A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjába foglalt táblázat 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) foglalkoztatott kormánytisztviselő és pénzügyőr az 1-3. mellékletben meghatározott munkakörökben és az ott meghatározott mértékben jogosult közszolgálati pótlékra.

2. § E rendelet alkalmazásában alapfeladat ellátására létrehozott munkakör a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a (2) bekezdés f) és j) pontjában, valamint a (4)-(9) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása céljából létrehozott munkakörök.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a NAV tv. 99/A. § (3) bekezdése szerinti besorolás hatályának napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez * 

A NAV Központi Irányítása

A B C
1. munkakör közszolgálati pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. főigazgató 100
4. szakfőigazgató 100 100
5. főigazgató-helyettes 100 100
6. főosztályvezető 100 100
7. főosztályvezető-helyettes 100 100
8. osztályvezető 100 100
9. ellenőrzési szakreferens 75
10. ellenőrzési kiemelt szakreferens 75
11. ellenőrzési szakértő referens 75
12. adóügyi szakreferens 75
13. adóügyi kiemelt szakreferens 75
14. adóügyi szakértő referens 75
15. tájékoztatási szakreferens 75
16. tájékoztatási kiemelt szakreferens 75
17. tájékoztatási szakértő referens 75
*150
18. tájékoztatási referens 150
19. tájékoztatási kiemelt referens 150
20. tájékoztatási főreferens 150
21. tájékoztatási kiemelt főreferens 150
22. tájékoztatási ügyintéző 150
23. tájékoztatási előadó 150
24. bűnügyi szakreferens 75
25. bűnügyi kiemelt szakreferens 75
26. bűnügyi szakértő referens 75
27. adóellenőrzési kiemelt főelőadó 75
28. jogi szakreferens 75
**150
75
**150
29. jogi kiemelt szakreferens 75
**150
75
**150
30. jogi szakértő referens 75
**150
75
**150
31. hatósági szakreferens 75
**150
32. hatósági kiemelt szakreferens 75
**150
33. hatósági szakértő referens 75
**150
34. vám- és pénzügyőri szakreferens 75
35. vám- és pénzügyőri kiemelt szakreferens 75
36. vám- és pénzügyőri szakértő referens 75
37. vám- és pénzügyőri kiemelt főelőadó 75
38. rendészeti szakreferens 75
***150
39. rendészeti kiemelt szakreferens 75
***150
40. rendészeti szakértő referens 75
***150
41. végrehajtási szakreferens 75
42. végrehajtási kiemelt szakreferens 75
43. végrehajtási szakértő referens 75
44. információtechnológiai szakreferens 75
**200
45. információtechnológiai kiemelt szakreferens 75
**200
46. információtechnológiai szakértő referens 75
**200
47. információtechnológiai kiemelt főelőadó 75
**200
48. pénzügyi információs szakreferens 75
**200
49. pénzügyi információs kiemelt szakreferens 75
**200
50. pénzügyi információs szakértő referens 75
**200
51. pénzügyi információs kiemelt főelőadó 75
**200
52. kockázatkezelési referens 150
53. kockázatkezelési szakreferens 150
54. kockázatkezelési kiemelt szakreferens 150
55. kockázatkezelési szakértő referens 150
56. kockázatkezelési kiemelt főelőadó 150
57. kiemelt szakadóellenőr 200
58. vizsgálatvezető adóellenőr 200
59. igazgatási ügyintéző 50
60. igazgatási kiemelt előadó 50
61. igazgatási kiemelt főelőadó 50
62. igazgatási szakreferens 50
63. igazgatási kiemelt szakreferens 50
64. igazgatási szakértő referens 50
65. elemzési és stratégiai szakreferens 50
66. elemzési és stratégiai kiemelt szakreferens 50
67. elemzési és stratégiai szakértő 50
68. ellátási és üzemeltetési referens 50
69. ellátási és üzemeltetési kiemelt referens 50
70. ellátási és üzemeltetési főreferens 50
71. ellátási és üzemeltetési kiemelt főreferens 50
72. ellátási és üzemeltetési szakügyintéző 50
73. ellátási és üzemeltetési előadó 50
74. vagyongazdálkodási referens 50
75. vagyongazdálkodási szakreferens 50
76. vagyongazdálkodási szakértő referens 50
77. vagyongazdálkodási ügyintéző 50
78. vagyongazdálkodási kiemelt előadó 50
79. közbeszerzési referens 50
80. közbeszerzési szakreferens 50
81. közbeszerzési szakértő referens 50
82. biztonsági szakreferens 50
83. biztonsági szakértő referens 50
84. biztonsági ügyintéző 50
85. biztonsági referens 50
86. biztonsági kiemelt előadó 50
87. munka- és tűzvédelmi szakreferens 50
88. munka- és tűzvédelmi kiemelt szakreferens 50
89. biztonsági vezető 50
90. munka- és tűzvédelmi kiemelt előadó 50
91. humánigazgatási szakreferens 50
92. humánigazgatási kiemelt szakreferens 50
93. humánigazgatási szakértő referens 50
94. humánigazgatási kiemelt főelőadó 50
95. pénzügyi és számviteli szakreferens 50
96. pénzügyi és számviteli kiemelt szakreferens 50
97. pénzügyi és számviteli szakértő referens 50
98. pénzügyi és számviteli kiemelt főelőadó 50
99. pénzügyi és számviteli referens 50
100. pénzügyi és számviteli kiemelt referens 50
101. pénzügyi és számviteli főreferens 50
102. pénzügyi és számviteli kiemelt főreferens 50
103. kommunikációs szakreferens 50
104. kommunikációs kiemelt szakreferens 50
105. szóvivő 50
106. nemzetközi referens 50
107. nemzetközi szakreferens 50
108. nemzetközi szakértő referens 50
109. nemzetközi kiemelt főelőadó 50
110. különös hatásköri szakreferens 50
111. különös hatásköri kiemelt szakreferens 50
112. különös hatásköri szakértő referens 50
113. tanácsadó 50
114. szabálytalansági kiemelt szakreferens 50
115. szabálytalansági szakértő referens 50
116. informatikai kiemelt főelőadó 50
117. informatikai szakreferens 50
118. informatikai kiemelt szakreferens 50
119. informatikai szakértő referens 50
120. projekt szakreferens 50
121. projekt kiemelt szakreferens 50
122. projekt szakértő referens 50
123. kiemelt szakoktató 50
124. belső ellenőr 50
125. kiemelt belső ellenőr 50
*150 kihelyezett tájékoztatási osztályok állományában feladatokat ellátók esetében
**150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
**200 ha a foglalkoztatott munkaköri feladataként rendszeresen helyszíni cselekményben vesz részt
***150 ügyeletes tiszti feladatokat ellátók esetében

2. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága

A B C
1. munkakör közszolgálati pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. főigazgató 100
4. főigazgató-helyettes 100
5. főosztályvezető 100 100
6. főosztályvezető-helyettes 100 100
7. osztályvezető 100 100
8. bűnügyi szakreferens 75
9. bűnügyi kiemelt szakreferens 75
10. bűnügyi szakértő referens 75
11. jogi referens 75
*150
12. jogi kiemelt referens 75
*150
13. jogi szakreferens 75
*150
14. jogi kiemelt szakreferens 75
*150
15. jogi szakértő referens 75
*150
16. nyomozó gyakornok 250
*300
*450
17. nyomozó 250
*300
*450
18. főnyomozó 250
*300
*450
19. kiemelt főnyomozó 250
*300
*450
20. szakértő főnyomozó 250
*300
*450
21. segédnyomozó gyakornok 250
*300
*450
22. segédnyomozó 250
*300
*450
23. kiemelt segédnyomozó 250
*300
*450
24. szak segédnyomozó 250
*300
*450
25. bűnügyi gyakornok 150
26. bűnügyi szakügyintéző 150
27. bűnügyi előadó 150
28. bűnügyi főeladó 150
29. bűnjelkezelő gyakornok 150
30. bűnjelkezelő 150
31. bűnjelkezelő szakreferens 150
32. bűnjelkezelő kiemelt szakreferens 150
33. bűnjelkezelő szakértő referens 150
*150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
*300 tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátók esetében
*450 speciális műveleti feladatokat ténylegesen ellátók esetében

3. melléklet a 24/2016. (VII. 12.) NGM rendelethez * 

A NAV területi szervei

A B C
1. munkakör közszolgálati pótlék mértéke (%)
2. alapfeladat nem alapfeladat
3. igazgató 100 100
4. igazgatóhelyettes 100 100
5. főosztályvezető 100 100
6. főosztályvezető-helyettes 100 100
7. osztályvezető 100 100
8. adóügyi referens 100
9. adóügyi kiemelt referens 100
10. adóügyi főreferens 100
11. adóügyi kiemelt főreferens 100
12. adóügyi ügyintéző 100
13. adóügyi szakügyintéző 100
14. adóügyi előadó 100
15. ügyfélszolgálati referens 150
16. ügyfélszolgálati kiemelt referens 150
17. ügyfélszolgálati főreferens 150
18. ügyfélszolgálati kiemelt főreferens 150
19. ügyfélszolgálati ügyintéző 150
20. ügyfélszolgálati szakügyintéző 150
21. ügyfélszolgálati előadó 150
22. vám- és pénzügyőri referens 150
*250
23. vám- és pénzügyőri kiemelt referens 150
*250
24. vám- és pénzügyőri főreferens 150
*250
25. vám- és pénzügyőri kiemelt főreferens 150
*250
26. vám- és pénzügyőri ügyintéző 150
*250
27. vám- és pénzügyőri szakügyintéző 150
*250
28. vám- és pénzügyőri előadó 150
*250
29. vám- és pénzügyőri főelőadó 150
*250
30. bűnügyi gyakornok 150
31. bűnügyi szakügyintéző 150
32. bűnügyi előadó 150
33. bűnügyi főelőadó 150
34. jogi referens 50
*150
50
*150
35. jogi kiemelt referens 50
*150
50
*150
36. jogi főreferens 50
*150
50
*150
37. jogi kiemelt főreferens 50
*150
50
*150
38. hatósági referens 150
39. hatósági kiemelt referens 150
40. hatósági főreferens 150
41. hatósági kiemelt főreferens 150
42. adóellenőr 200
43. kiemelt adóellenőr 200
44. főadóellenőr 200
45. kiemelt főadóellenőr 200
46. adóellenőrzési ügyintéző 200
47. adóellenőrzési szakügyintéző 200
48. adóellenőrzési előadó 200
49. adóellenőrzési főelőadó 200
50. mobil-ellenőrzési referens 200
*250
51. mobil-ellenőrzési kiemelt referens 200
*250
52. mobil-ellenőrzési főreferens 200
*250
53. mobil-ellenőrzési kiemelt főreferens 200
*250
54. járőrtárs 200
*250
55. járőr 200
*250
56. járőrvezető 200
*250
57. végrehajtó 200
58. kiemelt végrehajtó 200
59. szakvégrehajtó 200
60. kiemelt szakvégrehajtó 200
61. ügyintéző végrehajtó 200
62. szakügyintéző végrehajtó 200
63. előadó végrehajtó 200
64. őrzésvédelmi ügyintéző 200
65. őrzésvédelmi szakügyintéző 200
66. őrzésvédelmi előadó 200
67. nyomozó gyakornok 250
68. nyomozó 250
69. főnyomozó 250
70. kiemelt főnyomozó 250
71. szakértő főnyomozó 250
72. segédnyomozó gyakornok 250
73. segédnyomozó 250
74. kiemelt segédnyomozó 250
75. szak segédnyomozó 250
76. hatósági fellebbviteli referens 250
77. hatósági fellebbviteli főreferens 250
78. hatósági fellebbviteli szakreferens 250
79. hatósági fellebbviteli szakértő referens 250
*150 kizárólag a munkakörükben perképviseleti feladatokat ellátók esetében
*250 az államhatáron utas- és áruforgalom ellenőrzésében részt vevő, valamint a Bevetési Igazgatóság járőr feladatot ellátó foglalkoztatottai esetében

  Vissza az oldal tetejére