A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), c), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4-7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Nemzeti Örökség Intézeténél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

[A Kjt. 20/A. §-ához]

2. § Az 1. mellékletben meghatározott munkakörök esetében a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelező.

[A Kjt. 22. §-ához]

3. § A gyakornoki idő számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott I. munkaköri csoport szerinti munkakör.

[A Kjt. 23. §-ához]

4. § (1) Magasabb vezetői beosztásnak minősül

a) a főigazgató,

b) a főigazgató-helyettes, és

c) a gazdasági igazgató.

(2) Vezetői beosztásnak minősül

a) az igazgató,

b) az igazgatóhelyettes,

c) az osztályvezető,

d) a titkárságvezető, és

e) a részlegvezető.

5. § A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a magasabb vezető legalább hároméves szakmai és vezetői tapasztalattal, valamint

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezzen.

6. § A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy legalább középiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezzen.

7. § (1) A magasabb vezetői, valamint a vezetői feladat ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően újabb sikeres pályázat esetén a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

[A Kjt. 61. §-ához]

8. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

(2) Ha az 1. melléklet valamely munkakörnél több fizetési osztályt jelöl meg, akkor a besorolást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 63. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell meghatározni.

9. § A Kjt. 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben főkönyvelői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt vagy oklevelet.

[A Kjt. 70. §-ához]

10. § A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői pótlék illeti meg.

[A Kjt. 75. §-ához]

11. § A munkaköre alapján érték- vagy pénzkezelést végző közalkalmazottat, valamint a pénztárost értékkezelési pótlék illeti meg, amelynek mértéke a Kjt. 69. §-ában foglalt pótlékalap 100%-a.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

A B
1. Munkakörök Fizetési osztályok
2. A B C D E F G H I J
3. I. Munkaköri csoport
4. múzeumvezető * * * * *
5. referens (szakterülettel) * * * * *
6. rendezvényszervező * * * *
7. szakértő (szakterülettel) * * * *
8. szakreferens (szakterülettel) * * * * *
9. szaktanácsadó (szakterülettel) * * * *
10. tanácsadó * * * *
11. tartalomelőállító (látogatóközpont) * * * * *
12. II. Munkaköri csoport
13. adminisztrátor * * *
14. asszisztens (szakterülettel) * * * *
15. belső ellenőr * * * *
16. biztonságvédelmi munkatárs * * * * *
17. főkönyvelő * * * *
18. gépjárművezető * * *
19. honlapszerkesztő * * * * *
20. humánpolitikai munkatárs * * * * *
21. idegenvezető * * * * *
22. illetményszámfejtő * * *
23. informatikai rendszereket kezelő munkatárs * * * * *
24. jogász * * *
25. kerttervező * * * *
26. könyvelő * * * *
27. leltáros * * * *
28. múzeumi munkatárs * * * * *
29. pénztáros * * * *
30. pénzügyi munkatárs * * * *
31. rendszerszervező * * * *
32. számviteli munkatárs * * * *
33. telefonos ügyfélszolgálati munkatárs * * * *
34. titkársági munkatárs * * * *
35. tudományos munkatárs * * * * *
36. tűzvédelmi és munkavédelmi felelős * * * *
37. ügyvitelszervező * * *
38. III. Munkaköri csoport
39. adatrögzítő * * *
40. asztalos * * *
41. betanított segédmunkás * *
42. festő * * *
43. helyszíni egyeztető * * *
44. hivatalsegéd * *
45. irattáros segéd * * * *
46. kézbesítő * *
47. lakatos * * *
48. parkgondozó * * * *
49. takarító * *
50. ügyviteli alkalmazott * * *
51. villanyszerelő * * *
52. víz-, gáz-, fűtésszerelő * * *

2. melléklet a 15/2016. (VI. 6.) MvM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

A B C

1.

Beosztás megnevezése
Vezetői pótlék mértéke a pótlékalap
%-ában
2. I. Magasabb vezetői megbízás
3. 1. főigazgató 400%
4. 2. főigazgató-helyettes 300%
5. 3. gazdasági igazgató 300%
6.
7. II. Vezetői megbízás
8. 1. igazgató 250%
9. 2. igazgatóhelyettes 200%
10. 3. osztályvezető 175%
11. 4. titkárságvezető 125%
12. 5. részlegvezető 125%

  Vissza az oldal tetejére