A jogszabály mai napon ( 2019.11.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XI.15. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2016. (II. 10.) BM rendelet

a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadására irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díj) ötezer forint.

(2) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú célelszámolási számlára kell megfizetni.

(3) *  Az igazgatási szolgáltatási díj a Belügyminisztérium működési bevétele.

(4) * 

2. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettséget POS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetés vagy postai készpénz-átutalási megbízás igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzfizetés útján kell teljesíteni.

3. § *  Az 1. § (1) bekezdése szerinti pénzösszegek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § Az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdésében,

b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 28. § (3) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint

d) *  a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és j) pontjában

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon az igazgatási szolgáltatási díjat, ahol az Itv. állami adóhatóságot említ, azon a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére