A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2016 (III. 1.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése a következő e) alponttal kiegészülve lép hatályba:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

e) a három milliárd forintnál alacsonyabb 1 éven túli hátralévő lejáratú nettó lakossági jelzáloghitel-állománnyal rendelkező hitelintézetre.”

2. § (1) A Rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

(2) A Rendelet 4. §-a nem lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére