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

115. Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat

116. NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

117. NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

118. Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

119. Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

120. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

121. Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

122. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

123. Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

124. Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

125. Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

126. Pannon Filharmonikusok-Pécs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

127. Pannon TISZK Veszprém Szakképzés- Szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

128. Pesti Vigadó Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

129. Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

130. Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

131. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

132. Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

133. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

134. PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

135. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

136. POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

137. PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

138. Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

139. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

140. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

141. RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

142. Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

143. Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

144. Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

145. Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

146. Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

147. SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

148. SAVARIA Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

149. Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

150. Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

151. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

152. SZÉCSÉNY és TÉRSÉGE Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

153. Szeged és Térsége Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány

154. Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

155. SZEGEDI KISTÉRSÉG- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

156. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

157. Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság

158. Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

159. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

160. Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

161. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

162. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

163. Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

164. Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság

165. Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

166. Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

167. Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

168. Tarpai Talpasok Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

169. Tatabányai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”

170. Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

171. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

172. Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

173. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

174. Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

175. THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

176. Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

177. Tiszalúci Községüzemelési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

178. TISZA-TÓ 2005 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

179. Tiszaújvárosi Városgazda Közhasznú Foglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

180. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

181. TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

182. Új Színház Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság

183. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

184. Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

185. Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

186. Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

187. Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

188. Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

189. VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

190. Weöres Sándor Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

191. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

192. Zalaegerszegi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság

193. ZTE Kosárlabda Klub Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

194. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

195. Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

196. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

197. Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

198. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

II. Rész

A) Központi kormányzat alszektorba besorolt szervezetek

1. Nyugdíjreform és Adósságcsökkentési Alap

2. Összefogás az Államadósság Ellen Alap

3. MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

4. Magyar Televízió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5. Magyar Rádió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6. Duna Televízió Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7. MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8. „Croatica” Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány

B) Helyi önkormányzatok alszektorba tartozó szervezetek

1. Észak-Zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


  Vissza az oldal tetejére