A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2016. (IX. 20.) MNB rendelet

a „Széchenyi István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából - „Széchenyi István” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2016. szeptember 21.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 66,9 gramm, átmérője 52,5 mm, széle egyedi - Széchenyi István születési évére utaló - osztásban recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Magyar Tudományos Akadémia épületének ábrázolása látható, előtérben az épület előtt található parkrészlet és Engel József Széchenyi István szobrának ábrázolásával. Az emlékérme felső szélén, félköriratban a „MAGYARORSZÁG”, lent, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme jobb szélén, középen, két vízszintes sorban a „BP.” verdejel és a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Széchenyi István félalakos ábrázolása látható, háttérben az első magyarországi vasútvonal menetrendjének részletével. A menetrendrészlet felett egy gőzmozdony ábrázolása látható. Az emlékérme felső szélén, félköriratban a „225 ÉVE SZÜLETETT SZÉCHENYI ISTVÁN” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 37/2016. (IX. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 37/2016. (IX. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére