Hatály: közlönyállapot (2016.IX.14.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

34/2016. (IX. 14.) NGM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában,

a 2. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az erőművek biztonsági övezete)

a) szélerőművek esetében az erőmű teljes (a torony és a rotorlapát együttes) magassága kétszeresének megfelelő távolságban lévő függőleges síkokig terjed,”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelethez

A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet Melléklet „5. Villamosmű és berendezéseinek létesítése, üzemeltetése és megszüntetése” alcím 5.1. pont 5.1.2. alpontja a következő 5.1.2.12. ponttal egészül ki:

„5.1.2.12. Szélerőművek létesítése során betartandó kiegészítő előírások

5.1.2.12.1. Egy szélturbina toronyba legfeljebb 2,0 MW-os villamos termelőegység építhető be.

5.1.2.12.2. A szélturbina föld feletti magasságát úgy kell meghatározni, hogy az ne zavarja a légi közlekedést, valamint a föld feletti rádiófrekvenciás távközlési, hírközlési, honvédelmi célú hálózatokat, és mértéke nem haladhatja meg a 100 m-t.

5.1.2.12.3. Az 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélturbinalapát hosszát úgy kell meghatározni, hogy működés közben a földfelszínt 50 m-nél jobban ne közelítse meg.

5.1.2.12.4. A szélturbinalapát kerületi (lapátvég) sebességét úgy kell meghatározni, hogy ne veszélyeztesse a szabadon élő repülő madárfajokat, a repülésbiztonságot, és mértéke nem haladhatja meg a 60 m/s-t.

5.1.2.12.5. A szélturbinának 25 m/s szélsebesség felett biztonsági leállást kell végeznie.

5.1.2.12.6. A szélturbina zajterhelése 1,5 m-re a terepszint felett nem haladhatja meg a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági övezeten belül a 60 dB-t, a biztonsági övezeten kívül a 40 dB-t.

5.1.2.12.7. Az 5-25 MW közötti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az átviteli vagy elosztóhálózati alállomás középfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.

5.1.2.12.8. A 25 MW feletti névleges teljesítményű szélerőmű park csatlakozási pontját az átviteli vagy elosztóhálózati alállomás nagyfeszültségű gyűjtősínjén kell kialakítani.

5.1.2.12.9. Az 50 kW-nál nagyobb névleges teljesítményű szélerőmű villámvédelmének legalább a norma szerinti villámvédelem LPS II villámvédelmi fokozatát ki kell elégítenie.”


  Vissza az oldal tetejére