A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2016. (IV. 19.) NFM rendelet

az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MFB Zrt.)

a) a Svájci-Magyar Együttműködési Program 5. prioritási területének, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Pénzügyi eszközök prioritásának és a Közép-magyarországi Operatív Program Pénzügyi eszközök 1.3 intézkedésének keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, továbbá

b) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Pénzügyi eszközök prioritásának keretében finanszírozott Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok

megvalósítása során, 2010-2016. évek között keletkező és az állam tulajdonába kerülő befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására az a) és b) pont szerinti programok keretében létrehozott kockázati tőkealapok fennállásáig kijelölöm.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter az MFB Zrt. adatszolgáltatása alapján köteles minden tárgyévet követő év március 31-ig összefoglaló jelentést küldeni az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter részére az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlás megvalósulásáról és előrehaladásáról.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére