A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet

a „Fővárosi Állat- és Növénykert” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulója alkalmából - „Fővárosi Állat- és Növénykert” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. augusztus 9.

2. § (1) Az álló téglalap alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 39,6 mmx26,4 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rózsás gödény vízen úszó alakjának ábrázolása látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Ausztrálházzal (volt Madárház). Az emlékérme jobb oldalán egy kopár fán ülő pelikán sziluettjének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában a „BP.” verdejel, jobb alsó sarkában a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy szélesszájú orrszarvú és kölyke egymás felé forduló ábrázolása látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Nagysziklával. Az emlékérme szélén, fent, egymás alatti két sorban a „150 ÉVES” és az „AZ ÁLLATKERT”, lent az „1866-2016” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére